Útmutató a féktárcsa cseréjéhez

Kérjük olvassa el és tartsa be gondosan ezt az útmutatót. Ugyanezt az utasítást találja a féktárcsa csomagban. Ne felejtse el megőrizni őket a termék teljes életciklusa alatt. Adja át őket az új tulajdonosnak, ha eladja a járművét.
Az utasítások csak általános iránymutatások, mivel a féktárcsák eltérhetnek az alább ábrázoltaktól.
 
Csereeljárás
 
A leírt eljárás az egyik kerékre vonatkozik, és meg kell ismételni a tengely másik kerekénél.
 
Disassembling the wheel
1. Távolítsa el a kereket
Removing the brake pad
2. Távolítsa el a fékbetéteket és húzza hátra a dugattyú(ka)t. Használja a dedikált szerszámot! 
Disassembling the brake caliper
3. Távolítsa el a féknyerget a tartójáról.
 
VESZÉLY! Ne kösse le a fékfolyadék ellátó vezetéket a féknyeregről. Függessze fel a féknyerget, ügyelve arra, hogy az ellátó vezeték ne legyen meghúzva.
Disassembling the wheel hub if necessarya
4. Ha szükséges, szerelje szét a kerékagyat a féktárcsa eltávolítása előtt. Utána szerelje ki a féktárcsát. 
Cleaning the new brake disc mounting face
5. Tisztítsa meg a rögzítési felületet az új féktárcsán.
 
FIGYELMEZTETÉS! Ne szennyezze be a rögzítőfelületet olajjal vagy zsírral.
Cleaning the disc mounting face on the wheel hub
6. Alaposan tisztítsa meg a tárcsa rögzítési felületét a kerékagyon, távolítsa el a lerakódásokat és a rozsdát; ellenőrizze, hogy a felület ne legyen sérült vagy deformálódott, és szükség esetén állítsa vissza a megfelelő állapotot. 
Checking the rotation and end float of bearings
7. Ellenőrizze a kerékcsapágyak sima forgását és megfelelő véglebegést.
Refitting the wheel hub
8. Ha a kerékagyat nem távolították el: szerelje fel az új féktárcsát a kerékagyra, és rögzítse a rögzítőcsavarral; szükség esetén állítsa be a csapágyat a jármű gyártójának utasításait követve. 
Wheel hub and disc assembly
9. Ha a kerékagyat eltávolították a 4. lépésben (D ábra): szerelje össze az agyat és a féktárcsát, és húzza meg a rögzítőcsavarokat a megadott nyomatékkal. Szerelje fel az agy-tárcsa együttest a keréktengelyre, állítsa be a csapágyat és végezze el a beszerelési műveleteket a jármű gyártójának utasításai szerint. 
Olvassa el a cikket a megfelelő meghúzási nyomatékról.
Checking the runout with the metrology kit
10. Ellenőrizze a féktárcsa oldalirányú kifutását a metrológiai készlet segítségével; a mérőórát az ábra szerint kell elhelyezni, 5 mm-re a külső átmérőtől. Rögzítse a féktárcsát számos kerékanyával, hogy szimulálja a felszerelt kerékállapotot.  A legnagyobb kifutási érték a féktárcsa teljes fordulatánál a következő: 0.10 mm személygépkocsiknál - 0.12 mm haszonjárműveknél. Ha szükséges, távolítsa el a féktárcsát, és helyezze vissza a kerékagyra más helyzetben, majd ismételje meg a mérést.

 

FIGYELMEZTETÉS! Végezze óvatosan ezt a tesztet. A jelzettnél nagyobb kifutási érték rendellenes kopáshoz és fékezéskor vibrációhoz vezet.

Checking the runout of the mounting face
11. Ha a kifutási mérés elfogadhatatlan, mérje meg a kerékagy rögzítési felületének kifutását; szükség esetén cserélje ki az agyat és szerelje vissza a féktárcsát.

FIGYELEM! A kerékagy rögzítési felületének megengedett kifutási értéke körülbelül a fele a tárcsára megadott értéknek.
Refitting the brake caliper
12. Szerelje vissza a féknyerget a tartójába; úszó féknyereg esetén ellenőrizze a test sima csúszását a vezetőkön.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a gumi alkatrészek ne legyenek sérültek. Szükség esetén cserélje ki azokat.
Refitting the new pads
13. Szerelje be az új fékbetéteket a megfelelő rugókkal és csapokkal. Zsírozza meg a fékbetétek hátsó részét és széleit a jelzés szerint. Csatlakoztassa a kopásjelzőt, ha van. 
Activating the brake pedal
14. Működtesse a fékpedált, hogy a betétek közelebb kerüljenek a féktárcsához. Ismételje ezt a folyamatot, amíg a pedál mozgása olyan lesz, mint amilyennek lennie kell. 
 
15. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, szükség esetén töltse fel.
16. Szerelje vissza a kereket és húzza meg a kerékanyákat a jármű gyártója vagy a Brembo katalógus által megadottak szerint.
17. Egyensúlyozza ki a kereket.
 
 
Tesztelés és bejáratás
 

Végezzen menetpróbát a járművel, ügyelve arra, hogy ne blokkolja a kerekeket, és ne tartsa nyomva a pedált 3 másodpercnél tovább; győződjön meg arról, hogy nem észlelhető zaj vagy rezgés a fékek irányából.

A jármű használójának az új féktárcsákkal és betétekkel legalább 200 km-t kell megtennie, finoman és takarékosan fékezve, az ABS aktiválása nélkül.

 

FIGYELEM! Az új fékek nem megfelelő bejáratása nélkül előfordulhat, hogy a fékrendszer nem működik hatékonyan.
 
 
Általános információk
 
1. Használja a gyártó által ajánlott fékfolyadékot.
2. A fékfolyadékot teljesen ki kell cserélni a folyadéktartály izopropil-alkohol vagy metilalkohol segítségével történt alapos kimosása után.
3. A termék műszaki jellegéből adódóan a tengelykapcsoló főfékhengert és fék főfékhengert szakképzett szerelőnek kell kicserélnie, és ezt reklamáció esetén számlával kell igazolni.
4. Sok újabb jármű koncentrikus munkahengerrel van felszerelve, amit a sebességváltó agyfészkébe szereltek; az egység cseréjéhez el kell távolítani a sebességváltót.
5. Ezen koncentrikus munkahengerek egy része ellátó vezetékkel és légtelenítő csővel rendelkezik, így ezeknek a rendszereknek a légtelenítése általában egyszerű. Másoknál egyetlen ellátó vezeték van külső csőcsatlakozásokkal, amelyeknél légtelenített a rendszer. Ezeket nehéz lehet légteleníteni, ezért azt tanácsoljuk, hogy kövesse pontosan a gyártó utasításait.
6. Ezen új rendszerek némelyikénél a tengelykapcsoló főfékhengerét a fék főfékhengerrel összekötő csövet egy kapocs tartja a helyén a hengerekben, és egy kis O-gyűrű tömíti. Győződjön meg arról, hogy ezek a csövek megfelelően vannak felszerelve, hogy elkerülhető legyen a szivárgás.
7. Egyes járműveknél ma már tengelykapcsoló főfékhengereket szerelnek a járműbe, és fontos, hogy ezek eltávolításakor kövesse a megfelelő eljárásokat, mivel szükség lehet a kritikus elemek, például a kormányoszlop eltávolítására vagy meglazítására.
 
 
Csereeljárás
 
1. Emelje fel a járművet, és támassza meg megfelelő állványokkal.
2. Távolítsa el a lábtér burkolatát a jármű gyártója által megadott irányelvek szerint
3. Kösse le a csövet a hengerről, zárja le a nyílást gumidugóval a folyadékszivárgás megelőzése érdekében.
4. Távolítsa el a tengelykapcsoló főfékhengert vagy a fék főfékhengert a jármű gyártója által megadott irányelvek szerint
5. A henger cseréjekor ügyeljen a dugattyú átmérőjére/méretére.
 
 
Beszerelési eljárás
 
1. A tengelykapcsoló főfékhenger és a fék főfékhenger cseréjét egyidejűleg végezze.
2. Szerelje be a hengereket a jármű gyártójának utasításai szerint.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tengelykapcsoló főfékhenger 100%-ban egyenes vonalban álljon, és rögzítse azt, hogy elkerülhető legyen a nyomórúd ferdén történő hengerbe nyomása.
4. Csatlakoztassa a csövet.​​​​​​​
5. Húzza meg a csavarokat és anyákat a megfelelő nyomatékkal.​​​​​​​
6. Cserélje ki a fékfolyadékot.​​​​​​​
7. Légtelenítse a tengelykapcsolót.​​​​​​​
8. Működtesse többször a tengelykapcsoló pedált.​​​​​​​
9. Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét és töltse fel ha szükséges, majd helyezze vissza a sapkát.​​​​​​​
10. Ellenőrizze a rendszer szivárgásait.
11. Ellenőrizze a pedál helyzetét és állítsa be, ha szükséges.​​​​​​​
12. Szerelje vissza a lábtér burkolatát a jármű gyártója által megadott irányelvek szerint​​​​​​​
13. Végezzen próbavezetést, és ellenőrizze a fék és a tengelykapcsoló működését.
 
