Support

Πολιτικη περι ιδιωτικου απορρητου

Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου www.bremboparts.com
Αγαπητέ χρήστη, αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπό μας.
Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες όχι μόνο για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή «Κανονισμός», αλλά και επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδης αξία των εταιρικών μας δραστηριοτήτων και θέλουμε να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και τον έλεγχο της χρήσης των δεδομένων σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας.
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. το άτομο που αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις μεθόδους και τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι η Brembo SpA (εφεξής «Brembo»), με νόμιμη έδρα στην οδό Brembo 25, Curno, 24035 (BG). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στη διεύθυνση email privacy.italy@brembo.it ή τηλεφωνικά, στον αριθμό +39 035.6052111.
 
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι το άτομο που έχει οριστεί για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση email privacy.italy@brembo.it ή στη φυσική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (αναγράφοντας «Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων»).
 
Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Όταν επισκέπτεστε ή περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα αναφορικά με φυσικά άτομα η ταυτότητα των οποίων είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.
 
1. Φόρμα, ενημερωτικό δελτίο και e-mail
 
1.1 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται
- Όνομα και επίθετο, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, χώρα και πρόσθετα δεδομένα (όπως οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, επαρχία, τύπος επιχείρησης, τύπος προφίλ ιδιώτη/εταιρείας αυτοκίνητο)
- Διεύθυνση e-mail
- Απαιτούμενα δεδομένα για έλεγχο ταυτότητας μέσω λογαριασμών Google ή Microsoft εάν ο χρήστης συνδεθεί στην περιοχή περιορισμένης πρόσβασης μέσω Google ή Microsoft. Λάβετε υπόψη ότι η Google και η Microsoft λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και επομένως οι χρήστες συνιστάται να ανατρέξουν στις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου πριν συνδεθούν, οι οποίες διατίθενται από τις παρακάτω συνδέσεις: 
 
1.2 Σκοπός επεξεργασίας
Α) Για εγγραφή λογαριασμού (π.χ. όταν εγγράφεστε και αποκτάτε πρόσβαση στη δεσμευμένη περιοχή) και για χρήση των απαιτούμενων υπηρεσιών (για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας για υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα μας)
B) Για απάντηση σας αιτήματά σας (π.χ. μηνύματα e-mail που αποστέλλονται άμεσα από εσάς στις διευθύνσεις Brembo που αναφέρονται στον ιστότοπο για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Brembo Expert και τα προϊόντα Brembo, φόρμες που συμπληρώνετε για εγγραφή σε συγκεκριμένα webinar κλπ.) στα οποία υπονοείται η μετέπειτα λήψη της διεύθυνσης e-mail που χρησιμοποιείται
Γ) Για αποστολή σας εσάς μηνυμάτων e-mail που περιλαμβάνουν ενημερωτικά δελτία και εμπορικές/προωθητικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα Brembo και αιτήματα για συμμετοχή σε ερωτηματολόγια έρευνας αγοράς και ικανοποίησης πελατών.
 
1.3 Υποχρεωτική και προαιρετική παροχή δεδομένων
Η παροχή των πληροφοριών που υποδεικνύεται με αστερίσκο στις διαθέσιμες φόρμες στον ιστότοπο είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν παρασχεθούν ή είναι ατελείς, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Η παροχή άλλων απαιτούμενων πληροφοριών στη δεσμευμένη περιοχή (αναφορικά με το προφίλ σας) είναι προαιρετική και η επιλογή σας να μην παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες δεν θα έχει καμία επίδραση στην προσφορά τυχόν υπηρεσιών. 
Το πεδίο χώρας διαμονής πρέπει να συμπληρωθεί στη φόρμα «αίτημα για πληροφορίες» στον ιστότοπο, ώστε να λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες.
Είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις A) και B) για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν παρασχεθούν ή είναι ατελείς, δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες.
Προαιρετικά στην περίπτωση Γ), ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα Brembo. 
Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα λαμβάνετε προωθητικό υλικό και δεν θα επηρεαστεί η δυνατότητα περιήγησης στον ιστότοπο ή πρόσβασης της δεσμευμένης περιοχής.
 
1.4 Μέθοδος και τοποθεσία επεξεργασίας
Οι διαδικασίες επεξεργασίας που αφορούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου πραγματοποιούνται στην Ευρώπη.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά κύριο λόγο από αυτοματοποιημένα συστήματα, με νόμιμο (σύμφωνα με τη νομική βάση που αναφέρεται), δίκαιο, αναλογικό και διαφανή τρόπο σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς που καθορίζονται. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της απώλειας δεδομένων και της παράνομης, εσφαλμένης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων.
 
1.5 Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων
Σε ό,τι αφορά του σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση των αιτημάτων σας και την εγγραφή λογαριασμών, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εφαρμογή προσυμβατικών δραστηριοτήτων αναφορικά με το αίτημά σας και για την κατάρτιση ενός συμβολαίου.
Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς που σχετίζονται με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εάν έχετε παραχωρήσει τη ρητή σας συγκατάθεση για την εν λόγω επεξεργασία (την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή) με ρητή αποδοχή της λήψης προωθητικών μηνυμάτων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας αιτήματος.
 
1.6 Αποδέκτης δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προσωπικό της Brembo εξουσιοδοτημένο για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων επεξεργασίας και από προμηθευτές της Brembo που παρέχουν υπηρεσίες, όπως τεχνική διαχείριση του ιστότοπου και των υπηρεσιών φιλοξενίας, ως προσωρινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Τα προαναφερθέντα μέρη θα διεξάγουν όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της Brembo.  
Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη και ενημερωμένη λίστα υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων από την Brembo εγγράφως σε μια από τις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.
 
