It's possible that some of this content has been automatically translated.

Támogat

Adatvédelem

A weboldal adatvédelmi irányelvei www.bremboparts.com
Tisztelt Felhasználó, ez az oldal tájékoztatást nyújt arról, hogyan kezeljük személyes adatait weboldalunkon keresztül.
Ezeket az információkat nemcsak azért adjuk meg, hogy megfeleljünk az (EU) 2016/679 rendeletben vagy a "Rendeletben" meghatározott jogi adatvédelmi kötelezettségeknek, hanem azért is, mert úgy gondoljuk, hogy a személyes adatok védelme vállalati tevékenységünk alapvető értéke, és minden olyan információt meg akarunk adni Önnek, amelyre szüksége lehet magánéletének védelméhez és adatainak felhasználásának ellenőrzéséhez, amikor weboldalunkon navigál.

Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
A személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő, más szóval a feldolgozás módszereivel és céljaival kapcsolatos döntésekért felelősséget vállaló fél a Brembo N.V. (a továbbiakban: "Brembo"), amelynek székhelye Amszterdamban, Hollandiában található, üzleti és vállalati címe Bergamo, via Stezzano 87 – 24126 (BG), Olaszország. Az Adatkezelővel az privacy@brembo.com e-mail címre írásban vagy a +39 035.6052111-es telefonszámon lehet kapcsolatba lépni.

Az adatvédelmi tisztviselő a rendeletnek való megfelelés ellenőrzésére kijelölt személy, akivel írásban lehet felvenni a kapcsolatot az adatkezelő e-mail címére privacy@brembo.com vagy fizikai címére (a továbbiakban: "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe").

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
Amikor meglátogatja vagy böngészi ezt a weboldalt, vagy használja az itt elérhető szolgáltatásokat, a következő adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozóan az alkalmazandó jogszabályoknak és az alábbiakban feltüntetett feltételeknek megfelelően.

1. Űrlap, hírlevél és e-mail

1.1 Gyűjtött személyes adatok
- Név és vezetéknév, felhasználónév és jelszó, ország és további adatok (például cím, város, irányítószám, tartomány, vállalkozás típusa, magánszemély/vállalati profil típusa, jármű);
- E-mail cím;
- A Google- vagy Microsoft-fiókokon keresztüli hitelesítéshez szükséges adatok, ha a felhasználó a Google-on vagy a Microsofton keresztül jelentkezik be a korlátozott hozzáférésű területre. Felhívjuk figyelmét, hogy a Google és a Microsoft független adatkezelőként működik, ezért javasoljuk a felhasználóknak, hogy bejelentkezés előtt tekintsék meg a vonatkozó adatvédelmi irányelveket, amelyek az alábbi hivatkozásokon érhetők el: 

1.2 Az adatkezelés célja
A) Fiók regisztrálása (pl. amikor feliratkozik a fenntartott területre és belép oda), valamint az Ön által kért szolgáltatások használatának lehetővé tétele (annak érdekében, hogy válaszoljunk a termékeinkkel kapcsolatos támogatási kéréseire, vagy lehetővé tegyük, hogy csatlakozzon online eseményekhez és webináriumokhoz);
B) Az Ön kéréseinek megválaszolása (pl. spontán e-mail üzenetek, amelyeket spontán módon küld a weboldalon feltüntetett Brembo-címekre, hogy információt kérjen a Brembo Expert és Brembo termékekről, az Ön által kitöltött űrlapok az egyes webináriumokra való regisztrációhoz stb.), ahol a használt e-mail cím későbbi megszerzése hallgatólagos;
C) E-mail üzenetek küldése, amelyek hírleveleket és kereskedelmi/promóciós információkat tartalmaznak a Brembo termékekkel kapcsolatban, valamint a piackutatásban és ügyfél-elégedettségi felmérésekben való részvételre vonatkozó kéréseket.

