Ελάχιστο πάχος δισκόπλακας φρένου

Η σωστή λειτουργία του συστήματος πέδησης ενός οχήματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
Κατά τις εργασίες συντήρησης, δίδεται μεγάλη προσοχή στη φθορά των τακακιών των φρένων και συχνά παραβλέπεται ο έλεγχος του πάχους των δισκόπλακων. Παρόλο που κάτι τέτοιο είναι τελείως λάθος, πολύς κόσμος πιστεύει ότι η δισκόπλακα φρένου δεν υπόκειται σε φθορά. Στην πραγματικότητα, το ίδιο φαινόμενο που είναι υπεύθυνο για τη φθορά των τακακιών των φρένων προκαλεί φθορά και στις δισκόπλακες των φρένων.
 
Το όριο φθοράς των δισκόπλακων μπορεί να προσδιοριστεί ως το πάχος κάτω από το οποίο δεν μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματική πέδηση. Αυτή η παράμετρος είναι θεμελιώδης και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στους ελέγχους ρουτίνας.
 

Ποιες είναι οι συνέπειες της χρήσης δισκόπλακας που έχει υποστεί υπερβολική φθορά;

 
Το μειωμένο πάχος μειώνει την ικανότητα διάχυσης της θερμότητας της δισκόπλακας και τη μηχανική της αντοχή, προκαλώντας μια σειρά κρίσιμων σφαλμάτων και βλαβών, όπως:
  • ο σχηματισμός θερμικών ρωγμών στην επιφάνεια της πέδησης λόγω αύξησης της θερμοκρασίας και μείωσης του πάχους αντοχής
  • παραμόρφωση της δισκόπλακας του φρένου με αποτέλεσμα κραδασμούς και θόρυβο
  • επέκταση της διαδρομής του πεντάλ λόγω του μειωμένου πάχους της επιφάνειας πέδησης. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει επίσης σε απώλεια της στεγανοποίησης στο έμβολο της δαγκάνας, με κίνδυνο τα τακάκια να μετατοπιστούν από τη θέση τους ή να κολλήσουν.
 
Εκτός από τα παραπάνω προβλήματα, η χρήση φθαρμένης δισκόπλακας μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση άλλων πολύ επικίνδυνων φαινομένων, ειδικά σε συνθήκες βαριάς χρήσης του οχήματος. Δύο από αυτά τα προβλήματα είναι η απόφραξη από ατμούς (vapour lock) και το φαινόμενο υπερθέρμανσης (fading).
Η υψηλή θερμοκρασία της δισκόπλακας σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό φρεναρισμάτων - όπως συμβαίνει συνήθως σε μια ορεινή διαδρομή - μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη από ατμούς (vapour lock): με άλλα λόγια, αύξηση της θερμοκρασίας του υγρού φρένων πάνω από τους 200°C.
Η υπερθέρμανση του υγρού προκαλεί τον σχηματισμό φυσαλίδων αέρα εντός του κυκλώματος, οι οποίες είναι συμπιεστές, με αποτέλεσμα το πεντάλ φρένου να μην παρέχει καμία επιβράδυνση, παρά το γεγονός ότι πατιέται μέχρι τέρμα.
 
Το φαινόμενο υπερθέρμανσης (fading) συνδέεται επίσης με την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω μείωσης του πάχους της δισκόπλακας και βαριάς χρήσης του οχήματος. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει τον συντελεστής τριβής μεταξύ του τακακιού φρένου και της δισκόπλακας του φρένου, με αποτέλεσμα αυξημένη απόσταση πέδησης.
 
Μέτρηση του πάχους της δισκόπλακας φρένου με μετρητή
 

Πώς μετράται το ελάχιστο πάχος δισκόπλακας φρένου;

 
Για να μετρήσετε σωστά το ελάχιστο πάχος δισκόπλακας φρένου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μετρητή. Οι μετρήσεις πρέπει να λαμβάνονται σε τουλάχιστον 4 διαφορετικά σημεία. Η χαμηλότερη τιμή πρέπει να χρησιμοποιείται ως αναφορά για το σύνολο της δισκόπλακας.
Αυτή η τιμή πρέπει να συγκρίνεται με τον αριθμό που αναγράφεται απευθείας στον δίσκο και υποδεικνύεται με την ένδειξη MIN TH = (Ελάχιστο πάχος), η οποία ακολουθείται από την τιμή σε χιλιοστά. Εάν οι τιμές από τη μέτρηση που έχει πραγματοποιηθεί είναι κάτω από την τιμή MIN TH, τότε πρέπει να αντικαταστήσετε τη δισκόπλακα. 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δισκόπλακες πρέπει να αντικαθίστανται και στις δύο πλευρές ακόμη και αν μόνο ένα από τα ζεύγη αποδειχθεί ότι είναι κάτω από το ελάχιστο επίπεδο φθοράς.
 

Πώς;

 
Για την ασφάλεια του οδηγού και όλων των επιβατών, ολόκληρο το σύστημα πέδησης πρέπει να ελέγχεται σε τακτική βάση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα φρένα σας λειτουργούν σωστά και ότι θα αποφευχθούν πιθανές θραύσεις ή ζημιές.
Κάθε φορά που ελέγχετε το σύστημα, πρέπει να αντικαθιστάτε όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

Κατά τη διάρκεια του ΚΤΕΟ ή ειδικού σέρβις του οχήματος, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται επίσης οπτική επιθεώρηση της κατάστασης των δισκόπλακων των φρένων. Ως γενικός κανόνας, οι δισκόπλακες των φρένων πρέπει να αντικαθίστανται σε κάθε δεύτερη αντικατάσταση των τακακιών των φρένων.

Η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή με τη χρήση δυναμόκλειδου για σύσφιξη των βιδών, με την εφαρμογή της σωστής τιμής ροπής και με τήρηση της σωστής ακολουθίας σύσφιξης.
 
Ανατρέξτε στον πίνακα ροπών σύσφιξης της Brembo: Ροπές σύσφιξης – Υποστήριξη Brembo

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο;

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brembo. Οι τεχνικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατό!
Επιστροφή στο ευρετήριο
Συντήρηση
Διαβάστε το επόμενο άρθρο
Συντηρηση δαγκανας φρενου: γιατι ειναι τοσο σημαντικη;
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">