Aká je najlepšia voľba pre moje auto, kotúče Max alebo Xtra?

Pred zakúpením výrobku Brembo sa uistite, že je kompatibilný s vašim vozidlom. Tu vám povieme, ako zistíte, či sú kotúče Max alebo Xtra pre vás tou najlepšou voľbou.
 
Kotúče Brembo Max majú drážky a kotúče Brembo Xtra sú priečne vŕtané. Obe tieto úpravy výrazne zvyšujú účinnosť vašej brzdovej sústavy, a to vďaka týmto vlastnostiam:
 
Ikona, ktorá identifikuje charakteristiky zvýšenia priľnavosti pre kotúče Brembo
Zvýšená priľnavosť doštičky/kotúča
Ikona, ktorá indikuje charakteristiky čistenia a obnovu materiálu priľnavosti pre kotúče Brembo
Udržiavanie čistého povrchu doštičky a odstraňovanie starého trecieho materiálu
 
Ikona, ktorá uvádza charakteristiky úniku vody a rozptylu plynu pre kotúče Brembo
Podpora vytlačenia vody a rozptýlenia plynu
Ikona, ktorá označuje charakteristiky najlepšieho chladenia brzdového zariadenia pre kotúče Brembo
Zlepšenie chladenia bŕzd
 
 
 
Priečne vŕtané otvory alebo drážky v brzdovom kotúči zaisťujú lepšie priľnutie medzi kotúčom a doštičkou. To sa prejaví rýchlejšou reakciou bŕzd a celkovo efektívnejšou brzdovou sústavou. Je to preto, že otvory a drážky zvyšujú súčiniteľ trenia povrchu kotúčov, čo zlepšuje brzdný výkon, najmä na začiatku brzdenia.
 
Ďalšou dôležitou výhodou kotúčov s priečnym vŕtaním alebo s drážkami je to, že udržujú doštičku čistú a nepretržite odstraňujú starý trecí materiál, takže je s rotorom v kontakte iba nový materiál doštičky. Otvory rovnako trieštia vodný film, ktorý by sa mohol vytvárať na brzdnom povrchu. To znamená, že aj za mokra brzdová sústava reaguje efektívne už pri prvom zošliapnutí brzdového pedála. Podobným spôsobom drážky smerujúce von účinnejšie vylučujú všetku vodu hromadiacu sa na povrchu kotúča, čo zaisťuje predvídateľnejšie správanie za každých poveternostných podmienok.
 
Spolu s vylučovaním vody, otvory a drážky tiež zlepšujú schopnosť kotúča rozptýliť plyny uvoľnené medzi doštičkou a samotným kotúčom pri vysokých teplotách. Tieto plyny, ktoré vznikajú pri vysokých teplotách počas horenia živíc používaných na výrobu trecieho materiálu, môžu znížiť súčiniteľ trenia medzi kotúčom a doštičkou, čo vedie k strate brzdnej účinnosti známej ako zoslabenie brzdného účinku. Vďaka priečne vŕtaným otvorom alebo drážkam v brzdových kotúčoch dokáže samotný kotúč tieto plyny vylúčiť rýchlejšie a veľmi rýchlo tak obnoviť optimálne brzdné podmienky.
 
Drážky a otvory zvyšujú aj schopnosť sústavy odvádzať teplo generované kotúčom a doštičkou, čím sa zlepšuje účinnosť celej brzdovej sústavy.

Keďže boli vyvinuté špeciálne na zlepšenie brzdného výkonu, za určitých podmienok a v závislosti od dizajnu doštičky a použitého trecieho materiálu môžu priečne vŕtané alebo drážkované kotúče viesť k rýchlejšiemu opotrebovaniu brzdových doštičiek.
 
Všeobecne možno povedať, že priečne vŕtané a drážkované kotúče ponúkajú z hľadiska účinnosti porovnateľné výhody. Drážkované kotúče sa používajú častejšie v motošporte, pretože poskytujú lepšie vylučovanie vody a plynu, zatiaľ čo kotúče s priečnym vŕtaním sa používajú častejšie na športových cestných vozidlách, pretože nie sú tak drsné voči treciemu materiálu doštičiek. Z čisto estetického hľadiska dodávajú vozidlu športovejší vzhľad naopak kotúče s priečnym vŕtaním.
 
Pretože priečne vŕtanie aj drážky sú obsiahnuté v konštrukcii kotúča, čím ho môžu potenciálne oslabiť, je zrejmé, že dizajn a výrobný proces zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní spoľahlivosti – pokiaľ ide o mechanickú pevnosť a životnosť a predovšetkým bezpečnosť kotúča. 

Počet, veľkosť a umiestnenie každého jednotlivého otvoru a drážky musia byť počas procesu navrhovania presne definované pre každý konkrétny kotúč.
 
Výsledný opracovaný kotúč sa potom podrobí skúškam na skúšobnom zariadení a na ceste, aby sa zabezpečilo, že poskytuje vynikajúcu účinnosť za všetkých jazdných podmienok a spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, mechanickú pevnosť a životnosť stanovené výrobcom vozidla.
 
Pokiaľ teda hľadáte kotúč s drážkou alebo priečnym vŕtaním alebo kotúč s obomi riešeniami, ktorý ponúka nielen vynikajúcu účinnosť, ale tiež zvyšuje bezpečnosť, je dôležité, aby ste si vždy vybrali výrobok od výrobcu s preukázanými skúsenosťami v oblasti návrhu a výroby týchto komponentov.
 
V kocke: ako je zrejmé z nasledujúcej tabuľky, kotúče Brembo Max (s drážkami) a Brembo Xtra (s priečnym vŕtaním) majú rovnaké výhody.
 
Výhody Brembo MAx Brembo Xtra
 Pohotovejšie a efektívnejšie brzdenie    
Starý trecí materiál sa neustále odstraňuje a odkrýva sa nový materiál    
Účinné vylučovanie vody    
Vynikajúca odolnosť voči strate brzdného účinku    
Zlepšené chladenie bŕzd    
Certifikát typu podľa ECE-R90    
Vynikajúca odolnosť proti korózii    
Jednoduchá kontrola opotrebenia    
 
 
Zmeňte svoj vzhľad. Čo vám viac vyhovuje – športovejší, agresívnejší charakter kotúča s priečnym vŕtaním alebo rozhodná elegancia kotúča s drážkou?
 
Aby brzdová sústava fungovala správne, je nevyhnutné, aby ste si vybrali správny výrobok pre svoje auto. Uistite sa, že ste vybrali správne číslo dielu.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Ako si vybrať správny výrobok
Prečítajte si nasledujúci článok
Prečo majú niektoré kotúče radu Xtra priechodné otvory, zatiaľ čo iné majú slepé otvory (jamky)?
Zásady ochrany osobných údajov">