Hluk a vibrácie

Aké tipy má Brembo na správnu výmenu, ktorá zabraňuje výskytu hluku a vibrácií?

Rovnako ako vibrácie, aj škrípanie vychádzajúce z brzdovej sústavy často nie je spôsobené chybou alebo zlou kvalitou nového komponentu. Oveľa častejšie, ako by si človek vedel predstaviť, možno nájsť jeho príčiny vo veľkom opotrebení ostatných komponentov brzdovej sústavy, ktoré sa časom znehodnotili, čo má za následok zlú činnosť brzdových doštičiek a kotúčov.

Pri výmene kotúčov a doštičiek vždy odporúčame neobmedzovať ich iba na jednoduchú výmenu dvoch hlavných opotrebovaných komponentov brzdovej sústavy, ale vykonať úplnejšiu kontrolu a údržbu samotnej sústavy.

Vo všeobecnosti sa odporúča pamätať na vykonanie týchto operácií:
 • Pri výmene doštičiek skontrolujte opotrebenie kotúča;
 • Pri výmene kotúčov vždy tiež vymeňte doštičky;
 • Očistite povrchy spoja kotúča/náboj (od hrdze alebo nečistôt);
 • Ak sú na povrchu usadeniny alebo nečistoty (nie na novom kotúči), očistite tiež brzdný povrch kotúča;
 • Skontrolujte osciláciu brzdového kotúča namontovaného na náboji kolesa. Bežne by nemala presiahnuť hodnotu 0,10 mm. V prípade problémov skontrolujte aj hodnotu oscilácie iba v náboji kolesa, ktorá by nemala presiahnuť 0,050 mm;
Mazivo B-QUIET
 • Ak používate protihlukové vložky, pri výmene doštičiek ich nezabudnite správne nasadiť. Nepoužívajte opakovane starú vložku;
 • Skontrolujte piesty, tesnenia, prachové manžety a klzné prvky na strmeni, či nie sú poškodené alebo skorodované a či sa môžu kĺzať. Použite špeciálne mazivo vhodné pre každý komponent, ktoré nemá účinok na gumové časti. Vymeňte poškodené komponenty;
 • Očistite a naneste protihlukový tuk na kontaktné plochy medzi konzolou strmeňa a doštičky;
 • Skontrolujte, vyčistite alebo vymeňte za nové pružiny strmeňa, ak sú staré a opotrebované;
 • Skontrolujte správne umiestnenie pružín;
 • Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny, ktorá by mala byť medzi ukazovateľmi min. a max. Brzdová kvapalina by sa mala vymieňať každé dva roky alebo podľa pokynov výrobcu;
 • Utiahnite skrutky kolesa v správnom poradí pomocou momentového kľúča so správnym uťahovacím momentom;
 • Vykonajte krátku skúšku na ceste, aby ste sa uistili, že sústava funguje správne a že nedochádza k vibráciám a zvukom. Je nevyhnutné, aby ste vodičovi odporučili správne zabehnutie na približne 300 km, počas ktorého je potrebné sa vyhnúť prudkému brzdeniu a intenzívnemu používaniu bŕzd, aby sa mohli kotúče a doštičky správne zalícovať.
 
Vykonanie týchto jednoduchých, ale dôležitých kontrolných a údržbových prác na brzdovej sústave je základným krokom k zabráneniu výskytu najbežnejších problémov s pohodlím už len niekoľko km po výmene.

Tieto operácie sú také jednoduché a preto podceňované, no súvisia s prvkami aktívnej bezpečnosti vozidla. Z tohto dôvodu je okrem výberu komponentov najvyššej kvality dôležité, aby tieto operácie prebiehali pri maximálnej pozornosti a profesionalite.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Údržba
Prečítajte si nasledujúci článok
Montážne schémy
Zásady ochrany osobných údajov">