Brzdové kotúče s lopatkovým a rebrovým vetraním: rozdiely

Prečo používať vetrané kotúče?

 
Tepelné namáhanie brzdového kotúča je mimoriadne silné; v skutočnosti sa všetka energia vozidla premieňa na teplo generované na rozhraní kotúča/doštičky a nárast teploty na tomto mieste je značný. V závislosti na meniacej sa tepelnej vodivosti kotúčovej liatiny a trecieho materiálu brzdovej doštičky je vo väčšine prípadov viac ako 80 % generovaného tepla absorbovaný brzdovým kotúčom.
 
Chladenie brzdového kotúča je preto pre správnu funkciu brzdovej sústavy nevyhnutné. Dochádza k nemu cirkuláciou vzduchu v dôsledku pohybu vozidla, ale predovšetkým pohybom vzduchu vyvolaným otáčaním samotného kotúča.
V závislosti od množstva rozptýleného tepla je potrebné použiť vhodné riešenia, ktoré zaručia správny chod brzdy. Riešením, ktoré sa všeobecne používa na zväčšenie povrchu pre výmenu tepla so vzduchom, sú vetrané kotúče s primeranou šírkou ventilačného kanála a čoraz efektívnejších tvarov vetrania. Tie zaisťujú vylepšené chladenie v porovnaní s pevnými kotúčmi, ktoré sa preto používajú väčšinou na zadnú nápravu stredne veľkých automobilov alebo na prednú nápravu kompaktných a mestských automobilov.
 
Pred niekoľkými rokmi si spoločnosť Brembo patentovala svoju technológiu PVT (Pillar Venting Technology), ktorá vďaka tvaru a rozloženiu rebier dokáže vytvárať cirkuláciu vzduchu vo vnútri vetracej komory, čo umožňuje väčší odvod tepla; navyše je poloha rebier usporiadaná tak, aby vytvárala dobrú bariéru proti tvorbe a šíreniu prasklín.
 
Od deväťdesiatych rokov prešiel tento typ technológie neustálym vývojom, pričom sa zlepšil najmä výkon pri jej použití na ťažkých vozidlách a vozidlách vystavených značnému tepelnému namáhaniu.
 
Poslednou novinkou od spoločnosti Brembo je patent PVT plus určený pre nákladné vozidlá a vysoko výkonné automobily, ktorý ďalej zvyšuje výkon pri brzdení a zahŕňa všetky predtým vyvinuté technológie.
 
Brzdové kotúče s ventiláciou s rebrovaním v porovnaní s brzdovými kotúčmi s ventiláciou s kolíkmi
 

Aké vylepšenia ponúka vetranie PVT v porovnaní s konvenčným vetraním?

 
Vysoké teploty, ktoré vznikajú počas brzdenia, vedú postupom času k opotrebovaniu kotúčov, čo sa prejaví zníženým brzdným výkonom a nadmerným opotrebovávaním brzdových doštičiek.
 
Vďaka zdokonalenému chladiacemu systému PVT vetranie zvyšuje odolnosť proti tepelným prasklinám o viac ako 40 %, čo následne znižuje opotrebenie a predlžuje priemernú životnosť brzdových kotúčov a doštičiek.
 
Spoločnosť Brembo postupne pokračovala v zlepšovaní kvality svojich vetraných kotúčov PVT a implementovala patenty T Pillar a Star Pillar pre trh nákladných vozidiel. 
Riešenie T Pillar bolo vyvinuté s cieľom zabrániť prenikaniu častíc do vetracej komory brzdových kotúčov nákladných vozidiel a riešenie Star Pillar ďalej zvyšuje odolnosť proti tepelným prasklinám.
 
Aj vďaka know-how získanému pri vývoji týchto patentov bolo možné vytvoriť systém PVT Plus určený pre trh nákladných vozidiel a automobilový priemysel v segmentoch prémiových limuzín a vysoko výkonných automobilov.
 
Zobrazuje kolíky brzdového kotúča v tvare latinského kríža

Čo obnáša riešenie PVT Plus?

 
Riešenie vetrania PVT Plus ďalej zlepšuje vetranie v porovnaní s predchádzajúcimi systémami, čím zaručuje ďalšie zvýšenie životnosti brzdových doštičiek a kotúčov.

Špeciálny krížový tvar ventilačných rebier a ich rozloženie poskytuje o 30 % väčšiu odolnosť proti tepelným prasklinám a zároveň ponúka výrazné zníženie hmotnosti samotného kotúča, a to až o 10 %.

To znamená niekoľko výhod, nielen počas brzdenia, ale aj pri celkovom výkone vozidla. Znížená hmotnosť skutočne znamená nižšiu spotrebu, menej emisií CO2 a lepšie jazdné vlastnosti.
 

Čo to znamená z hľadiska bezpečnosti jazdy?

 
Aby sa zaručila vynikajúca úroveň bezpečnosti v každej brzdovej sústave, nový vetrací systém PVT Plus predpokladá pre každý brzdový kotúč inú geometriu, ktorá je navrhnutá špeciálne s ohľadom na parametre cieľového vozidla.
 

A čo podpora a údržba?

 
V prípade brzdových kotúčov so zakrivenými lopatkami a smerovaným vetraním, kde sa počíta s jedným kotúčom pre pravé koleso a druhým pre ľavé koleso, umožňuje použitie riešenia PVT Plus výmenu obidvoch kotúčov iba jedným číslom dielu, čo vzhľadom na vyššiu úroveň výkonu zaručuje rovnaký, ak nie lepší výkon ako brzdové kotúče so smerovanými lopatkami. To znamená ľahšiu montáž a správu náhradných dielov.
 

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Ako si vybrať správny výrobok
Prečítajte si nasledujúci článok
Brzdové doštičky Xtra: veci, ktoré možno neviete
Zásady ochrany osobných údajov">