Ειδικά προϊόντα, τεχνικά εργαλεία

Τεχνικά εργαλεία αποκλειστικά για τους επαγγελματίες After Market

Brembo Expert
Τα τεχνικά εργαλεία που προορίζονται ειδικά για τους επαγγελματίες Brembo Expert επιτρέπουν την επισκευή και την επιστροφή του οχήματος στην κυκλοφορία με απόλυτη ασφάλεια
Αποκλειστικά και μόνο για τους επαγγελματίες Brembo Expert, τα τεχνικά εργαλεία προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις εργασίες σας, καθώς οι τελευταίοι έλεγχοι πραγματοποιούνται πριν από την επιστροφή του οχήματος στην κυκλοφορία: συγκεκριμένα, μπορείτε να ελέγξετε την ταλάντωση της επιφάνειας πέδησης μιας νέας δισκόπλακας και να επιλέξετε τη σωστή ροπής σύσφιξης. Επιπρόσθετα, παρέχεται ένα σύστημα αποδέσμευσης γενικού τύπου που λειτουργεί σε οχήματα με ειδικά συστήματα στάθμευσης.
Κιτ μετρολογίας που περιλαμβάνει εκατοστομετρικό μικρόμετρο, εκατοστομετρική συσκευή σύγκρισης με ρολόι και μαγνητική βάση
Κιτ μετρολογίας
Το κιτ επιτρέπει τη μέτρηση των ταλαντώσεων της επιφάνειας πέδησης μιας νέας δισκόπλακας με μέγιστη ακρίβεια: εάν η τιμή είναι υψηλότερη από αυτήν που καθορίζεται από τον κατασκευαστή, μετά από μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μπορεί να προκύψουν κραδασμοί κατά την πέδηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος.
Brembo Open Brake: εργαλείο για απασφάλιση του συστήματος πέδησης
Brembo Open Brake
Στα οχήματα με ηλεκτρονικό χειρόφρενο EPB ή ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα SBC, το σύστημα πέδησης κλειδώνει όταν σβήσει ο κινητήρας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευής χωρίς το σύστημα αποδέσμευσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Με το Brembo Open Brake μπορείτε να εκτελείτε εργασίες χρησιμοποιώντας ένα μόνο εργαλείο DPS-300.
Πίνακας ροπών σύσφιξης
Ροπή σύσφιξης
Η κατάλληλη σύσφιξη των τροχών πρέπει να πραγματοποιείται με τη ρύθμιση συγκεκριμένης ροπής στο δυναμόκλειδο, η οποία αναφέρεται συνήθως στο εγχειρίδιο συντήρησης του οχήματος. Οποιαδήποτε άλλη τιμή πλην των βέλτιστων τιμών προκαλεί σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια. Η Brembo παρέχει έναν συνοπτικό πίνακα των τιμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Η χρήση του λογότυπου Brembo Expert επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη εξουσιοδότηση του Τμήματος Επικοινωνίας της Brembo, το οποίο διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την αφαίρεσή του.
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">