Πολιτικη για τα cookie

Η παρούσα πολιτική για τα cookie περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τους διάφορους τύπους cookie που μπορούν να εγκατασταθούν στις συσκευές του χρήστη κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο www.bremboparts.com (εφεξής «Ιστότοπος»). 

1.    Τύποι δεδομένων που συλλέγονται, σκοπός, νομική βάση επεξεργασίας και περίοδος διατήρησης των δεδομένων
Τι είναι τα cookie;
Τα cookie είναι συμβολοσειρές κειμένου μικρών διαστάσεων που στέλνουν οι ιστότοποι που επισκέπτεται ο χρήστης στο τερματικό του (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης) όπου αποθηκεύονται ώστε να σταλούν εκ νέου σε αυτούς τους ιστότοπους κατά την επόμενη επίσκεψη από τον ίδιο χρήστη. Περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες και εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες (π.χ. έλεγχοι ταυτότητας, παρακολούθηση περιόδων εργασίας, αποθήκευση προτιμήσεων για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων κλπ.). Κάθε cookie, με τη σειρά του, περιέχει διάφορα δεδομένα (π.χ. το όνομα του διακομιστή από τον οποίο προέρχεται, έναν αναγνωριστικό αριθμό κλπ.). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να παραμείνουν στη συσκευή του χρήστη για διάφορες χρονικές περιόδους – για μία περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, μερικές ώρες, διάφορες ημέρες ή για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
 
Ο ιστότοπος εγκαθιστά τα παρακάτω cookie:
 
A) Cookie τεχνικού τύπου και ανάλυσης με περιορισμένες δυνατότητες ταυτοποίησης.
Cookie τεχνικού τύπου
Τα cookie τεχνικού τύπου είναι cookie που χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό την επικοινωνία σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας ή στον βαθμό αυστηρά που απαιτείται προς τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών που απαιτείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Τα cookie τεχνικού τύπου είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς τη χρήση αυτών των cookie, ορισμένες λειτουργίες δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ή θα ήταν πιο σύνθετες ή/και λιγότερο ασφαλείς. Για αυτόν τον λόγο, τα cookie τεχνικού τύπου είναι απαραίτητα. Για τα cookie τεχνικού τύπου δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη, καθώς είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου:
 
Όνομα cookie Σκοπός Δεδομένα που περιέχει το cookie Λήξη του cookie
Όνομα cookieckp ΣκοπόςΚαταγράφει τις προτιμήσεις του χρήστη για τη διαχείριση των cookie. Tech = Cookie τεχνικού τύπου, Stat = Cookie στατιστικών στοιχείων τρίτων, Προφίλ = Cookie δημιουργίας προφίλ Δεδομένα που περιέχει το cookietech,stat,profile Λήξη του cookie1 έτος
Όνομα cookieaft ΣκοπόςΑπαραίτητο cookie για την αποφυγή της αποστολής των δεδομένων από φόρμες σε άλλο ιστότοπο Δεδομένα που περιέχει το cookieΜοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός Λήξη του cookieΠερίοδος λειτουργίας
Όνομα cookiecnt ΣκοπόςΧώρα όπου γίνεται η πλοήγηση στον ιστότοπο Δεδομένα που περιέχει το cookieΑναγνωριστικός κωδικός ISO της χώρας (π.χ. IT, US, FR) Λήξη του cookieΜόνιμο
Όνομα cookielng ΣκοπόςΓλώσσα πλοήγησης στον ιστότοπο Δεδομένα που περιέχει το cookieΑναγνωριστικός κωδικός ISO της γλώσσας (π.χ. IT, US, FR) Λήξη του cookieΜόνιμο
Όνομα cookieaut ΣκοπόςAuthentication cookie used to allow users to log in to the service every time they access the website Δεδομένα που περιέχει το cookieΜοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός Λήξη του cookieΠερίοδος λειτουργίας
 
