Utasítások a fékbetétek cseréjéhez személygépkocsiknál és kishaszonjárműveknél

Kérjük olvassa el és tartsa be gondosan ezt az útmutatót. Ugyanezt az utasítást találja a fékbetét csomagban. Ne felejtse el megőrizni őket a termék teljes életciklusa alatt. Adja át őket az új tulajdonosnak, ha eladja a járművét.
Ez a beszerelési útmutató a szabványos javítási munkákhoz ad támpontot, és nem veszi figyelembe a különböző fékrendszerekre vonatkozó különleges jellemzőket. A jármű és a fékrendszer gyártói által kiadott különleges utasításokat pontosan be kell tartani. 
A fékbetéteket tengelykészletekben kell cserélni. Csak kifejezetten az adott járműtípushoz ajánlott fékbetéteket használjon. 
 
Fontos általános megállapítások
A fékbetétek a fékrendszer részét képezik, és mint ilyenek, kritikus biztonsági alkatrészek. Ezért minden munkát a legnagyobb körültekintéssel kell végezni. A fékbetéteket csak a szükséges szakértelemmel rendelkező személyek cserélhetik ki. A nem megfelelő munkavégzés a fékrendszer teljes meghibásodásához vezethet.
 
Csereeljárás

Mielőtt elkezdené a fékrendszeren végzett munkát, helyezzen figyelmeztető táblát a kormánykerékre, jelezve, hogy a jármű javítás alatt áll, ékelje alá a munkavégzés alatt nem álló kerekeket, emelje fel a járművet és biztosítsa annak stabilitását.

Javasoljuk, hogy egyszer csak a tengely egyik oldalán található fékbetétek cseréjével kezdje.

A második fék útmutatóként szolgálhat az egyes alkatrészek helyes elhelyezéséhez az összeszerelés során.

 

FIGYELMEZTETÉS! A betéteket lenyomva tartó rugók/kapcsok rugófeszültség alatt lehetnek; szabályozott módon tehermentesítse és a féknyereg test segítségével tartsa helyükön a betéteket.

Ne működtesse a féket a betétek eltávolítása után.
 
Itt található az eljárás a fékbetétek cseréjéhez (a) a féknyereg szétszerelése nélkül és (b) részben szétszerelt féknyereggel. 
 
a) Fékbetét csere a féknyereg szétszerelése nélkül: rögzített féknyeregnél (1. ábra) és úszó féknyeregnél, ha a betétet felülről kell eltávolítani (2. ábra).
Fékbetét
Fig 1. Fixed caliper 
Tárcsa
Fig 2. Floating Caliper

1. Távolítsa el a fedőlapokat, ha vannak.
2. Szerelje ki a biztonsági elemeket, például a rögzítőcsapokat, szorítóperselyeket, a fékbetétek rögzítésére szolgáló rugókat vagy csavarokat.
3. Kösse le a kopásjelző csatlakozót, ha van.
FIGYELMEZTETÉS! Kerülje a fékfolyadék szivárgását a folyadéktartályban, és szükség esetén eresszen le valamennyit. Nem megfelelő kezelés esetén a fékfolyadék súlyos sérülést vagy károsodást okozhat. Tartsa szigorúan be a fékfolyadék gyártójának utasításait. 
4. Használjon bővítő szerszámot a betétek hátranyomásához, ha szükséges. 
5. Rögzített féknyergeknél húzza ki a betéteket a féknyereg testből.
6. Úszó féknyergeknél kezdje a fékbetétek kiszerelésével a dugattyú oldalán, majd tolja el a csúszó féknyerget, amíg a többi fékbetétet eltávolítható lesz a csapnál (ahol lényeges).
7. Távolítson el minden alátétet, és cserélje ki újakra, ha sérültek. Ne szereljen szét a fékdugattyúhoz rögzített semmilyen tartozékot. Ezeket csak szakszerűen, szervizben szabad javítani, a jármű gyártójának utasításai szerint. 
 
b) Fékbetét csere a féknyereg részleges szétszerelésével: 
Ököl típusú féknyereg.
Ha a fékbetét eltávolítása felülről nem lehetséges, lásd a 3. ábrát.
Féknyereg
Fig 3. Fist caliper
 
 
1. Ha kopásjelzővel szerelt, kösse le a csatlakozót.
2. A féknyereg konfigurációjától függően szerelje ki a rögzítőrugókat, rögzítőcsavarokat, vezetődarabokat vagy csavarokat. 
 
