Smerové brzdové doštičky

Pred namontovaním smerových brzdových doštičiek Brembo si prečítajte montážny návod.
 
Šípky na protihlukovej vložke brzdových doštičiek Brembo označujú smer otáčania kotúča, čo znamená, že by ste sa nimi mali riadiť pri montáži doštičiek do tela strmeňa.
Musíte sa uistiť, že šípka smeruje presne v rovnakom smere, v akom sa kolesá otáčajú, keď sa vozidlo pohybuje..

Niekedy môžu byť namiesto šípok uvedené veľké písmená L „vľavo“ alebo R „vpravo“, ktoré označujú stranu vozidla, na ktorú sa má namontovať brzdová doštička.
Ilustrácia montáže smerových doštičiek Brembo
 
Medzi ďalšie označenia pri použití smerovej brzdovej doštičky patrí prítomnosť výrezu v tvare dorastajúceho mesiaca alebo polmesiaca na protihlukovej vložke alebo odlišné skosenie na samotnej doštičke.
 
Ilustrácia montáže smerových doštičiek Brembo, podľa písmen R - right (vpravo) a L - left (vľavo)
 
V prvom uvedenom prípade je vhodné zabezpečiť, aby sa výrez v tvare polmesiaca nachádzal na prednej hrane, kde sa doštička najskôr dotkne brzdového kotúča.
 
 
Smerová doštička so zárezom v tvare polmesiaca
 
V druhom uvedenom prípade skosenie zabráni dvíhaniu brzdovej doštičky z kotúča pri brzdení.
 
Doštička namontovaná na kotúči, sledujúc smer označený šípkou
 
Počas inštalácie sa uistite, že sa otáčajúceho sa brzdového kotúča najskôr dotkne väčšia plocha skosenia.
 
Ilustrácia správnej montáže doštičiek v smere označenom šípkami
 
Vo všetkých prípadoch dodržujte montážny návod, ktorý nájdete v škatuli a ktorý si môžete tiež stiahnuť z webovej stránky v časti s podrobnosťami ku kódu brzdových doštičiek.

Smerové brzdové doštičky Brembo boli vyvinuté kvôli zvýšeniu pohodlia brzdovej sústavy, preto ich namontovanie na nesprávnu stranu môže zvýšiť úroveň hluku počas brzdenia, zvýšiť opotrebenie doštičky a znížiť účinnosť brzdovej sústavy.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Údržba
Prečítajte si nasledujúci článok
Smerové brzdové kotúče
Zásady ochrany osobných údajov">