Pokyny na výmenu súprav brzdových čeľustí

Prosím dodržujte všetky pokyny. Rovnaké pokyny nájdete v balení brzdových čeľustí. Nezabudnite ich uchovávať počas celej životnosti výrobku. V prípade predaja vozidla ich odovzdajte novému majiteľovi.

Tieto montážne pokyny sú návodom na štandardné opravy a nezohľadňujú žiadne zvláštnosti, ktoré sa môžu týkať rôznych brzdových systémov. Je potrebné podrobne dodržiavať špeciálne pokyny vydané výrobcami vozidiel a brzdových systémov. 

 

Najprv presne identifikujte správne referenčné sériové číslo čeľustí vhodných pre vaše vozidlo podľa roku výroby a brzdového systému. Brzdové čeľuste sa musia vymeniť v rámci celej nápravy.

 
Príprava vozidla
 
Pred výmenou brzdových čeľustí odporúčame venovať pozornosť nasledujúcim skutočnostiam:
Etichetta che indica il corretto kit da utilizzare per il veicolo
1. Starostlivo vyberte číslo súpravy podľa vášho vozidla. Zapamätajte si dátumy použitia.
Attrezzi adatti e affidabili da utilizzare
2. V záujme vašej bezpečnosti vždy používajte vhodné a spoľahlivé opravárenské náradie.
Smontaggio ruote
3. Postupujte správne, koleso po kolese, pričom druhú zostavu majte za vzor.
Strumenti per spurgare il circuito dei freni
4. Po inštalácii súpravy odvzdušnite brzdový okruh.
 
Indicazione che segnala di non frenare
5. Počas týchto úkonov nestláčajte brzdový pedál
Divieto di utilizzo dell'aria compressa per pulire
6. Na čistenie nepoužívajte stlačený vzduch
Guarnizioni non devono essere sporcate
7. Nové tesnenia chráňte pred akýmkoľvek znečistením až do dokončenia montáže.
 
 
BENDIX RAI
Proces demontáže
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontujte bubon. V prípade problémov pri uvoľňovaní tesnenia vložte skrutkovač cez montážny otvor kolesa na bubne a zatlačte páku ručnej brzdy za jadro brzdového klátika.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontujte nosné pružiny
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Uvoľnite spodné podpery brzdových čeľustí. Spojte tieto spodné podpery s brzdovými čeľusťami, aby ste uvoľnili horné hroty.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Nakloňte dozadu jednotku vahadla a brzdovej čeľuste a odpojte lanko ručnej brzdy.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demontujte valec kolesa.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Vyčistite štít kolesa a bubon suchou štetkou.
 
 
Postup opätovnej montáže
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte späť nový valec kolesa.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zapojte lanko ručnej brzdy do súpravy
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Umiestnite hroty brzdových čeľustí na valec kolesa a potom podpery na spodný doraz.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Namontujte naspäť nosné pružiny.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Namontujte naspäť bubon. Potom opakovane stlačte brzdový pedál.
 
DÔLEŽITÉ odvzdušnite brzdový okruh.
 
BENDIX RAD
Proces demontáže
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontujte bubon. V prípade problémov s uvoľnením tesnenia:

a. Vložte skrutkovač cez montážny otvor kolesa na bubne a zatlačte páku ručnej brzdy za jadro brzdového klátika.

b. Bubon má na prednej strane otvor: cez otvor vložte tyč a deaktivujte nastavenie vôle brzdy sklopením záchytnej skrutky (obr. 1) smerom nadol.

c. Bubon nemá na prednej strane otvor: cez otvor tesnenia (obr. 2 – zadná strana štítu kolesa) vložte tyč a zatlačte páku ručnej brzdy za jadro brzdového klátika.

Frecce che indicano come smontare il cilindretto
2. Demontujte valec kolesa
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Demontujte nosné pružiny
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Demontujte jednotku brzdových čeľustí a vahadla.
frecce indicano come sganciare il freno a mano.
5.A Odpojte lanko ručnej brzdy.
5.B Nakloňte dozadu jednotku vahadla a brzdovej čeľuste a odpojte lanko ručnej brzdy.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Vyčistite štít kolesa a bubon suchou štetkou.
 
Postup opätovnej montáže
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte späť nový valec kolesa
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zapojte lanko ručnej brzdy do súpravy
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Vložte súpravu umiestnením hrotov brzdových čeľustí na valec kolesa a potom podpery na spodný doraz.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Namontujte naspäť nosné pružiny.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Namontujte naspäť bubon. Potom opakovane stlačte brzdový pedál a nastavte ručnú brzdu.
 
 
DÔLEŽITÉ odvzdušnite brzdový okruh.
 
 
VOLKSWAGEN RAD
Proces demontáže
 
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontujte bubon. V prípade problémov pri uvoľňovaní tesnenia vložte skrutkovač cez montážny otvor kolesa na bubne a deaktivujte nastavenie vôle brzdy zatlačením spriahajúceho strmeňa (obr. 1) nahor. 
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontujte nosné pružiny.
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Uvoľnite spodné podpery brzdových čeľustí. Spojte tieto spodné podpery s brzdovými čeľusťami, aby ste uvoľnili horné hroty. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Nakloňte dozadu jednotku vahadla a brzdovej čeľuste a odpojte lanko ručnej brzdy.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demontujte valec kolesa.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Vyčistite štít kolesa a bubon suchou štetkou.
 