FIGYELMEZTETÉS! Kerülje a fékfolyadék szivárgását a folyadéktartályban, és szükség esetén eresszen le valamennyit. Nem megfelelő kezelés esetén a fékfolyadék súlyos sérülést vagy károsodást okozhat. Tartsa szigorúan be a fékfolyadék gyártójának utasításait.

3. Nyomja vissza a dugattyút, és forgassa ki vagy távolítsa el a féknyereg testet. Ne kösse le a fékcsöveket.
4. Támassza meg vagy függessze fel az eltávolított féknyereg testet úgy, hogy a fékcsövek ne nyúljanak vagy sérüljenek meg.
5. Távolítsa el a fékbetéteket a féknyereg testből vagy a kengyelből.
 
Soron következő lépések
 
1. Az új fékbetétek féknyeregbe illesztéséhez nyomja vissza a dugattyút.
2. A 4 dugattyús rögzített féknyergeknél, vagy a 2 dugattyús ököl típusú féknyergeknél helyezzen be alátéteket, hogy megakadályozza a dugattyúk visszatérését a többi dugattyú hátranyomása közben.
3. A mechanikus rögzítőféket és a fékhézag beállítást kombináló féknyergeknél a dugattyút a féknyereg típusától függően elforgatással vagy egy beállítócsavar segítségével kell visszaállítani az eredeti helyzetébe.
4. Tisztítsa meg a kengyelt, a féknyereg testet és a vezetőket nem ásványi olaj alapú tisztítószerek segítségével. Cserélje ki a sérült vagy törékennyé vált porvédő sapkákat. 

FIGYELEM! Ne tisztítsa a fékrendszer részegységeit sűrített levegővel, drótkefével vagy hasonlóval. Ne verjen fel finom port, aminek a belélegzése káros lehet az egészségre. Viseljen légzőmaszkot, ha rosszul szellőző helyen dolgozik. Ne zsírtalanítsa a vezetőket és a féknyereg rugós szerelvényeit, mivel ezek különleges zsírt igényelnek. Ha a féknyereg nehezen csúszik, kenje kissé be a csúszófelületeket különleges zsírral a jármű vagy a féknyereg gyártója által megadott utasítások szerint. A fékbetétek és féktárcsák súrlódó anyagai nem érintkezhetnek az alkalmazott zsírokkal, mert ez a fék meghibásodásához vezethet; ha megtörténik, zsírtalanítsa a tárcsákat és használjon új fékbetéteket. Távolítsa el a korrodált vezetőket.

5. Lépcsőzetes dugattyúk esetén ellenőrizze a megfelelő helyzetet megfelelő dugattyúmérők segítségével, és szükség esetén állítsa újra be.
6. Ellenőrizze a féktárcsa vastagságát, és cserélje ki az összes tárcsát a tengelyen, ha túllépi a kopási határt, vagy ha erős felületi repedéseket vagy hasadásokat talál.
7. Távolítson el minden korrodált területet a tárcsa fékfelület külső és belső részén.
 
Beszerelési eljárás
 
1. Az új fékbetéteknek szabadon kell mozogniuk a vezetőikben.
2. A fékbetét fém hátlapjának/féknyereg vezetőknek, valamint a fékbetét fém hátlapjának/fékdugattyúknak érintkezési felületeit enyhén meg kell kenni különleges zsírral a jármű gyártójának utasításai szerint.
3. A nem korrodált, hajlított vagy beágyazódott alátéteket vissza lehet szerelni.
4. Ha a kopásjelző látható, csatlakoztassa újra az új vagy a meglévő érzékelőt, ha nem sérült.
5. Helyezze be az új fékbetéteket a “Csere” részben leírtakhoz képest fordított sorrendben, hogy a súrlódó felület a féktárcsa felé mutasson. Aszimmetrikus fékbetéteknél a nyílnak a tárcsa forgási irányába kell mutatnia (előremenetben).
6. Helyezze be a rögzítőcsapokat, rugókat és szorítóperselyeket a szétszerelés előtti eredeti helyzetükbe.
7. Ha a fékbetétek kopásjelzővel rendelkeznek, csatlakoztassa újra a dugókat és aljzatokat.
8. Húzza meg a rögzítőcsavarokat vagy a vezetőcsapokat. Cserélje ki az önzáró csavarokat azonos típusú új csavarokra. 
 
FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be a jármű gyártója által ajánlott meghúzási nyomatékot. A nem megfelelő meghúzási nyomaték a fékrendszer meghibásodását idézheti elő.

9. A mechanikus rögzítőfék hézag beállító funkcióval kombinált fékeknek szabad mozgással kell rendelkezniük ismételt fékműködtetések után. Tartsa be a jármű gyártója által megadott utasításokat.
10. Ugyanígy cserélje ki a fékbetéteket a tengely másik oldalán.
 
Működési teszt
 
A kerekek visszaszerelése és a jármű leeresztése után ügyeljen a következő pontokra:
 
1. Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltse fel a maximális töltésvonalig. Csak az adott járműtípushoz előírt minőségű új fékfolyadékot használjon.
 

FIGYELMEZTETÉS! Nem megfelelő kezelés esetén a fékfolyadék súlyos sérülést vagy károsodást okozhat. Tartsa be a fékfolyadék gyártójának utasításait.

FIGYELEM! A fékbetétek megfelelő visszahelyezéséhez ismételten működtesse a féket, miután a jármű a talajra került.
Ismételje meg ezt az eljárást, amíg a fékpedál a teljes úthossza körülbelül egyharmadán stabilizálódik. Állandó legnagyobb pedálerő mellett a pedálútnak nem szabad megváltoznia még hosszabb használat során sem.

FIGYELEM! Ha a nyomáspont és állandóság nem érhető el, ellenőrizze újra a teljes fékrendszert, különben nem zárható ki a fék meghibásodásának veszélye.
Ellenőrizze újra a szivárgásokat a fékrendszerben.

2. Ellenőrizze újra a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltse újra fel a maximális töltésvonalig. Csak az adott járműtípushoz előírt minőségű új fékfolyadékot használjon. 

FIGYELMEZTETÉS! Nem megfelelő kezelés esetén a fékfolyadék súlyos sérülést vagy károsodást okozhat. Tartsa be a fékfolyadék gyártójának utasításait. Végezzen próbafékezéseket alacsony sebességnél, szem előtt tartva, hogy a fékezés hatékonysága némileg csökkenhet az első fékezések során. Ne alkalmazzon túlzott erőt, és ne végezzen folyamatos fékezést a féktárcsa gyorsabb bejáratása érdekében.

3. Mindig tartsa be a jármű gyártója által megadott bejáratási utasításokat.
4. A fékpróbák végzése során tartsa be a közlekedési szabályokat.
5. Végezzen funkcionális tesztet görgőpadon, hogy megbizonyosodjon a rendszer megfeleléséről a jogszabályi követelményeknek.
 
Általános és biztonsági információk
 

Ezt a Brembo terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági szabványnak. A termékek nem attól az adott felhasználástól eltérő használatra készültek, amelyre tervezték és gyártották azokat. Bármilyen más célra történő felhasználás, vagy a termék bármilyen módosítása vagy megváltoztatása befolyásolhatja a termék teljesítményét, és a terméket nem biztonságossá teheti.

 

Az ilyen módosítás vagy nem megfelelő használat érvényteleníti a korlátozott jótállást, és a terméket így használó személy felelősségre vonható mások testi sérüléséért vagy az anyagi károkért.
 
 

A fékbetétek kopásnak vannak kitéve, és ezért rendszeres időközönként ellenőrizni kell azokat.

 

Ha a fékbetéten maradt súrlódó anyag vastagsága kevesebb, mint 2 mm, vagy felgyullad a kopásjelző lámpa, cserélje ki az összes fékbetétet az adott tengelyen.