Cookie ανάλυσης
Τα cookie ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου web από τους χρήστες και συλλέγουν συγκεντρωτικές πληροφορίες στατιστικής κυρίως φύσης (π.χ. πόσο χρόνο παραμένει ο χρήστης σε μια σελίδα web, αριθμός επισκεπτών ιστότοπου κλπ.).
α. Cookie ανάλυσης πρώτου μέρους: παρόμοια με τα cookie τεχνικού τύπου, καθώς εγκαθίστανται απευθείας από την Brembo κατά την επίσκεψη για βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου. Για αυτά τα cookie δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη.
β. Cookie ανάλυσης τρίτου μέρους: cookie που δημιουργούνται και εγκαθίστανται από τρίτα μέρη για την ανάλυση της πλοήγησης των χρηστών, την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τις επισκέψεις και τη βελτίωση του προσφερόμενου περιεχομένου. Τα cookie ανάλυσης τρίτων μερών είναι παρόμοια με τα cookie τεχνικού τύπου εφόσον λαμβάνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων κατάλληλα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη και το τρίτο μέρος δεν σκοπεύει να συγκρίνει τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτά τα cookie με άλλα δεδομένα που συλλέγονται από διαφορετική πηγή. 
Τα cookie ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο είναι Google Analytics, δηλ. μια υπηρεσία ανάλυσης web που παρέχεται από την Google LLC («Google»). Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το cookie των Google Analytics με την εφαρμογή μεθόδων που περιορίζουν τις δυνατότητες ταυτοποίησης του cookie (απόκρυψη μέρους της διεύθυνσης IP). Συνεπώς, το συγκεκριμένο cookie περιορίζεται στο να συλλέγει πληροφορίες με σκοπό την ανάλυση και την παρακολούθηση – μόνο για στατιστικούς σκοπούς – της πλοήγησης που πραγματοποιείται από τους χρήστες στον ιστότοπο. Για αυτόν τον λόγο, δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη, καθώς είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συγκεντρωτική μορφή.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί τα δεδομένα του να χρησιμοποιούνται από την Google, μπορεί να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο στοιχείο του προγράμματος περιήγησης σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται από την Google στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Η εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου στοιχείου δεν επιτρέπει στον κώδικα JavaScript των Google Analytics (ga.js και dc.js) που εκτελείται σε έναν ιστότοπο web να κοινοποιήσει πληροφορίες στην Google σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο. 
Cookie ανάλυσης της Google με περιορισμένες δυνατότητες ταυτοποίησης:
 
 
Όνομα cookie Σκοπός Δεδομένα που περιέχει το cookie Λήξη του cookie Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου (για cookie τρίτων μερών)
Όνομα cookie_gat ΣκοπόςΠεριορίζει τη συχνότητα των αιτημάτων Δεδομένα που περιέχει το cookieΔεδομένα πλοήγησης, όπως σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, διεύθυνση IP, προέλευση του χρήστη Λήξη του cookie1 λεπτό Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie_ga ΣκοπόςCookie Google Analytics, μοναδικό ID για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου web Δεδομένα που περιέχει το cookieΔεδομένα πλοήγησης, όπως σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, διεύθυνση IP, προέλευση του χρήστη Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie_gid ΣκοπόςCookie Google Analytics, μοναδικό ID για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου web Δεδομένα που περιέχει το cookieΔεδομένα πλοήγησης, όπως σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, διεύθυνση IP, προέλευση του χρήστη Λήξη του cookie1 ημέρα Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie_gali ΣκοπόςCookie Google Analytics, μοναδικό ID για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου web Δεδομένα που περιέχει το cookieΔεδομένα πλοήγησης, όπως σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, διεύθυνση IP, προέλευση του χρήστη Λήξη του cookieΠερίοδος λειτουργίας
 
B) Cookie δημιουργίας προφίλ. 
Τα cookie δημιουργίας προφίλ έχουν ως στόχο τη δημιουργία προφίλ που αφορούν τον χρήστη και χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχει εκδηλώσει ο χρήστης κατά την πλοήγηση στο δίκτυο. Με αυτά τα cookie μπορούν να αποσταλούν στο τερματικό του χρήστη διαφημιστικά μηνύματα που συμβαδίζουν με τις προτιμήσεις που έχει εκδηλώσει ο χρήστης κατά την πλοήγηση online. Τα cookie δημιουργίας προφίλ δεν είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του ιστότοπου και συνεπώς ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν θα εγκαταστήσει αυτά τα cookie ή όχι. Η νομική βάση για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό είναι η έγκριση της εγκατάστασης των cookie δημιουργίας προφίλ από τον χρήστη, η οποία μπορεί να δοθεί ή να ανακληθεί από τον χρήστη για κάθε cookie μέσω των παρακάτω συνδέσεων:
 
 
Η μη παραχώρηση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την πλοήγηση στον ιστότοπο. Αυτά τα cookie ενεργοποιούνται με κλικ στο στοιχείο «Αποδοχή όλων» στο ενημερωτικό πλαίσιο που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση της πλοήγησης στον ιστότοπο ή μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του τμήματος «Εξατομίκευση» στο ενημερωτικό πλαίσιο:
για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάστασή τους, κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση (Απενεργοποιημένα) Αντίθετα, για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάστασή τους και να τα απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση (Ενεργοποιημένα)
 
