Ενδείξεις και στρώσιμο

Αξιολογήστε την κατάσταση της δισκόπλακας του φρένου με έναν γρήγορο έλεγχο!
Τα τακάκια και οι δισκόπλακες φρένων που έχουν αφαιρεθεί αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών: είναι πάντα σημαντικό να επιθεωρείτε προσεκτικά την κατάσταση των επιφανειών πέδησης, το χρώμα και την εμφάνιση για να εντοπίσετε δυσλειτουργίες ενός ή πολλών εξαρτημάτων (δαγκάνες, τακάκια, ρουλεμάν). Τυχόν προβλήματα πρέπει να επισημαίνονται πριν από την αντικατάσταση των εξαρτημάτων.
Πότε η δισκόπλακα του φρένου χρειάζεται αντικατάσταση;
  • όταν δείτε ότι το πάχος της δισκόπλακας είναι μικρότερο ή ίσο με τον δείκτη ελάχιστου πάχους MIN TH που απαιτείται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου,
  • όταν εντοπίσετε βαθιές κυκλικές χαρακιές ή ακτινωτές ρωγμές,
  • όταν δείτε σκούρα σημάδια ή μπλε κουκκίδες στην επιφάνεια της δισκόπλακας,
    εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραμορφώσεις της επιφάνειας πέδησης.
Συντήρηση δισκόπλακων φρένων Brembo
Στρωσιμο
Μετά την αντικατάσταση, τα τακάκια και οι δισκόπλακες πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή στον δρόμο.
Το στρώσιμο διαρκεί περίπου 300 km και κατά το διάστημα αυτό είναι σημαντικό να ελέγξετε για κραδασμούς και θόρυβο από τα φρένα, τόσο κατά την οδήγηση όσο και κατά το φρενάρισμα.

Το φρενάρισμα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και πρέπει να πραγματοποιηθούν σύντομα και σταδιακά φρεναρίσματα ώστε να επιτευχθεί σωστή ευθυγράμμιση της επιφάνειας του τακακιού σε επαφή με τη δισκόπλακα.

Τα εξαιρετικά απότομα ή βίαια φρεναρίσματα μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση του υλικού τριβής των τακακιών και της δισκόπλακας, θέτοντας τελικά σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την απόδοση των φρένων.

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο;

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brembo. Οι τεχνικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατό!
Επιστροφή στο ευρετήριο
Συντήρηση
Διαβάστε το επόμενο άρθρο
Ελάχιστο πάχος δισκόπλακας φρένου
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">