Utasítások személygépkocsik és kishaszonjárművek fékpofáinak cseréjéhez

Kérjük olvassa el és tartsa be gondosan ezt az útmutatót. Ugyanezt az utasítást találja a fékpofa csomagban. Ne felejtse el megőrizni őket a termék teljes életciklusa alatt. Adja át őket az új tulajdonosnak, ha eladja a járművét.

Ez a beszerelési útmutató a szabványos javítási munkákhoz ad támpontot, és nem veszi figyelembe a különböző fékrendszerekre vonatkozó különleges jellemzőket. A jármű és a fékrendszer gyártói által kiadott különleges utasításokat pontosan be kell tartani.

 

Először is pontosan határozza meg az autójához alkalmas fékpofák megfelelő hivatkozási sorozatszámát a gyártási év és a fékrendszer alapján. A teljes tengelyen ki kell cserélni a fékpofákat.
 
Csereeljárás
 
A fékpofák cseréje előtt javasoljuk, hogy ügyeljen a következőkre:
 
A car in the correct position and another in the incorrect position
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a jármű blokkolt helyzetben áll, és nem tud elmozdulni javítás közben, emelje fel és ellenőrizze a stabilitását (1. ábra).
 

VIGYÁZAT! biztonsága érdekében mindig használjon megfelelő és megbízható javítószerszámokat.

Springs securing the shoes to the back plate
2.  Egyszerre csak az egyik kereket távolítsa el, a másik kereket tartsa referenciaként az összeszereléshez.
 

VIGYÁZAT! Ne működtesse a fékpedált a fékdob eltávolítása után.

 
3. Szerelje szét a rugókat, amelyek a fékpofákat a hátlaphoz rögzítik (2. ábra).
 
Hand brake cable
4. Akassza ki a kézifék huzalt (3, ábra).
 
VIGYÁZAT! Ellenőrizze, hogy a lap ne legyen kopott vagy sérült; ha igen, akkor ki kell cserélni
 
5. Távolítsa el a fékpofákat és szerelje szét a hengert.
Brush for cleaning and breathing in air with dust prohibition
6. Nedves ruhával és mosószerrel tisztítsa meg a lapot és a dobot (ne használjon ásványi olaj alapú vagy hasonló tisztítószert).
 

FIGYELEM! a tisztítási fázisban ne verjen fel port, mert belélegezve káros lehet az egészségére. Ha beltérben dolgozik, kérjük használjon védőmaszkot (4. ábra).

 
FIGYELEM! a hengerekben található fékfolyadék maró hatású és károsodást okozhat; óvatosan kezelje, ne hagyja, hogy a fékfolyadék kifolyjon.
 
 
 
 
Beszerelési eljárás
 
1. Szerelje vissza az új hengert a hátlapra, és csavarja be a fékfolyadék csövet.
Preassembled kit: arrows indicating how to remove the bottom stirrup
2. Csak az ELŐSZERELT KÉSZLET használata esetén: Távolítsa el az alsó kengyelt (5. ábra).
Arrows indicating where to apply grease
3. Vigyen fel magas hőmérsékletnek ellenálló zsírt a lap azon részeire, amelyek érintkeznek a fékpofákkal (6. ábra).
Prohibition from applying lubricant or grease to the brake friction material or the inside of the drum
4. FIGYELEM!  a zsírt nem szabad a fék súrlódó anyagára vagy a dob belső részére felvinni, mert ez veszélyeztetheti a fékrendszer megfelelő működését (7. ábra).
Hand brake cable, shoes and back plate
5. Csatlakoztassa a kézifék huzalt, és helyezze a fékpofákat a lapra (3. ábra).
Springs to secure the shoes to the back plate
6. Rögzítse a fékpofákat a hátlaphoz a megfelelő rugók segítségével (2. ábra).
Shoes to be repositioned in their seat without tampering
6. Központosítsa a fékpofákat a fészkükben az eredeti beszerelésnek megfelelően.
 
FIGYELEM! ne változtasson az automatikus beállító eszközökön, hogy biztos lehessen a helyes működésükben (8. ábra).
 
7.  Működtesse kissé a kéziféket, hogy ellenőrizze az összes mechanizmus és kar megfelelő működését, majd állítson vissza mindent a kiindulási helyzetébe.
Operating the hand brake using the pedal
8. Szerelje vissza a dobot és állítsa be az automatikus szabályozó berendezést a fékpedál többszöri lenyomásával, majd légtelenítse a fékfolyadék rendszert (9. ábra)
 
FONTOS! az ebben a csomagban található cserealkatrészeket nem szerelheti be a vezető (tiltás a 122/92 sz. olasz törvény alapján) - mindig forduljon szakképzett szerelőhöz és szakműhelyhez.
 