 
Általános és biztonsági információk
 
Ezt a Brembo terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági szabványnak. A termékek nem attól az adott felhasználástól eltérő használatra készültek, amelyre tervezték és gyártották azokat. Bármilyen más célra történő felhasználás, vagy a termék bármilyen módosítása vagy megváltoztatása befolyásolhatja a termék teljesítményét, és a terméket nem biztonságossá teheti. 
Az ilyen módosítás vagy nem megfelelő használat érvényteleníti a korlátozott jótállást, és a terméket így használó személy felelősségre vonható mások testi sérüléséért vagy az anyagi károkért.
A jelen útmutatóban a “VESZÉLY!” figyelmeztetés olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása esetén nagyfokú a valószínűsége annak, hogy súlyos sérülést vagy akár halált is okoznak. A ”VIGYÁZAT” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása fizikai károsodást okozhat, míg a ”FIGYELEM!” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása kárt okozhat a járműben.
 

VESZÉLY!
A csere megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a cserealkatrészek megfeleljenek a jármű márkájának és típusának. Ez a termék létfontosságú annak a járműnek a biztonságos üzemeltetéséhez, amelyre fel van szerelve, és csak olyan képzett, minősített személy szerelheti be, aki képzett és/vagy jártas a termék rendeltetésszerű beszerelésében és használatában.
 
A beszerelést végző személynek rendelkeznie kell a szakmájának megfelelő szerszámokkal és a járműjavításhoz szükséges tudással és tapasztalattal. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen beszerelés, akár a jelen útmutató pontos és teljes be nem tartása miatt, akár más okból történik, érvényteleníti a korlátozott garanciát, és személyi sérülés vagy anyagi kár esetén a beszerelést végző felelősségre vonható.
 
Alapvetően fontos, hogy mindegyik tengelynél kicserélje az ugyanabból a dobozból elővett féktárcsákat. A féktárcsák cseréjekor mindig cserélje ki az oda tartozó betéteket is.
Kerülje, hogy zsír és más kenőanyagok érintkezzenek a féktárcsa és fékbetétek fékező felületeivel, mert ez befolyásolhatja a fékrendszer hatékonyságát.
 
A Brembo nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyeket olyan személy okoz, aki nem megfelelően beszerelt cserealkatrészeket használó járművet üzemeltet.
 
FIGYELEM!
A kicserélt alkatrészeket a jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Rendkívül fontos, hogy elkerülje a termék, annak alkatrészei és részegységei éles megütését és/vagy károsítását, mivel az ronthatja a hatékonyságukat és működési rendellenességet okozhat. Ha szükséges cserélje ki a sérült alkatrészeket vagy részegységeket. A sérülések elkerülése érdekében a következőket ajánljuk:
  • Mindig viseljen kesztyűt az éles szélű alkatrészek szét- és összeszerelése során.
  • Ne engedje, hogy a bőrfelület közvetlenül érintkezzen a fékbetétek és fékpofák súrlódó anyagával, mert ez horzsolást okozhat.
Garancia
Garantáljuk, hogy ez a termék megfelel a gyártó specifikációinak, valamint hogy mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. Ha felfedez egy hibát, azt a felfedezéstől számított 60 napon belül és a vásárlástól számított két éven belül jelenteni kell. Abban az esetben, ha a hiba megerősítést nyer, és a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy új, vagy alaposan feljavított termékre. A garancia nem terjed ki a részben vagy egészben helytelen használatból, tűzből, vegyi korrózióból, illegális használatból vagy a rendeltetéstől eltérő célra, a rendeltetéstől eltérő modellen történő használat, hibás beszerelés miatt, vagy a gyártó által jelzettel ellentétesen okozott károkra, vagy a terméknek a gyártó által a mellékelt útmutatóban előírt karbantartásának elmulasztása miatt.

Is there anything else you want to ask?

Contact the Brembo technical support team. Our technicians will get back to you as soon as possible!
Return to the index
Gépkocsi felszerelés
Read the next article
További szerelési utasítások: Co-cast féktárcsa
Adatvédelem">