 

A Brembo EV KIT féktárcsákat és a Brembo EV Kit fékbetéteket mindig egymással kombinálva kell beszerelni. A különböző termékekkel történő kombinálás veszélyeztetheti a készlet megfelelő működését.

 

A jelen útmutatóban a “VESZÉLY!” figyelmeztetés olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása esetén nagyfokú a valószínűsége annak, hogy súlyos sérülést vagy akár halált is okoznak. A ”VIGYÁZAT” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása fizikai károsodást okozhat, míg a ”FIGYELEM!” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása kárt okozhat a járműben.
 

VESZÉLY!

A csere megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a cserealkatrészek megfeleljenek a jármű márkájának és típusának. Ez a termék létfontosságú annak a járműnek a biztonságos üzemeltetéséhez, amelyre fel van szerelve, és csak olyan képzett, minősített személy szerelheti be, aki képzett és/vagy jártas a termék rendeltetésszerű beszerelésében és használatában.

 

A beszerelést végző személynek rendelkeznie kell a szakmájának megfelelő szerszámokkal és a járműjavításhoz szükséges tudással és tapasztalattal. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen beszerelés, akár a jelen útmutató pontos és teljes be nem tartása miatt, akár más okból történik, érvényteleníti a korlátozott garanciát, és személyi sérülés vagy anyagi kár esetén a beszerelést végző felelősségre vonható.

A Brembo nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyeket olyan személy okoz, aki nem megfelelően beszerelt cserealkatrészeket használó járművet üzemeltet.

 

FIGYELEM!

A kicserélt alkatrészeket a jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Rendkívül fontos, hogy elkerülje a termék, annak alkatrészei és részegységei éles megütését és/vagy károsítását, mivel az ronthatja a hatékonyságukat és működési rendellenességet okozhat. Ha szükséges cserélje ki a sérült alkatrészeket vagy részegységeket. A sérülések elkerülése érdekében a következőket ajánljuk:
  • Mindig viseljen kesztyűt az éles szélű alkatrészek szét- és összeszerelése során.
  • Ne engedje, hogy a bőrfelület közvetlenül érintkezzen a fékbetétek és fékpofák súrlódó anyagával, mert ez horzsolást okozhat.
  • Ne engedje a fékbetétek, tárcsák, féknyergek, fékcsövek stb. súrlódó anyagát zsírokkal, olajokkal, egyéb kenőanyagokkal vagy ásványi olaj alapú tisztítószerekkel érintkezni, mert ez a fék meghibásodásához vezethet. Szükség esetén cserélje ki az összes szennyezett alkatrészt. A fékbetéteket tengelykészletekben kell cserélni.
  • Ne használjon éles szerszámokat, mert ezek nem megfelelő használata károkat okozhat. Csak speciális szerszámokat használjon (nyomatékkulcs, bővítőszerszám, kihúzó horgok, stb.).
  • Ha a fékrendszer bármely részén sérülést észlelhető a végzett munka során, azt megfelelően el kell hárítani.
Garancia
Garantáljuk, hogy ez a termék megfelel a gyártó specifikációinak, valamint hogy mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. Ha felfedez egy hibát, azt a felfedezéstől számított 60 napon belül és a vásárlástól számított két éven belül jelenteni kell. Abban az esetben, ha a hiba megerősítést nyer, és a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy új, vagy alaposan feljavított termékre. A garancia nem terjed ki a részben vagy egészben helytelen használatból, tűzből, vegyi korrózióból, illegális használatból vagy a rendeltetéstől eltérő célra, a rendeltetéstől eltérő modellen történő használat, hibás beszerelés miatt, vagy a gyártó által jelzettel ellentétesen okozott károkra, vagy a terméknek a gyártó által a mellékelt útmutatóban előírt karbantartásának elmulasztása miatt.

Is there anything else you want to ask?

Contact the Brembo technical support team. Our technicians will get back to you as soon as possible!
Return to the index
Gépkocsi felszerelés
Read the next article
Utasítások féktárcsák és fékbetétek cseréjéhez: EV készlet
Adatvédelem">