Συγκριση εξαερισμου με πτερυγια και εξαερισμου με πειρους για δισκοπλακες φρενου: οι διαφορες

Γιατί να χρησιμοποιήσετε αεριζόμενες δισκόπλακες;

 
Η θερμική καταπόνηση μιας δισκόπλακας φρένου είναι εξαιρετικά έντονη. Στην πραγματικότητα, όλη η ενέργεια του οχήματος μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία παράγεται στην επιφάνεια επαφής δισκόπλακας/τακακιού και η αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας είναι σημαντική. Ανάλογα με τη μεταβαλλόμενη θερμική αγωγιμότητα του χυτοσίδηρου της δισκόπλακας και του υλικού τριβής του τακακιού του φρένου, στις περισσότερες περιπτώσεις, πάνω από το 80% της παραγόμενης θερμότητας απορροφάται από τη δισκόπλακα φρένου.
 
Επομένως, η ψύξη της δισκόπλακας φρένου είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του συστήματος πέδησης. Η ψύξη πραγματοποιείται μέσω της κυκλοφορίας του αέρα κατά την κίνηση του οχήματος αλλά κυρίως μέσω της κυκλοφορίας του αέρα από την περιστροφή της ίδιας της δισκόπλακας.
Ανάλογα με την ποσότητα θερμότητας που θα διασκορπιστεί, πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλες λύσεις για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των φρένων. Η λύση που εφαρμόζεται γενικά για αύξηση της επιφάνειας ανταλλαγής θερμότητας με τον αέρα είναι η χρήση αεριζόμενων δισκόπλακων, με κατάλληλο πλάτος καναλιού εξαερισμού και σχήμα εξαερισμού αυξημένης απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται βελτιωμένη ψύξη σε σύγκριση με τις συμπαγείς δισκόπλακες, οι οποίες χρησιμοποιούνται επομένως κυρίως στον πίσω άξονα αυτοκινήτων μεσαίου μεγέθους ή στον μπροστινό άξονα μικρών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων πόλης.
 
Εδώ και μερικά χρόνια, η Brembo κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την τεχνολογία εξαερισμού με πείρους PVT (Pillar Venting Technology), η οποία, χάρη στο σχήμα και την κατανομή των πείρων, επιτυγχάνει κυκλοφορία του αέρα εντός του θαλάμου εξαερισμού, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη απομάκρυνση της θερμότητας. Επιπλέον, η διάταξη των πείρων είναι τέτοια που δημιουργεί έναν ικανοποιητικό φραγμό στον σχηματισμό και στον πολλαπλασιασμό των ρωγμών.
 
Από τη δεκαετία του '90, αυτός ο τύπος τεχνολογίας εξελίσσεται διαρκώς, βελτιώνοντας συγκεκριμένα την απόδοση της εφαρμογής σε οχήματα βαρέος τύπου και σε οχήματα που υπόκεινται σε σημαντικές θερμικές καταπονήσεις.
 
Τα τελευταία νέα από την Brembo είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας PVT plus για φορτηγά και αυτοκίνητα κορυφαίας απόδοσης, το οποίο βελτιώνει περαιτέρω την απόδοση κατά την πέδηση, ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
 
Δισκόπλακες φρένων με σύστημα εξαερισμού με πτερύγια σε σύγκριση με τις δισκόπλακες φρένων με σύστημα εξαερισμού με πείρους
 

Ποιες βελτιώσεις προσφέρει ο εξαερισμός PVT σε σύγκριση με τον συμβατικό εξαερισμό;

 
Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την πέδηση οδηγούν σε φθορά της δισκόπλακας με τον χρόνο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται μειωμένη απόδοση πέδησης και υπερβολική φθορά των τακακιών των φρένων.
 
Χάρη σε ένα σύστημα βελτιωμένης ψύξης, ο εξαερισμός PVT αυξάνει την αντοχή στις θερμικές ρωγμές κατά περισσότερο από 40% και, συνεπώς, μειώνει τη φθορά και παρατείνει τη μέση διάρκεια ζωής των δισκόπλακων φρένου και των τακακιών.
 
Η Brembo βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των αεριζόμενων δισκόπλακων PVT, εφαρμόζοντας τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας T Pillar και Star Pillar για την αγορά φορτηγών.
Η λύση T Pillar αναπτύχθηκε για την αποφυγή της διείσδυσης σωματιδίων στον θάλαμο εξαερισμού των δισκόπλακων φρένων των φορτηγών, ενώ η λύση Star Pillar βελτιώνει περαιτέρω την αντοχή στις θερμικές ρωγμές.
 
Επίσης, χάρη στην τεχνογνωσία που συγκεντρώθηκε κατά την ανάπτυξη αυτών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ήταν δυνατή η δημιουργία του συστήματος PVT Plus αποκλειστικά για την αγορά φορτηγών, καθώς και για την αγορά αυτοκινήτων, στους τομείς επιβατικών αυτοκινήτων premium και υψηλής απόδοσης.
 
Παρουσίαση πείρων δισκόπλακων φρένων σε σχήμα Χ

Τι περιλαμβάνει η λύση PVT Plus;

 
Η λύση εξαερισμού PVT Plus βελτιώνει περαιτέρω τον εξαερισμό σε σύγκριση με προηγούμενα συστήματα, διασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη αντοχή των τακακιών φρένων και των δισκόπλακων.
 
Το ειδικό σταυρωτό σχήμα των πείρων εξαερισμού και η διάταξή τους παρέχουν 30% περισσότερο αντοχή στις θερμικές ρωγμές, προσφέροντας επίσης σημαντική μείωση του βάρους της ίδιας της δισκόπλακας, κατά έως 10%.

Αυτό συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα, όχι μόνο κατά την πέδηση, αλλά και στη συνολική απόδοση του οχήματος. Πράγματι, το μειωμένο βάρος σημαίνει χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, λιγότερες εκπομπές CO2 και βελτιωμένο κράτημα στον δρόμο.
 

Τι σημαίνει αυτό για την οδηγική ασφάλεια;

 
Για να διασφαλιστούν ανώτερα επίπεδα απόδοσης ασφάλειας σε κάθε σύστημα πέδησης, το νέο σύστημα εξαερισμού PVT Plus προσφέρει διάφορες γεωμετρίες για κάθε δισκόπλακα φρένου, ειδικά σχεδιασμένες με βάση τις προδιαγραφές του οχήματος-στόχου.
 

Τι συμβαίνει με την υποστήριξη και τη συντήρηση;

 
Στην περίπτωση δισκόπλακων φρένου με καμπύλα πτερύγια και κατευθυνόμενο εξαερισμό, στις οποίες προβλέπεται μία δισκόπλακα για τον δεξιό τροχό και μία άλλη για τον αριστερό τροχό, η χρήση της λύσης PVT Plus επιτρέπει την αντικατάσταση και των δύο δισκόπλακων με έναν μόνο κωδικό, η οποία, λαμβανομένων υπόψη των ανώτερων επιπέδων απόδοσης, διασφαλίζει ίδια, αν όχι καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις δισκόπλακες φρένων με κατευθυνόμενα πτερύγια. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευκολία στη συναρμολόγηση και στη διαχείριση των ανταλλακτικών.
 

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο;

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brembo. Οι τεχνικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατό!
Επιστροφή στο ευρετήριο
Πώς να επιλέξετε το σωστό προϊόν
Διαβάστε το επόμενο άρθρο
Πώς μπορώ να βρω το σωστό προϊόν για τοποθέτηση στο αυτοκίνητό μου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης Brembo Parts;
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">