9. A teljes tengelyen ki kell cserélni a fékpofákat.
 
Általános és biztonsági információk
 
Label signalling asbestos-free
Ezt a Brembo terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági szabványnak. A termékek nem attól az adott felhasználástól eltérő használatra készültek, amelyre tervezték és gyártották azokat. Bármilyen más célra történő felhasználás, vagy a termék bármilyen módosítása vagy megváltoztatása befolyásolhatja a termék teljesítményét, és a terméket nem biztonságossá teheti.
 
Az ilyen módosítás vagy nem megfelelő használat érvényteleníti a korlátozott jótállást, és a terméket így használó személy felelősségre vonható mások testi sérüléséért vagy az anyagi károkért.
 

A fékbetétek kopásnak vannak kitéve, és ezért rendszeres időközönként ellenőrizni kell azokat.

Ha a fékbetéten maradt súrlódó anyag vastagsága kevesebb, mint 2 mm, vagy felgyullad a kopásjelző lámpa, cserélje ki az összes fékbetétet az adott tengelyen.

 

A Brembo EV KIT féktárcsákat és a Brembo EV Kit fékbetéteket mindig egymással kombinálva kell beszerelni. A különböző termékekkel történő kombinálás veszélyeztetheti a készlet megfelelő működését.

 

A jelen útmutatóban a “VESZÉLY!” figyelmeztetés olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása esetén nagyfokú a valószínűsége annak, hogy súlyos sérülést vagy akár halált is okoznak. A ”VIGYÁZAT” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása fizikai károsodást okozhat, míg a ”FIGYELEM!” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása kárt okozhat a járműben.

 

VESZÉLY!

A csere megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a cseréhez használt alkatrészek megfeleljenek a jármű márkájának és típusának. Ez a termék létfontosságú annak a járműnek a biztonságos üzemeltetéséhez, amelyre fel van szerelve, és csak olyan képzett, minősített személy szerelheti be, aki képzett és/vagy jártas a termék rendeltetésszerű beszerelésében és használatában.

 

A beszerelést végző személynek rendelkeznie kell a szakmájának megfelelő szerszámokkal és a járműjavításhoz szükséges tudással és tapasztalattal. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen beszerelés, akár a jelen útmutató pontos és teljes be nem tartása miatt, akár más okból történik, érvényteleníti a korlátozott garanciát, és személyi sérülés vagy anyagi kár esetén a beszerelést végző felelősségre vonható.

A Brembo nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyeket olyan személy okoz, aki nem megfelelően beszerelt cserealkatrészeket használó járművet üzemeltet.

 

FIGYELEM!

A kicserélt alkatrészeket a jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Rendkívül fontos, hogy elkerülje a termék, annak alkatrészei és részegységei éles megütését és/vagy károsítását, mivel az ronthatja a hatékonyságukat és működési rendellenességet okozhat. Ha szükséges cserélje ki a sérült alkatrészeket vagy részegységeket. A sérülések elkerülése érdekében a következőket ajánljuk:

  • Mindig viseljen kesztyűt az éles szélű alkatrészek szét- és összeszerelése során.
  • Ne engedje, hogy a bőrfelület közvetlenül érintkezzen a fékbetétek és fékpofák súrlódó anyagával, mert ez horzsolást okozhat.
  • Ne engedje a fékbetétek, tárcsák, féknyergek, fékcsövek stb. súrlódó anyagát zsírokkal, olajokkal, egyéb kenőanyagokkal vagy ásványi olaj alapú tisztítószerekkel érintkezni, mert ez a fék meghibásodásához vezethet. Szükség esetén cserélje ki az összes szennyezett alkatrészt. A fékbetéteket tengelykészletekben kell cserélni.
  • Ne használjon éles szerszámokat, mert ezek nem megfelelő használata károkat okozhat. Csak speciális szerszámokat használjon (nyomatékkulcs, bővítőszerszám, kihúzó horgok, stb.).
  • Ha a fékrendszer bármely részén sérülést észlelhető a végzett munka során, azt megfelelően el kell hárítani.
Garancia
Garantáljuk, hogy ez a termék megfelel a gyártó specifikációinak, valamint hogy mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. Ha felfedez egy hibát, azt a felfedezéstől számított 60 napon belül és a vásárlástól számított két éven belül jelenteni kell. Abban az esetben, ha a hiba megerősítést nyer, és a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy új, vagy alaposan feljavított termékre. A garancia nem terjed ki a részben vagy egészben helytelen használatból, tűzből, vegyi korrózióból, illegális használatból vagy a rendeltetéstől eltérő célra, a rendeltetéstől eltérő modellen történő használat, hibás beszerelés miatt, vagy a gyártó által jelzettel ellentétesen okozott károkra, vagy a terméknek a gyártó által a mellékelt útmutatóban előírt karbantartásának elmulasztása miatt.

Is there anything else you want to ask?

Contact the Brembo technical support team. Our technicians will get back to you as soon as possible!
Return to the index
Gépkocsi felszerelés
Read the next article
Utasítások fékpofa készletek cseréjéhez
Adatvédelem">