Υδραυλικά εξαρτήματα για φρένα και συμπλέκτες

Εκτενής και ολοκληρωμένη γκάμα

Η ποιότητα των ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης βελτιώνει την απόδοση, την αξιοπιστία και την αντοχή.
Η εμπειρία και η συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων επιτρέπουν στην Brembo να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη γκάμα υδραυλικών εξαρτημάτων, με την εγγύηση της συνολικής αξιοπιστίας της μάρκας.
Ποιότητα πρώτης τοποθέτησης
Τα υλικά, το σχήμα και η απόδοση είναι ίδια με τα εξαρτήματα πρώτης τοποθέτησης.
Αξιοπιστία και αντοχή
Τα υδραυλικά εξαρτήματα της Brembo εγγυώνται σταθερή συμπεριφορά στον χρόνο.
Πιστοποιημένη απόδοση
Το τεχνικό περιεχόμενο, η λειτουργικότητα και η αντοχή επιβεβαιώνονται μέσω αυστηρών δοκιμών στο εργαστήριο και στον δρόμο.
Πλήρης γκάμα
Η γκάμα περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους κωδικούς για ολοκληρωμένη κάλυψη του ευρωπαϊκού στόλου αυτοκινήτων.
Κεντρική αντλία φρένου, αντλία συμπλέκτη, σωλήνες φρένου και υδραυλικά εξαρτήματα φρένων και τριβής
Κεντρική αντλία φρένου, κυλινδράκι φρένων τροχών και βαλβίδα προσαρμογής πέδησης στο φορτίο
Εξαρτήματα φρένων
Η γκάμα υδραυλικών εξαρτημάτων φρένων της Brembo περιλαμβάνει κεντρικές αντλίες φρένων, κυλινδράκια φρένων τροχών και βαλβίδες ελέγχου φρένων για περισσότερους από 2.000 κωδικούς που παρέχουν 90% κάλυψη του ευρωπαϊκού στόλου αυτοκινήτων.
Κεντρική αντλία φρένου και αντλία συμπλέκτη
Κεντρική και βοηθητική αντλία συμπλέκτη
Η Brembo προσφέρει περίπου 200 κωδικούς κεντρικών αντλιών συμπλέκτη και 200 κωδικούς βοηθητικών αντλιών στην γκάμα προϊόντων συμπλέκτη για βέλτιστη κάλυψη του ευρωπαϊκού στόλου αυτοκινήτων. Όλα τα εξαρτήματα υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές της λειτουργικότητας, της αντοχής, της υδραυλικής και της πνευματικής σφράγισης.
Σωλήνες φρένου και συμπλέκτη
Ελαστικοί σωλήνες φρένων και συμπλέκτη
Οι ελαστικοί σωλήνες Brembo έχουν σήμανση DOT που πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους με όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια. Η γκάμα Brembo έχει περισσότερους από 1000 κωδικούς ελαστικών σωλήνων τόσο για συστήματα πέδησης όσο και για συστήματα συμπλέκτη.
Οι ελαστικοί σωλήνες Brembo πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για να διασφαλίζεται η αντίσταση, η αντοχή και η αξιοπιστία.
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">