Támogatás

Adatvédelmi szabályzat

A www.bremboparts.com honlap adatvédelmi szabályzata
Tisztelt Felhasználó,
ezen az oldalon információkat találsz arról, hogyan kezelheted személyes adataidat a honlapunkon keresztül.
Ezeket az információkat nem csak az (EU) 2016/679 rendeletben vagy a „Rendeletben” előirányzott, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében adjuk meg, hanem azért is, mert hiszünk abban, hogy a személyes adatok védelme vállalkozásunk tevékenységének alapvető értéke, és szeretnénk minden olyan információt megadni számodra, amely segíthet megvédeni személyes adataidat, és ellenőrizni az adatok felhasználását az oldalunkon nyújtott böngészési élmény kapcsán.
 
Az adatkezelés tulajdonosa és adatvédelmi felelőse
A Brembo S.p.a. a személyes adatok kezelésének tulajdonosa, azaz aki az adatkezelés módszereivel és céljaival kapcsolatos döntéseket hozza (a következőkben „Brembo”), székhelye Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). A tulajdonossal a következő email címen veheted fel a kapcsolatot privacy.italy@brembo.it, telefon 035.6052111.
 
A Rendelet betartásának felügyeletével megbízott adatvédelmi felelőst a következő címre írva privacy.italy@brembo.it, vagy a tulajdonos székhelyének címén, az adatvédelmi felelős részére címezve érheted el.
 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó információk
Amikor meglátogatod, tanulmányozod vagy igénybe veszed az ezen az oldalon elérhető szolgáltatásokat, a következő, azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó adatokat kezelhetjük a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és a következőkben feltüntetett módon.
 
1. Űrlap, hírlevél és email
 
1.1 Gyűjtött személyes adatok
- Keresztnév és vezetéknév, felhasználónév és jelszó, ország és egyéb adatok (mint cím, város, irányítószám, tartomány, tevékenységi típus, magán/céges profil típus, nem, életkor, jármű);
- Email cím;
 
1.2 Az adatkezelés céljai
A) Fiók regisztráció (például amikor regisztrálsz és belépsz a fenntartott területre), és lehetővé teszi számodra a kért szolgáltatások igénybevételét (például a termékeinkkel kapcsolatban kért segítség nyújtása); 
B) Válaszolni a kéréseidre (például elektronikus postai üzenetek spontán küldésével a webhelyen feltüntetett Brembo címekre, információk kérésével a Brembo Expert és a Brembo termékekről, űrlapok kitöltésével az egyedi webináriumokra történő feliratkozáshoz stb.), amelyek magukban foglalják a későbbiekben a használt email cím megszerzését; 
C) Hírlevelek és kereskedelmi/promóciós információk küldése a Brembo termékekről emailben, piackutatásban való részvételi kérelmek, valamint az esetleges ügyfélelégedettségi fokokra irányuló felmérések.
 
1.3 Az adatok megadásának kötelező vagy nem kötelező jellege
A honlapon elérhető modulok vagy űrlapok csillaggal jelölt részeiben kötelező az adatok megadása a kérésed teljesítéséhez, és a nem teljes vagy hiányzó közlés lehetetlenné teszi az igényelt szolgáltatás megadását. A fenntartott területen (a profilodban) a további adatok megadása nem kötelező, ennek elmulasztása semmilyen következménnyel nem jár.  
Az ország mezőt a honlap "információk kérése" űrlapjában kérjük. 
Kötelező az A) és B) esetében a kérésed teljesítéséhez, és a nem teljes vagy hiányzó közlés lehetetlenné teszi az igényelt szolgáltatás megadását.
Opcionális a C) esetében a Brembo termékekre vonatkozó promóciós üzenetek küldéséhez. 
Az esetleges elutasítás ne jár semmilyen következménnyel a honlap böngészése során, vagy a fenntartott terület eléréséhez (kizárólag a promóciós közlemények nem fognak megérkezni).
 
1.4 Az adatkezelés módja és helye
A jelen honlap webes szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelés helyszíne Európa.
A személyes adatok kezelése elsősorban automatizált eszközökkel történik, a szükségesség, a jogszerűség, a korrektség, az arányosság és az átláthatóság elvei szerint, és a megjelölt célok és a jogszerűség (jogalap) feltételeinek megfelelően. Egyedi biztonsági intézkedések betartása segíti az adatvesztés, az illegális vagy nem megfelelő használat és az illetéktelen hozzáférés megelőzését.
 
1.5 Az adatok kezelésének jogalapja
Ami a kérésed és fiókod kezelésével kapcsolatos célokat illeti, az adatkezelés a kérésedhez alkalmazott szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához és egy szerződés teljesítéséhez szükséges.
Ami a promóciós üzenetek küldésének célját illeti, az adatok kezelése csak akkor történik meg, ha ehhez külön hozzájárulásodat adtad (ami bármikor visszavonható), vagy ha a megfelelő kérőlapon kifejezetten kérted a küldést.
 
1.6 Az adatok címzettjei
Az adatokat adatkezelési felelősként a Brembo adatkezelésre jogosult munkatársai, és azok a beszállítói kezelik, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a honlap technikai kezelése és a hosting szolgáltatás. Ezek a személyek a Brembo utasításai alapján járnak el.  
Az adatkezelés felelőseinek teljes és frissített listája a fent megjelölt címeken kérhető a Brembo cégtől.
 
1.7 Az adatok megőrzésének időtartama
A megjelölt célok eléréséhez vagy a kérésed teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig, a polgári jogi megőrzési kötelezettségek betartásával. Marketing célú adatkezelés esetén az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig és minden esetben a törvényben vagy az ellenőrző hatóságok egyedi rendelkezéseiben megengedett maximális időtartamon belül tároljuk.
 