Postup opätovnej montáže
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte späť nový valec kolesa.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zapojte lanko ručnej brzdy do súpravy
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Vložte súpravu umiestnením hrotov brzdových čeľustí na valec kolesa a potom podpery na spodný doraz.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Namontujte naspäť nosné pružiny.
freccia e numero uno indicano di spingere la chiavetta in alto
11. Zatlačte spriahajúci strmeň (obr. 1) čo najviac nahor a skontrolujte, či sú brzdové čeľuste vycentrované na štíte kolesa.
indicazione di premere il pedale del freno
12. Namontujte naspäť bubon. Potom opakovane stlačte brzdový pedál a nastavte ručnú brzdu.
 
DÔLEŽITÉ odvzdušnite brzdový okruh.
 
 
LUCAS GIRLING RAI
Proces demontáže
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. a) Demontujte bubon. V prípade problémov pri uvoľňovaní tesnenia vložte skrutkovač cez montážny otvor kolesa na bubne a zatlačte páku ručnej brzdy za jadro brzdového klátika. 
 

b) Demontujte bubon. V prípade problémov s uvoľnením tesnení vložte skrutkovač cez otvor tesnenia (obr. 1 – zadná strana štítu kolesa) a zatlačte páku ručnej brzdy (obr. 2) za jadro brzdového klátika. 

Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontujte nosné pružiny.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Uvoľnite spodné podpery brzdových čeľustí. Spojte tieto spodné podpery s brzdovými čeľusťami, aby ste uvoľnili horné hroty a rozobrali jednotku. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4.A Nakloňte dozadu jednotku vahadla a brzdovej čeľuste a odpojte lanko ručnej brzdy.
4.B Odpojte lanko ručnej brzdy.
frecce indicano come smontare il cilinderetto
5. Demontujte valec kolesa.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Vyčistite štít kolesa a bubon suchou štetkou.
 
Postup opätovnej montáže
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte späť nový valec kolesa.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zapojte lanko ručnej brzdy do súpravy
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Vložte súpravu umiestnením hrotov brzdových čeľustí na valec kolesa a potom podpery na spodný doraz.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Namontujte naspäť nosné pružiny.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Namontujte naspäť bubon. Potom opakovane stlačte brzdový pedál a nastavte ručnú brzdu.
 
 
DÔLEŽITÉ odvzdušnite brzdový okruh.
 

Brzdové čeľuste sa musia vymeniť na celej náprave.
 
 
Všeobecné a bezpečnostné informácie
Tento výrobok Brembo bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do výrobku môže ovplyvniť výkonnosť výrobku a môže spôsobiť, že výrobok nebude bezpečný.
 
Takáto úprava alebo nesprávne používanie spôsobí zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti osoby, ktorá takto používa Výrobok, za zranenie osôb alebo poškodenie majetku iných osôb.
 
V tomto návode sa pod výstrahou „NEBEZPEČENSTVO!“ rozumejú postupy, ktorých nedodržanie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie alebo dokonca smrť. „POZOR“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť fyzické zranenie, zatiaľ čo „VAROVANIE!“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

NEBEZPEČENSTVO!
Pred začatím výmeny sa uistite, že náhradné diely sú vhodné pre danú značku a model vozidla. Tento výrobok je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku vozidla, na ktorom je nainštalovaný, a je určený na to, aby ho inštalovala len kvalifikovaná osoba, ktorá bola vyškolená a/alebo má skúsenosti s inštaláciou a používaním, na ktoré je výrobok určený.

Inštalatér musí byť vybavený vhodnými nástrojmi pre svoje remeslo a znalosťami a skúsenosťami, aby sa mohol zaoberať opravami vozidla. Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti inštalatéra v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
Spoločnosť Brembo nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené osobe, ktorá prevádzkuje vozidlo, na ktorom bol nesprávne nainštalovaný náhradný výrobok.
 
Použitý výrobok nahradený týmto výrobkom sa nesmie inštalovať na žiadny iný výrobok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
Vždy skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny v nádržke medzi minimálnou a maximálnou hladinou uvedenou na nádržke. Nesprávna hladina môže spôsobiť únik brzdovej kvapaliny alebo zníženú účinnosť brzdového systému. Príliš veľa alebo príliš málo brzdovej kvapaliny v nádržke môže spôsobiť, že brzdy nebudú správne fungovať a môže dôjsť k zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
UPOZORNENIE!
Vymenené diely sa musia zlikvidovať v súlade so zákonom.
Je nevyhnutné vyhnúť sa prudkým nárazom a/alebo poškodeniu výrobku, jeho častí a komponentov, pretože to môže znížiť ich účinnosť a môže spôsobiť ich poruchu. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek poškodenú časť alebo komponent. Aby ste predišli zraneniam, odporúčame nasledovné:
  • Počas demontáže a montáže súčiastok s ostrými hranami vždy používajte rukavice.
  • Nedovoľte, aby sa povrch pokožky dostal do priameho kontaktu s trecím materiálom brzdových doštičiek a čeľustí, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu a že nemá chyby materiálu a spracovania. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. V prípade zistenia závady je potrebné ju nahlásiť do 60 dní od jej zistenia a do dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade, že sa závada potvrdí a vzťahuje sa na ňu záruka, výrobok bude opravený alebo vymenený za nový alebo dôkladne zrekonštruovaný výrobok. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úplne alebo čiastočne nesprávnym používaním, požiarom, chemickou koróziou, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je určené, používaním na inom modeli, ako je určené, nesprávnou inštaláciou alebo v rozpore s tým, čo uvádza výrobca, alebo zanedbaním údržby Výrobku podľa pokynov výrobcu v dodanom návode.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Montáž auta
Prečítajte si nasledujúci článok
Pokyny na výmenu pomocného valca stredovej spojky (CCSC)
Zásady ochrany osobných údajov">