1.3 Az adatszolgáltatás kötelező vagy fakultatív
A weboldalon elérhető űrlapokon csillaggal jelölt információk megadása szükséges ahhoz, hogy teljesíthessük kérését. Ha ezeket az információkat nem vagy hiányosan adja meg, akkor nem tudjuk biztosítani Önnek a kért szolgáltatást. A fenntartott területen kért egyéb információk megadása (az Ön profiljára vonatkozóan) fakultatív, és az Ön döntése, hogy nem adja meg ezeket az információkat, nincs hatással a szolgáltatások nyújtására.  
A lakóhely szerinti ország mezőt a weboldalon található "információkérés" űrlapon kell összeállítani annak érdekében, hogy megkapja az említett információkat.
Az A) és B) esetekben szükséges az Ön kérésének teljesítéséhez. Ha ezeket az információkat nem vagy hiányosan adják meg, akkor nem lehet a kért szolgáltatást nyújtani.
C esetben opcionális), hogy promóciós üzeneteket küldhessünk Önnek a Brembo termékekkel kapcsolatban. 
Ha úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az információkat, azzal csak megakadályozza Önt abban, hogy promóciós anyagokat kapjon, és nem befolyásolja a weboldal böngészését vagy a fenntartott terület elérését.

1.4 A feldolgozás módja és helye
A weboldal webes szolgáltatásaival kapcsolatos folyamatok Európában találhatók.
Az Ön személyes adatait túlnyomórészt automatizált rendszerekkel dolgozzuk fel, amelyeket törvényes (a megjelölt jogalapnak megfelelően), tisztességes, arányos és átlátható módon kezelünk az érintett számára, és csak a meghatározott célokhoz szükséges mértékben. Különleges biztonsági intézkedéseket hajtanak végre az adatvesztés és az adatok illegális, helytelen vagy jogosulatlan felhasználásának megakadályozására.

1.5 Az adatkezelés jogalapja
Tekintettel a kérések kezelésével és a fiók regisztrációjával kapcsolatos célokra, személyes adatainak feldolgozása szükséges a szerződéskötést megelőző tevékenységek végrehajtásához az Ön kérésére és a szerződés megkötéséhez.
A promóciós üzenetek küldésével kapcsolatos célok tekintetében személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha Ön kifejezett hozzájárulását adta az említett feldolgozáshoz (amelyet bármikor visszavonhat), amelyet kifejezetten kér promóciós üzenetek fogadására az igénylőlap összeállításakor.

1.6 Az adatok címzettje
Az Ön személyes adatait a Brembo említett feldolgozási tevékenységek végzésére felhatalmazott munkatársai, valamint a Brembo beszállítói dolgozzák fel, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a weboldal műszaki adminisztrációja és a tárhelyszolgáltatások, mint megbízott adatfeldolgozók. A fent említett felek az adatfeldolgozással kapcsolatos minden tevékenységet a Brembo utasításai szerint végeznek.  
Az adatfeldolgozók teljes és naprakész listáját a Brembo-tól kérheti írásban a fent megadott címek bármelyikén.

1.7 Az adattárolás időtartama
A megjelölt célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig, és a személyes adatok megőrzésére vonatkozóan a törvényben meghatározott időtartamok/korlátozások betartásával. Marketing célú adatfeldolgozás esetén az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg, legfeljebb a törvény által megengedett vagy az adatvédelmi felügyeleti hatóságok külön irányelvei által előírt maximális korlátokat.

2. Navigáció

2.1 Gyűjtött személyes adatok
IP-cím és navigációs adatok;

2.2 Az adatkezelés célja
Navigáció a weboldalon. A weboldal üzemeltetése és karbantartása során használt digitális rendszerek és szoftverrutinok normál funkciójuk részeként bizonyos típusú személyes adatokat gyűjtenek, és ezen adatok továbbítása implicit módon az internetes kommunikációs protokollok használatában rejlik. Bár ezeket az információkat nem azzal a szándékkal gyűjtik, hogy azonosítható érintettekkel társítsák, ezen információk jellege és típusa miatt feldolgozhatók és összekapcsolhatók a harmadik felek birtokában lévő adatokkal a felhasználók azonosítása érdekében.
Ez az adatkategória magában foglalja a weboldalhoz csatlakozó felhasználók számítógépeit azonosító IP-címeket és domain neveket. A böngészési adatokat arra használjuk, hogy anonimizált statisztikai információkat szerezzünk a webhely használatáról, hogy figyelemmel kísérjük magának a webhelynek a működését;
Technikai/munkamenet sütik telepítése a weboldal funkcionalitásának javítása érdekében, valamint egyéb sütik telepítése a cookie-szabályzatban leírtak szerint, amelyet javasoljuk, hogy olvassa el és érheti el az alábbi linken.