1.7 Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων
Για τη χρονική περίοδο που απαιτείται αυστηρά για τους σκοπούς που αναφέρονται και σε συμμόρφωση με τις χρονικές περιόδους/τους περιορισμούς που καθορίζονται από τον νόμο για τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσή σας, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα μέγιστα όρια που επιτρέπονται από τον νόμο ή καθορίζονται από συγκεκριμένες οδηγίες των εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων.
 
2. Πλοήγηση
 
2.1 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται
Διεύθυνση IP και δεδομένα πλοήγησης.
 
2.2 Σκοπός επεξεργασίας
Πλοήγηση στον ιστότοπο. Τα ψηφιακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτού του ιστότοπου λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας του και η μετάδοση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Παρόλο που αυτές οι πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται με σκοπό τη συσχέτιση με τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, η ταυτότητα των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί, λόγω της φύσης και του τύπου αυτών των πληροφοριών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να συσχετιστούν με δεδομένα στην κατοχή τρίτων για ταυτοποίηση χρηστών.
Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP και ονόματα τομέων που ταυτοποιούν τους υπολογιστές των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στον ιστότοπο. Τα δεδομένα περιήγησης χρησιμοποιούνται για τη λήψη ανωνυμοποιημένων στατιστικών πληροφοριών αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ίδιου του ιστότοπου.
Εγκαθίστανται τεχνικά cookies/cookies περιόδου λειτουργίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου, καθώς και άλλα cookies, όπως περιγράφεται στην πολιτική για τα cookies, την οποία συνιστούμε να διαβάσετε και στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της παρακάτω σύνδεσης.
 
2.3 Υποχρεωτική και προαιρετική παροχή δεδομένων
Είναι απαραίτητη για τη περιήγηση στον ιστότοπο και την πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες του ιστότοπου.
 
2.4 Μέθοδος και τοποθεσία επεξεργασίας
Οι διαδικασίες επεξεργασίας που αφορούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου πραγματοποιούνται στην Ευρώπη.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά κύριο λόγο από αυτοματοποιημένα συστήματα, με νόμιμο (σύμφωνα με τη νομική βάση που αναφέρεται), δίκαιο, αναλογικό και διαφανή τρόπο σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς που καθορίζονται. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της απώλειας δεδομένων και της παράνομης, εσφαλμένης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων.
 
2.5 Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων
Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να έχετε τα εργαλεία που απαιτούνται για να είναι δυνατή η επίσκεψη του ιστότοπου και η πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες.
 
2.6 Αποδέκτης δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προσωπικό της Brembo εξουσιοδοτημένο για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων επεξεργασίας και από προμηθευτές της Brembo που παρέχουν υπηρεσίες, όπως τεχνική διαχείριση του ιστότοπου και των υπηρεσιών φιλοξενίας, ως προσωρινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Τα προαναφερθέντα μέρη θα διεξάγουν όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της Brembo.  
Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη και ενημερωμένη λίστα υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων από την Brembo εγγράφως σε μια από τις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.
 
2.7 Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων
Καθόλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας και για όλο το χρονικό διάστημα χρήσης του ιστότοπου
Επίσης, η Brembo προσφέρει μια υπηρεσία στον ιστότοπο για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των οχημάτων (όπως τακάκια/σιαγόνες φρένων και δισκόφρενα/ταμπούρα φρένων που έχουν εγκατασταθεί στο όχημα κλπ.) και των σχετικών προϊόντων Brembo που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο όχημα. Για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας απαιτείται ο αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα διατηρηθούν, δεν θα υποβληθούν σε περαιτέρω ανάλυση από την Brembo και δεν θα συσχετιστούν με τις πληροφορίες κυκλοφορίας οχήματος για την ταυτοποίηση φυσικών ατόμων.
 
Δικαιώματα ατόμων στα οποία αναφέρονται τα προϊόντα
Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (δικαίωμα πρόσβασης), να λάβετε τα ψηφιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένη μορφή, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως και είναι αναγνώσιμη από μηχάνημα, και να μεταδώσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανάλογα με την περίπτωση (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων), να ζητήσετε τη διόρθωση, την ενημέρωση ή την τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (δικαίωμα διόρθωσης) και να εξασφαλίσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (δικαίωμα διαγραφής), εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύουν εξαιρέσεις αυτών των δικαιωμάτων. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα αιτήματα για διαγραφή δεδομένων υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία διατήρησης εγγράφων και στους σχετικούς κανονισμούς. 
Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας υπόκειται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με την περίπτωση (δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης). Μπορείτε να αποφασίσετε, ανά πάσα στιγμή, ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον περαιτέρω προωθητικό/εμπορικό υλικό και ότι έχετε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς μάρκετινγκ (δικαίωμα αντίταξης).  Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας).
Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας γράφοντας στη διεύθυνση e-mail του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, privacy.italy@brembo.it, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), αναγράφοντας «Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων». Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση ή/και τον αριθμό τηλεφώνου, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά το αίτημά σας 
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελίες σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας επικοινωνώντας με τον κρατικό εποπτικό οργανισμό προστασίας δεδομένων της χώρας ΕΕ στην οποία διαμένετε συνήθως ή στην οποία πιστεύετε ότι έχει γίνει η παραβίαση (στην Ιταλία, www.garanteprivacy.it ).
 
Αναθεωρήσεις
Αυτή η ενημέρωση μπορεί να υπόκειται σε μελλοντική αναθεώρηση. Ειδοποίηση για τυχόν τροποποιήσεις θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο. 
Τελευταία αναθεώρηση – Μάιος 2022
 
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">