Pokyny a zábeh

Zhodnoťte stav brzdového kotúča pomocou rýchlej kontroly!
Demontované doštičky a brzdové kotúče predstavujú dôležitý zdroj informácií: vždy sa oplatí bližšie sa pozrieť na stav brzdného povrchu, farbu a vzhľad, aby bolo možné odhaliť problémy s činnosťou jedného alebo viacerých komponentov (strmene, doštičky, ložiská). Všetky možné príčiny je potrebné vyhodnotiť pred výmenou komponentov.
Kedy treba vymeniť brzdový kotúč?
  • Keď hrúbka kotúča je menšia alebo rovná minimálnej hrúbke MIN TH určenej výrobcom vozidla.
  • Pri objavení sa hlbokých kruhových drážok alebo radiálnych prasklín.
  • Keď sa na povrchu kotúča objavia tmavé alebo modré body
  • Ak sa pri kontrole zistia merateľné deformácie brzdného povrchu
Údržba brzdových kotúčov Brembo
Zábeh
Doštičky a kotúče sa musia po výmene preskúšať jazdou po ceste.
Zábeh trvá asi 300 km, počas ktorých je potrebné kontrolovať vibrácie a hluk pochádzajúce z bŕzd počas jazdy a brzdenia.

Brzdenie musí byť účinné. Krátke a postupné brzdenie prispieva k vzájomnému prispôsobeniu doštičiek a kotúča.

Extrémne prudké alebo náhle brzdenie môže spôsobiť prehriatie trecieho materiálu doštičiek a kotúča, prípadne ovplyvniť integritu a účinnosť bŕzd.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Údržba
Prečítajte si nasledujúci článok
Minimálna hrúbka brzdového kotúča
Zásady ochrany osobných údajov">