Údržba brzdového strmeňa: prečo je tak dôležitá?

Aby bola brzdná činnosť efektívna, musia sa komponenty brzdy vzájomne dotýkať, aby vyvolali trenie. Ak však vozidlo nemá spomaľovať, je nevyhnutné, aby boli brzdové kotúče a platničky dostatočne zatiahnuté, aby nedochádzalo k dlhodobému kontaktu a nebránili pohybu, alebo v horšom prípade, aby nedošlo k poškodeniu komponentov v dôsledku nadmerného tepla generovaného trením.

Tento neustály jemný kontakt medzi brzdovým kotúčom a brzdovou doštičkou môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť nepravidelné opotrebovanie komponentov, prehriatie brzdovej sústavy a spôsobiť hluk a vibrácie.

Aby brzdová sústava fungovala správne a bezpečne, jej komponenty musia byť schopné voľného pohybu. Komponenty sú vyrobené z kovu, aby sa využila mechanická pevnosť a tepelná odolnosť materiálu. Negatívnou stránkou však je, že väčšina kovov má tendenciu časom korodovať a zhoršovať svoj stav.

Vodidlá strmeňa sú jedným z komponentov, ktoré sú najviac citlivé na koróziu v dôsledku elektrochemickej reakcie, ku ktorej dochádza medzi kovom a jeho okolím.
Brzdová sústava vozidla je neustále vystavená namáhaniu, ako aj ďalším faktorom, ako sú znečistenie, voda, soľ a nečistoty, ktoré urýchľujú koróziu. Aj agresívne vysokotlakové umývanie môže byť škodlivé a spôsobiť nepríjemné následky: na odtlakovanie ochranných tesnení zo strmeňov a umožnenie presakovania vody medzi klznými plochami stačí prúd vody pod vysokým tlakom. Alkalické čistiace prostriedky môžu navyše spôsobiť koróziu a oxidáciu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce škrípanie, pri ktorom je potrebné demontovať, vykonať generálnu opravu a ošetriť kontaktné body strmeňa špeciálnym mazivom.
 

Aké mazivo sa má použiť?

 
Pre správne fungovanie brzdovej sústavy je výber správneho maziva mimoriadne dôležitý. Použitie nevhodného maziva môže mať opačný účinok, než aký chcete: inými slovami môže spôsobiť mastné vodidlá, ktoré sa v strmeni okyslia, následkom čoho držiak stratí pohyblivosť a spôsobí prehriatie bŕzd.
 
Existuje niekoľko komerčne dostupných výrobkov na mazanie brzdovej sústavy: veľmi populárne sú mazivá na báze medi, ale aby sa zabránilo galvanickej oxidácii, je vhodné namiesto nich použiť mazivá bez obsahu medi.

Okrem toho závisí druh použitého maziva od kontaktnej plochy, ktorú je potrebné ošetriť. Odkryté kontaktné body, ako sú odkladacie body na podperách a strmeňoch, vyžadujú mazivo, ktoré nielenže musí byť schopné zvládnuť vysoké teploty vzniknuté pri brzdení, ale musí byť aj schopné odolávať odplaveniu vodou, aby mohlo naďalej poskytovať ochranu proti korózii.

Brembo B-QUIET je na to dokonalým riešením: použitá receptúra je úplne bez obsahu kovov, preto nevzniká žiadna možnosť galvanickej korózie. Mazivo Brembo je mimoriadne odolné voči zmytiu a má vysokú teplotu topenia, ktorá poskytuje nepretržitú ochranu pre povrchy, na ktoré sa mazivo nanáša. Odporúčame ho naniesť na odkladacie body medzi kovovými časťami brzdovej doštičky a strmeňom; počas aplikácie dávajte pozor, aby ste neznečistili treciu plochu brzdových doštičiek a kotúčov, pretože by to mohlo zhoršiť brzdný výkon.

Posuvné vodidlá plávajúceho strmeňa a príslušné čapy vyžadujú iný typ maziva. Gumené časti brzdového strmeňa (ochranné tesnenia, prachové kryty, klobúčiky a gumové manžety klzných čapov) sú vyrobené z materiálu EPDM, ktorý je kompatibilný s brzdovými kvapalinami DOT.

EPDM sa môže poškodiť, ak sa používajú nekompatibilné výrobky, ako napríklad minerálny olej, mazivá a nevhodné čistiace prostriedky. Gumené časti vtedy môžu absorbovať mazivo a časom napučať, čím stratia svoju tesnosť. To môže spôsobiť vážne poškodenie brzdového strmeňa s následkami aj na brzdových kotúčoch a doštičkách, brzdnom výkone a komforte, ako aj na životnosti komponentov.

To je dôvod, prečo sa pri vykonávaní údržby strmeňa odporúča starostlivo vyberať správne mazivo a opatrne ho nanášať na konkrétne oblasti. Ďalej je vhodné správne vykonávať všetky úkony spojené s mazaním a kontrolou komponentov.
 
Údržba brzdového strmeňa, ktorú vykonáva technik použitím Brembo B-QUIET
 

Ako správne vykonávať údržbu brzdového strmeňa?

 
Vhodná údržba strmeňa, ktorú vykonáva odborník, zahŕňa celý rad úkonov, ktoré zaisťujú, že komponent bude naďalej plne efektívny:
  • Skontrolujte a vyčistite pružiny a držiak strmeňa. Dôkladne očistite miesta uloženia doštičiek;
  • Namažte kontaktné body medzi brzdovou doštičkou a strmeňom špeciálnym mazivom;
  • Skontrolujte piesty, tesnenia, kryty a posuvné komponenty strmeňa, či nie sú poškodené a korózne a či kĺžu hladko. Odporúčame tiež skontrolovať, či nedochádza k únikom;
  • Vyčistite a namažte posuvné čapy strmeňa špeciálnym mazivom;
  • Pre každý komponent použite špeciálne mazivo;
  • V prípade poškodených, skorodovaných alebo ohnutých komponentov ich vymeňte za nové, kvalitné komponenty (viac informácií o súprave na opravu brzdového strmeňa Brembo).

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Údržba
Prečítajte si nasledujúci článok
Uťahovacie momenty
Zásady ochrany osobných údajov">