2.3 Az adatszolgáltatás kötelező vagy fakultatív
Szükséges a weboldal böngészéséhez és a weboldal különböző funkcióinak eléréséhez.

2.4 A feldolgozás módja és helye
A weboldal webes szolgáltatásaival kapcsolatos folyamatok Európában találhatók.
Az Ön személyes adatait túlnyomórészt automatizált rendszerekkel dolgozzuk fel, amelyeket törvényes (a megjelölt jogalapnak megfelelően), tisztességes, arányos és átlátható módon kezelünk az érintett számára, és csak a meghatározott célokhoz szükséges mértékben. Különleges biztonsági intézkedéseket hajtanak végre az adatvesztés és az adatok illegális, helytelen vagy jogosulatlan felhasználásának megakadályozására.

2.5 Az adatkezelés jogalapja
Az Ön adatainak feldolgozása annak érdekében történik, hogy biztosítsuk Önnek a weboldal látogatásához szükséges eszközöket és a rendelkezésre álló funkciók elérését.

2.6 Az adatok címzettje
Az Ön személyes adatait a Brembo említett feldolgozási tevékenységek végzésére felhatalmazott munkatársai, valamint a Brembo beszállítói dolgozzák fel, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a weboldal műszaki adminisztrációja és a tárhelyszolgáltatások, mint megbízott adatfeldolgozók. A fent említett felek az adatfeldolgozással kapcsolatos minden tevékenységet a Brembo utasításai szerint végeznek.  
Az adatfeldolgozók teljes és naprakész listáját a Brembo-tól kérheti írásban a fent megadott címek bármelyikén.

2.7 Az adattárolás időtartama
A munkamenet időtartama és a weboldal használatának teljes ideje alatt

A Brembo tartalmaz egy szolgáltatást is, egy weboldalt, amely azonosítja a járművek jellemzőit és specifikációit (például a járműre szerelt fékbetétek/pofák és féktárcsák/dobok stb.), valamint az adott járművön használható kapcsolódó Brembo termékeket. A szolgáltatás igénybevételéhez a jármű rendszáma szükséges. Ezeket az információkat a Brembo nem őrzi meg, és nem veti alá további elemzésnek, és nem kapcsolja össze a gépjármű-nyilvántartási információkkal természetes személyek azonosítása céljából.

Az érintett jogai
Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz (hozzáférési jog); az Ön digitális személyes adatainak strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő megszerzése és adott esetben továbbítása egy másik adatkezelőnek (adathordozhatósághoz való jog); kérheti személyes adatainak helyesbítését, frissítését vagy módosítását (helyesbítéshez való jog); valamint kérni személyes adatainak törlését (törléshez való jog), kivéve, ha ezen jogok alól kivételek vonatkoznak. Tájékoztatjuk, hogy az adatok törlésére irányuló kérelmek alá vannak rendelve a hatályos törvények és rendeletek által előírt jogi és dokumentummegőrzési törvényeknek. 
Amennyiben személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásától függ, adott esetben bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást (a hozzájárulás visszavonásának joga). Ön bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván további promóciós/kereskedelmi anyagokat kapni, és tiltakozhat személyes adatainak marketing célú kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog).  Kérheti továbbá személyes adatai feldolgozásának korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog).
A fent említett jogok bármelyikét gyakorolhatja az adatvédelmi tisztviselő e-mail címére küldött levélben, privacy@brembo.com vagy postai úton a Brembo N.V. címre a fent említett üzleti és vállalati címre, feltüntetve, hogy "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe". 
Önnek joga van panaszt benyújtani a személyes adatai feldolgozásának módszereivel kapcsolatban, ha felveszi a kapcsolatot annak az EU-országnak a nemzeti adatvédelmi felügyeleti szervével, ahol szokásos tartózkodási helye van, vagy ahol Ön szerint a jogsértés történt (www.garanteprivacy.it Olaszországban).

Felülvizsgálatok
Ez a tájékoztató a jövőben felülvizsgálható. Az ilyen módosításokról szóló értesítést a weboldalon tesszük közzé. 
Legutóbbi felülvizsgálat – 2022. május
Adatvédelem">