2. Böngészés
 
2.1 Gyűjtött személyes adatok
IP cím és böngészési adatok;
 
2.2 Adatkezelési célok
Böngészés a honlapon. Az ennek a honlapnak a működtetéséhez használt informatikai rendszerek és szoftvereljárások rendes működésük során olyan személyes adatokat szereznek be, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatának részét képezi. Olyan információkról van szó, amelyek gyűjtése nem azért történik, hogy azonosított érdekelt felekhez társítsák őket, hanem mert a természetüknél fogva a feldolgozás és a harmadik felek által birtokolt adatokkal történő társítás révén lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását. 
Ebbe az adatkategóriába tartoznak a honlaphoz csatlakozó felhasználók számítógépeinek IP címei vagy a domain nevek. A navigációs adatokat használata ezután arra szolgál, hogy anonim statisztikai információk legyenek beszerezhetők a honlap használatáról, és ellenőrizhető legyen annak működése; 
Technikai/munkamenet sütik telepítése a honlap funkcionalitásának javítása érdekében, és további sütik telepítése a sütiszabályzatban leírtaknak megfelelően, aminek az elolvasását és elérését a következő linkentesszük lehetővé számodra.
 
2.3 Az adatok megadásának vagy nem megadásának kötelező jellege
Kötelező a honlap felkereséséhez és a webhely különféle funkcióinak eléréséhez.
 
2.4 Az adatkezelés módja és helye
A jelen honlap webes szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelés helyszíne Európa.
A személyes adatok kezelése elsősorban automatizált eszközökkel történik, a szükségesség, a jogszerűség, a korrektség, az arányosság és az átláthatóság elvei szerint, és a megjelölt célok és a jogszerűség (jogalap) feltételeinek megfelelően. Egyedi biztonsági intézkedések betartása segíti az adatvesztés, az illegális vagy nem megfelelő használat és az illetéktelen hozzáférés megelőzését.
 
2.5 Az adatkezelés jogalapja
Az adataid kezelése azon az alapon történik, hogy biztosítsa számodra a honlap felkereséséhez és a rendelkezésre bocsátott funkciók eléréséhez szükséges eszközöket.
 
2.6 Az adatok címzettjei
Az adatokat adatkezelési felelősként a Brembo adatkezelésre jogosult munkatársai, és azok a beszállítói kezelik, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a honlap technikai kezelése és a hosting szolgáltatás. Ezek a személyek a Brembo utasításai alapján járnak el.  
Az adatkezelés felelőseinek teljes és frissített listája a fent megjelölt címeken kérhető a Brembo cégtől.
 
2.7 Az adatok megőrzésének időtartama
A munkamenet időtartamára és az oldal használatának teljes időtartamára.
A Brembo egy szolgáltatást is elérhetővé tesz a honlapon, amelynek célja az autó jellemzőinek és specifikációinak azonosítása (mint a fékbetétek és fékek, féktárcsák és fékdobok, fékpofák, stb.), és a felhasználható kapcsolódó Brembo termékek. Ennek a szolgáltatásnak a használatához szükség van az autó rendszámára. Ezt az adatot a Brembo nem tárolja és nem teszi további elemzés tárgyává, vagy nem használja/társítja a regisztrációs adatokhoz a fizikai személy azonosítására.
 
Az érintettek jogai
Az adataidhoz bármikor és ingyenesen hozzáférhetsz, megkaphatod az elektronikus személyes adataidat strukturált és közönségesen használt gépi olvasási formátumban (hozzáférési jog), és kérheted, hogy adott esetben továbbítsuk azokat egy másik adatkezelési tulajdonosnak (adat hordozhatóság), ahol alkalmazható, valamint lehetővé tesszük számodra az adatok javítását, frissítését, módosítását (kiigazítási jog) vagy eltávolítását (törlési jog) (az esetleges alkalmazandó kivételektől eltekintve). Tájékoztatunk, hogy az adattörlési kérelmek a hatályos törvényi kötelezettségek és a dokumentumok megőrzésével kapcsolatban a számunkra előírt törvényi jogszabályok vagy rendelkezések alá tartoznak. 
Amennyiben az adataid kezelése hozzájáruláson alszik, jogodban áll a hozzájárulást bármikor visszavonni, ahol alkalmazható (a hozzájárulás visszavonásának joga). Bármikor úgy dönthetsz, hogy nem fogadsz semmilyen promóciós/kereskedelmi közleményt, és tehát bármikor tiltakozhatsz az adataid marketingcélú kezelése ellen (ellenvetési jog).  Továbbá korlátozhatod az adatait kezelését, vagy gyakorolhatod a fent említett jogokat a kérésed elküldésével az adatvédelmi felelős számára a privacy.italy@brembo.it email címre, vagy postai úton a Brembo S.p.A. címére, Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), az adatvédelmi felelős számára. Amikor kapcsolatba lépsz velünk, meg kell bizonyosodnod arról, hogy megadod a neved, email címed, postai címed és/vagy telefonszámod, így biztos lehetsz a kérésed megfelelő módon történő kezelésében. 
Amennyiben úgy véled, hogy probléma merül fel a személyes adataid kezelésében, akkor jogodban áll panaszt benyújtani a nemzeti ellenőrző hatósághoz (www.garanteprivacy.it), vagy bármelyik másik EU ország hatóságához, ahol szokás szerint laksz, vagy ahol úgy gondolod, hogy megtörtént a törvénysértés.
 
Frissítések
A jelen adatvédelmi tájékoztató idővel frissülhet, és ebben az esetben a honlapon található megfelelő felelősségkorlátozó nyilatkozatok segítségével tájékoztatunk erről. 
Utolsó frissítés –  2022. május