Τα cookie δημιουργίας προφίλ τρίτου μέρους που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο, ή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ιστότοπο, είναι τα εξής:
 
Όνομα cookie Σκοπός Δεδομένα που περιέχει το cookie Λήξη του cookie Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου (για cookie τρίτων μερών)
Όνομα cookie_fbp ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως οι προσφορές σε πραγματικό χρόνο εκ μέρους διαφημιστών τρίτων. Δεδομένα που περιέχει το cookieΛειτουργίες και υπηρεσίες ιστότοπου Λήξη του cookie3 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiefr ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook, το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση διαφημίσεων, συστάσεων και οργανισμών σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.. Δεδομένα που περιέχει το cookieID χρήστη και προγράμματος περιήγησης, χρονική σήμανση, άλλα διάφορα δεδομένα (κρυπτογραφημένα ID Facebook και Browser) Λήξη του cookie3 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiesb ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook, το οποίο ταυτοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης για λόγους ασφαλείας και ακεραιότητας του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του λογαριασμού και της αναγνώρισης λογαριασμών που έχουν ενδεχομένως παραβιαστεί Δεδομένα που περιέχει το cookieΑναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης και χρονική σήμανση Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiec_user ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για επαλήθευση του λογαριασμού και καταχώριση της ημερομηνίας πρόσβασης. Δεδομένα που περιέχει το cookieID χρήστη (Facebook ID) Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiexs ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για επαλήθευση του λογαριασμού και καταχώριση της ημερομηνίας πρόσβασης. Δεδομένα που περιέχει το cookieID περιόδου λειτουργίας, ημερομηνία δημιουργίας, τιμή ελέγχου ταυτότητας, κατάσταση ασφαλείας περιόδου λειτουργίας, ID ομάδας cache Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiedatr ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook, το οποίο ταυτοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης για λόγους ασφαλείας και ακεραιότητας του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του λογαριασμού και της αναγνώρισης λογαριασμών που έχουν ενδεχομένως παραβιαστεί Δεδομένα που περιέχει το cookieΑναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης και χρονική σήμανση (Browser ID) Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiepl ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για καταχώριση της πρόσβασης μιας συσκευής ή ενός προγράμματος περιήγησης μέσω της πλατφόρμας Facebook Δεδομένα που περιέχει το cookieS ή N Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieact ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για ανάλυση και αναζήτηση Δεδομένα που περιέχει το cookieΛειτουργίες και υπηρεσίες ιστότοπου Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiewd ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook: πρόκειται για ένα cookie απότισης, το οποίο παρακολουθεί το μέγεθος της οθόνης του χρήστη ώστε να του προσφέρει βέλτιστη εμπειρία ανάλογα με την οθόνη της συσκευής του. Δεδομένα που περιέχει το cookieΛειτουργίες και υπηρεσίες ιστότοπου Λήξη του cookie7 ημέρες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiespin ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως οι προσφορές σε πραγματικό χρόνο εκ μέρους διαφημιστών τρίτων. Δεδομένα που περιέχει το cookieΛειτουργίες και υπηρεσίες ιστότοπου Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookielocale ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως οι προσφορές σε πραγματικό χρόνο εκ μέρους διαφημιστών τρίτων. Δεδομένα που περιέχει το cookieΛειτουργίες και υπηρεσίες ιστότοπου Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiepresence ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως οι προσφορές σε πραγματικό χρόνο εκ μέρους διαφημιστών τρίτων. Δεδομένα που περιέχει το cookieΛειτουργίες και υπηρεσίες ιστότοπου Λήξη του cookie1 έτος
Όνομα cookie_gcl_au ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των δεδομένων μετατροπής μιας διαφημιστικής εκστρατείας (Google Ads) Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie3 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieIDE ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από υπηρεσίες Google για την καταχώριση και τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις ενέργειες του χρήστη στον ιστότοπο μετά την εμφάνιση ή την επιλογή μιας διαφήμισης με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και την παρουσίαση κατάλληλων διαφημίσεων για τον χρήστη Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie13 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__Secure-3PSIDCC ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieSIDCC ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, επιτρέπει τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών, αποτρέπει δόλιες ενέργειες και προστατεύει τους χρήστες κατά την αλληλεπίδρασή τους με μια υπηρεσία
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__Secure-3PAPISID ΣκοπόςCookie used for customisation. Improves the user experience by providing customised features and content
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__Secure-3PSID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__Secure-1PAPISID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieSAPISID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieSSID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieHSID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieAPISID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, επιτρέπει τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών, αποτρέπει δόλιες ενέργειες και προστατεύει τους χρήστες κατά την αλληλεπίδρασή τους με μια υπηρεσία
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieSID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, επιτρέπει τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών, αποτρέπει δόλιες ενέργειες και προστατεύει τους χρήστες κατά την αλληλεπίδρασή τους με μια υπηρεσία
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 έτη Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__Secure-1PSID Cookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieNID ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie6 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieDV ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την καταχώριση της συγκατάθεσης για τη χρήση των υπηρεσιών Google
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie1P_JAR ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένες λειτουργίες και περιεχόμενο
(Google)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 έτος
Όνομα cookie_rdt_uuid ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται για δραστηριότητες remarketing στο Reddit
(Reddit.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie3 μήνες
Όνομα cookie__aypstp ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookieΠερίοδος λειτουργίας
Όνομα cookie__ayscnt ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookieΠερίοδος λειτουργίας
Όνομα cookie__arpvid ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookieΠερίοδος λειτουργίας Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__ayft Cookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Περίοδος λειτουργίας Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieTfstk ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie3 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieL ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie3 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieIsg ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie3 μήνες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__ayspstp ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 ημέρες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__aysid ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie2 ημέρες Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookieCna ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookiexlly_s ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 ημέρα Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Όνομα cookie__ysuid ΣκοπόςCookie που χρησιμοποιείται από την YouKu για τη συλλογή, την ταυτοποίηση και την αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη και τη χρήση από τον χρήστη ή για την παρουσίαση πληροφοριών ή λειτουργιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών επιλογών του
(YouKu.com)
Δεδομένα που περιέχει το cookieΑλφαριθμητικό ID Λήξη του cookie1 έτος Σύνδεση για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
 
