Υγρό φρένων, η καρδιά του συστήματος φρένων

Περιορισμός της απόφραξης από ατμούς (Vapour Lock)

Δυνατά σημεία:μειωμένο ιξώδες και υψηλό σημείο βρασμού.

Οι δισκόπλακες φρένων, οι δαγκάνες, τα τακάκια και οι κεντρικές αντλίες φρένων είναι τα τέσσερα βασικά σημεία κάθε συστήματος φρένων. Ωστόσο, είναι πιθανότατα άχρηστα χωρίς την καρδιά ολόκληρου του συστήματος, το υγρό φρένων. Αυτό το στοιχείο παραβλέπεται σε τέτοιο βαθμό που ο έλεγχός του γίνεται συνήθως με σύντομο τρόπο και με αναπλήρωση του υγρού αντί για αλλαγή, στη συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής από τον κατασκευαστή.
Σχηματισμός απόφραξης από ατμούς (Vapour Lock)
Αυτή η συνήθεια οδηγεί στην απόφραξη από ατμούς (Vapour Lock), τον σχηματισμό φυσαλίδων ατμού λόγω του βρασμού του υγρού φρενών, οι οποίες αντικαθιστούν το κανονικό υγρό και συμπιέζονται, μετακινώντας με τον τρόπο αυτό το πεντάλ φρένου έως το τέρμα της διαδρομής του (σπογγώδης αίσθηση πεντάλ). Η αιτία του προβλήματος είναι η πορώδης φύση των σωλήνων του κυκλώματος πέδησης, οι οποίοι αναρροφούν με την πάροδο του χρόνου υγρασία μέσα στο υγρό, μειώνοντας δραστικά το σημείο βρασμού. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη απόδοση πέδησης.
Υγρό φρένων Brembo Premium
Τα υγρά φρένων Brembo Premium έχουν υψηλότερο σημείο βρασμού από το συνηθισμένο, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό ανώτερη αντοχή στην απόφραξη από ατμούς (Vapour Lock) και διασφαλίζοντας αποτελεσματική πέδηση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Με υψηλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και αντοχή στην οξείδωση, το υγρό φρένων Brembo επιτρέπει επίσης τη μακροχρόνια διατήρηση των χημικών/φυσικών χαρακτηριστικών του υγρού στο σύστημα λειτουργίας, διασφαλίζοντας επομένως την ακεραιότητά του.
Συσκευασίες διαφόρων τύπων υγρού φρένων Brembo
Πολυάριθμες λύσεις για μια ολοκληρωμένη γκάμα
Η γκάμα προϊόντων υγρών φρένων Brembo Premium περιλαμβάνει πολυάριθμες λύσεις, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των οχημάτων.
DOT 4
Με εξαιρετικά υψηλό σημείο βρασμού και χαμηλότερο ιξώδες από το απαιτούμενο, πληροί τα ρυθμιστικά πρότυπα και τα υπερκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό. Είναι επίσης κατάλληλο για οχήματα με ABS.
Χαμηλό ιξώδες DOT 4
Συνιστώμενο για τα οχήματα τελευταίας γενιάς με ηλεκτρονικό έλεγχο των συστημάτων πέδησης και σταθερότητα, όπως ABS, ESP, ASR, TCS, EBD, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλό ιξώδες.
DOT 5,1
Προϊόν με ανώτερα χαρακτηριστικά για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και τιμή ιξώδους, συνιστάται για οχήματα υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων με ABS.
LHM PSA
Υδραυλικό υγρό με βάση το ορυκτέλαιο ειδικό για ενσωματωμένα κυκλώματα φρένου, συστήματα ανάρτησης και διεύθυνσης οχημάτων για τα οποία απαιτείται η χρήση προϊόντος που πληροί τις προδιαγραφές PSA B71 2710.
Πέρα από τα πρότυπα.
Η γκάμα προϊόντων υγρών φρένου Brembo Premium πληροί και υπερκαλύπτει τα πρότυπα για υγρά φρένων κατηγορίας 4, 5.1 και 6, διασφαλίζοντας πάντα ασφαλή πέδηση.
 
Παράμετροι
Brembo
Βασικές απαιτήσεις
ERBP
Wet ERBP
Ιξώδες (-40°C)
≥ 215°C
≥ 140°C
1500 cSt max
≥ 205°C
≥ 140°C
1500 cSt max
ERBP
Wet ERBP
Ιξώδες (-40°C)
≥ 245°C
≥ 157°C
1500 cSt max
≥ 230°C
≥ 155°C
≤ 1500 cSt
ERBP
Wet ERBP
Ιξώδες (-40°C)
≥ 260°C
≥ 170°C
750 cSt max
≥ 250°C
≥ 165°C
≤ 750 cSt
ERBP
Wet ERBP
Ιξώδες (-40°C)
≥ 260°C
≥ 180°C
900 cSt max
≥ 260°C
≥ 180°C
≤ 900 cSt
 
Κωδικός Brembo
Μέγεθος
Δοχείο
L 03 005
L 03 010
0,5 l
1 l
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
L 04 002
L A4 002
L 04 005
L 04 010
L 04 050
L 14 050
L 14 200
0,25 l
0,25 l
0,5 l
1 l
5 l
5 l
20 l
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό δοχείο
Μεταλλικό δοχείο
Μεταλλικό δοχείο
L 04 202
L A4 202
L 04 205
L 04 210
L 04 250
L 14 250
L 14 220
L 24 600
0,25 l
0,25 l
0,5 l
1 l
5 l
5 l
20 l
60 l
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό δοχείο
Μεταλλικό δοχείο
Μεταλλικό δοχείο
Μεταλλικό βαρέλι
L 05 005
L 05 010
L 05 050
0,5 l
1 l
5 l
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό μπουκάλι
Πλαστικό δοχείο
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">