Ροπές σύσφιξης

Η σωστή λειτουργία του συστήματος πέδησης εξαρτάται άμεσα από τη σωστή ροπή σύσφιξης των τροχών.
 
 
Η σημασία της σωστής ροπής σύσφιξης των τροχών συχνά παραβλέπεται, ειδικά κατά την αντικατάσταση των ελαστικών. Ένας μη καλά ασφαλισμένος τροχός, σε ό,τι αφορά τη σωστή σύσφιξη των παξιμαδιών και των μπουλονιών, είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για τους ενοχλητικούς κραδασμούς στο τιμόνι σας όταν φρενάρετε, καθώς και για τη γενικότερη δυσλειτουργία του συστήματος πέδησης. 
Επίσης, έχει σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια του οχήματος και των επιβατών.
 
Η υπερβολική ή η ανεπαρκής σύσφιξη των μπουλονιών των τροχών μπορεί να έχει ενδεχομένως καταστροφικές 
συνέπειες. Τα πολύ σφιγμένα παξιμάδια και μπουλόνια μπορεί να παραμορφωθούν, να επιμηκυνθούν ή ακόμη και να σπάσουν, ειδικά κατά την οδήγηση σε δρόμο με λακκούβες ή σαμαράκια.
 
Χειροκίνητη σύσφιξη παξιμαδιών και μπουλονιών τροχού οχήματος
 
Τα τελευταία χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι η ευρεία πρακτική της χρήσης πιστολιών αέρος ή των συμβατικών ηλεκτρικών πιστολιών, στη μέγιστη ισχύ, οδηγεί σε φθορά των σπειρωμάτων και προκαλεί εσφαλμένη λειτουργία των μπουλονιών των τροχών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα εξαρτήματα – όπως το μουαγιέ - μπορεί να υποστεί ζημιά κατά τη σύσφιξη των μπουλονιών των τροχών πάνω σε αυτό. Αυτή η ζημιά προκαλείται από την εσφαλμένη διαδικασία στερέωσης του τροχού στο μουαγιέ του τροχού, κάτι που συμβαίνει πιο συχνά από ό,τι πιστεύετε.

Αυτό το πρόβλημα της εσφαλμένης εγκατάστασης των τροχών  διογκώνεται λόγω της διαρκούς εξέλιξης των οχημάτων. 
Η αύξηση των διαστάσεων των τροχών - τόσο σε ό,τι αφορά το γενικό ύψος όσο και το μέγεθος του τροχού – σε συνδυασμό με το μειωμένο μέγεθος του μουαγιέ είναι οι λόγοι για τους οποίους το συγκρότημα τροχού-φρένου-δισκόπλακας-μουαγιέ στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπόκειται σε αυξανόμενη τάση λόγω των δυνάμεων που συγκλίνουν στο συγκεκριμένο σημείο, σε σύγκριση με τα οχήματα 20 ή 25 χρόνια πριν.

Η ακανόνιστη σύσφιξη των παξιμαδιών των τροχών μπορεί να προκαλέσει πολύ μικρό τζόγο ανάμεσα στο συγκρότημα μουαγιέ-φρένου και δισκόπλακας-τροχού, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στα παρακάτω προβλήματα. 
Όταν η δισκόπλακα πιέζεται εκ περιτροπής κόντρα στο τακάκι του φρένου, κάτι που συμβαίνει πιο συχνά μετά το πρώτο φρενάρισμα, το τακάκι προσαρμόζει συνήθως τη θέση του στη δισκόπλακα του φρένου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πιο έντονοι κραδασμοί.
 
Η εκ περιτροπής επαφή (ορισμένες φορές μπορείς όντως να δεις την κίνηση μετακινώντας τον τροχό με το χέρι) ζεσταίνει ένα σημείο της δισκόπλακας του φρένου περισσότερο από ένα άλλο. Κατά την πέδηση, ο οδηγός θα αισθανθεί κραδασμούς στο τιμόνι, οι οποίοι οφείλονται στην ακανόνιστη επαφή τριβής μεταξύ της δισκόπλακας του φρένου και του τακακιού λόγω των διαφορετικών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται. Είναι πολύ εύκολο να διαχωρίσει κανείς αυτό το πρόβλημα από το γενικότερο πρόβλημα της «παραμορφωμένης δισκόπλακας». Στην τελευταία περίπτωση, όταν προκύψει το πρόβλημα, παρατηρούνται κραδασμοί στο τιμόνι αλλά όχι στο πεντάλ.

Για όλη τη διάρκεια ζωής της δισκόπλακας του φρένου και των τακακιών, η δισκόπλακα φρένου θα είναι παραμορφωμένη και τα τακάκια θα έχουν ακανόνιστη φθορά. Λόγω της παραμόρφωσης της δισκόπλακας του φρένου που προκαλείται από τη συνεχή εκ περιτροπής επαφή, και το πεντάλ θα αρχίσει να έχει κραδασμούς.
 
Ποια είναι η σωστή διαδικασία σύσφιξης;
 
Η σύσφιξη των τροχών πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση δυναμόκλειδου σύμφωνα με συγκεκριμένη ροπή σύσφιξης, η οποία συνδέεται με τις διαστάσεις, το υλικό των παξιμαδιών και των μπουλονιών και τον τύπο του σπειρώματος. Η ροπή σύσφιξης αναφέρεται συνήθως στο εγχειρίδιο σέρβις του οχήματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατικό παλμικό κλειδί, στη χαμηλότερη ρύθμιση (η ροπή σύσφιξης του εργαλείου δεν πρέπει να υπερβαίνει την απαιτούμενη ροή) ή κλειδιά με λειτουργία περιορισμού ροπής που διασφαλίζει τη μη υπέρβαση της ροπής που καθορίζεται.

Εάν χρησιμοποιηθεί χαμηλότερη ροπή σύσφιξης από την προδιαγραφόμενη, μπορεί να προκληθεί χαλάρωση των μπουλονιών των τροχών, ενώ εάν χρησιμοποιηθεί υψηλότερη ροπή, μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση των δισκόπλακων των φρένων ή θραύση, καθώς και δυσκολία στην αφαίρεση των μπουλονιών των τροχών εάν σκάσει το ελαστικό.

Για να διασφαλιστεί η καλή επαφή ανάμεσα στον τροχό, τη δισκόπλακα φρένου και το μουαγιέ, συνιστάται η ακολουθία σύσφιξης σε σχήμα «αστέρα», δηλ. η σύσφιξη του πρώτου παξιμαδιού και, στη συνέχεια, του απέναντι παξιμαδιού (και όχι του επόμενου στη σειρά).
 
Παραδείγματα σύσφιξης σε σχήμα αστέρα με 4, 5 ή 6 μπουλόνια:
 
Εικονίδιο: σταυρωτή σύσφιξη με 4, 5 και 6 μπουλόνια
 
Οι τροχοί έχουν τοποθετηθεί σωστά όταν τα παξιμάδια είναι σφιγμένα με τη ροπή που έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή του οχήματος και ο τροχός είναι σωστά ευθυγραμμισμένος στο μουαγιέ.
 

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο;

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brembo. Οι τεχνικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατό!
Επιστροφή στο ευρετήριο
Συντήρηση
Διαβάστε το επόμενο άρθρο
Τακάκια φρένων με φορά κατεύθυνσης
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">