2.    Απενεργοποίηση των cookie
Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να αποφασίσουν εάν θα επιτρέψουν ή όχι την εγκατάσταση των cookie στο τερματικό τους, καθώς και να διαγράψουν αυτά που ενδεχομένως έχουν ήδη εγκατασταθεί. Για τα cookie τεχνικού τύπου ή πλοήγησης, σας υπενθυμίζουμε ότι εάν καταργηθεί η εγκατάστασή τους, η πλοήγηση στον ιστόποπο μπορεί να είναι δύσκολη ή ακόμη και μη εφικτή.

Παρακάτω αναφέρονται οι τρόποι για την απενεργοποίηση της εγκατάστασης των cookie στα πιο σύγχρονα προγράμματα περιήγησης:
 
Εκτός από τα παραπάνω, οι χρήστες μπορούν επίσης να ανατρέξουν εδώ Your Online Choices. Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η διαχείριση των προτιμήσεων παρακολούθησης της πλειοψηφίας των διαφημιστικών μέσων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας σε αυτόν τον ιστότοπο web και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται στον Κανονισμό, ανατρέξτε στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου.
 
3.    Κουμπιά και widget κοινωνικών δικτύων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία λόγω της πλοήγησης στον ιστότοπο https://www.bremboparts.com διατηρούνται για όλη την περίοδο παροχής της υπηρεσίας και μετά διαγράφονται αμέσως. Τα cookie τεχνικού τύπου και ανάλυσης που εγκαθίστανται μέσω του ιστότοπου είναι προσωρινά και διαγράφονται αυτόματα στη λήξη που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Τα κουμπιά κοινωνικών δικτύων είναι τα «κουμπιά» που υπάρχουν στον ιστότοπο, τα οποία αναπαριστούν τα εικονίδια των κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube κλπ.) και τα οποία σας επιτρέπουν να αλληλεπιδράσετε απευθείας με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσω ενός κλικ. Τα κουμπιά κοινωνικών δικτύων που υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο είναι συνδέσεις που σας μεταφέρουν στους λογαριασμούς της Brembo στα κοινωνικά δίκτυα που αναφέρονται. Ωστόσο, μέσω της χρήσης αυτών των κουμπιών δεν εγκαθίστανται στον ιστότοπο cookie τρίτων μερών.

Ακολουθούν, σε κάθε περίπτωση, οι συνδέσεις όπου ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία οδηγούν τα κουμπιά:
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
 
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">