Vyváženie brzdového kotúča

Všimol som si, že na jednom z dvoch zakúpených kotúčov Brembo je na vonkajšom okraji asi 2 mm hlboký výrez v tvare oblúka. Je to normálne alebo ide o chybu?
 
Drážky na vonkajších okrajoch kotúčov Brembo
 
Ak na zakúpenom kotúči Brembo uvidíte zárez hlboký asi 2 mm, nemusíte sa ničoho obávať, pretože nejde o chybu.
 
Tento zárez je jednoducho tam, kde sa z kotúča počas výroby opracovalo malé množstvo materiálu, aby sa zabezpečilo dokonalé vyváženie samotného kotúča – pretože akékoľvek nevyváženie môže spôsobiť nežiaduce vibrácie.
 
Všetky kotúče sú skontrolované a ak je to potrebné, automaticky sa vyvážia počas výroby.
 
Kotúče sa kontrolujú na elektronickom skúšobnom zariadení, ktoré kotúč roztáča a meria prípadnú nerovnováhu. Ak sa zistí nerovnováha, prebytočný materiál sa odstráni, aby sa kotúč dokonale vyvážil.

Nie všetky kotúče vyžadujú korekciu a väčšina je už dokonale vyvážená, preto je zbytočné odstraňovať materiál z vonkajšej strany. Znamená to, že niektoré kotúče môžu mať na sebe zárez a iné nie.
 

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Údržba
Prečítajte si nasledujúci článok
Hluk a vibrácie
Zásady ochrany osobných údajov">