Ανακατασκευασμένες δαγκάνες, η οικολογική επιλογή

Page Abstract Σεβασμός του περιβάλλοντος με προϊόντα ποιότητας πρώτης τοποθέτησης

Η ανακύκλωση του σώματος των δαγκανών είναι μια οικολογική επιλογή
Σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν την ίδια απόδοση με τις νέες δαγκάνες φρένων, οι ανακατασκευασμένες δαγκάνες Brembo αποτελούν εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση των ελαττωματικών δαγκανών με νέες.
Η διαδικασία ανακατασκευής περιλαμβάνει τα εξής:
  • έλεγχος και καθαρισμός της δαγκάνας,
  • πλήρης αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων με νέα εξαρτήματα,
  • επιφανειακή επικάλυψη με ειδική στρώση προστασίας από τη διάβρωση.
Μετά την επιθεώρηση, οι δαγκάνες χαράσσονται ως ένδειξη της αναγέννησης που εκτελέστηκε ώστε να μην υποβληθούν σε μελλοντική ανακατασκευή. Παρέχονται έτοιμες για συναρμολόγηση.

Η γκάμα περιλαμβάνει πάνω από 4.000 κωδικούς συμβατούς με πάνω από 2.000 μοντέλα 55 κατασκευαστών αυτοκινήτων, με κάλυψη ίση με το 95% του στόλου αυτοκινήτων.
Ανακατασκευασμένες δαγκάνες και συσκευασία Brembo
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">