További szerelési utasítások: Co-cast féktárcsa

További szerelési utasítások: Co-cast féktárcsa
 
Kérjük, olvassa el a termék dobozában található, az összeszerelésre, a garanciára és a visszatérítésre vonatkozó utasításokat.
 
Eredeti Brembo öntvénytárcsa acél aggyal és magas széntartalmú öntöttvas fékfelülettel.
1. Eredeti Brembo öntvénytárcsa acél aggyal és magas széntartalmú öntöttvas fékfelülettel.
Az eredeti gyári egyenértékűség ikonja a co-cast féktárcsák és az eredeti Mercedes tárcsa között?
2. Csereszabatos és egyenértékű az eredeti Mercedes féktárcsával.
ECE-R90 jóváhagyás ikon
3. UN ECE-R90 jóváhagyás. Töltse le a tanúsítványt weboldalunkról, és tartsa a járművében az ellenőrzésekhez.
 
Figyelmeztetés, hogy óvatosan kezelje a terméket
4. FIGYELEM! Óvatos kezelést igényel.
Útmutató, hogyan ne forgassa el a kormánykereket
5. FIGYELEM! Kerülje a kormánykerék elfordítását a tárcsánál/nyeregnél fogva, az ábrán látható módon.
A megfelelő csavarmeghúzás sorrendjét és a kerék felszereléséhez szükséges meghúzási nyomatékot jelző számok
6. A kerék felszerelése során tartsa be a csavarok helyes sorrendjét, valamint az ajánlott meghúzási nyomatékot ​​​​​​(lásd a címkét)..
 
Általános és biztonsági információk
 
Ezt a Brembo terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági szabványnak. A termékek nem attól az adott felhasználástól eltérő használatra készültek, amelyre tervezték és gyártották azokat. Bármilyen más célra történő felhasználás, vagy a termék bármilyen módosítása vagy megváltoztatása befolyásolhatja a termék teljesítményét, és a terméket nem biztonságossá teheti. 
Az ilyen módosítás vagy nem megfelelő használat érvényteleníti a korlátozott jótállást, és a terméket így használó személy felelősségre vonható mások testi sérüléséért vagy az anyagi károkért.
A jelen útmutatóban a “VESZÉLY!” figyelmeztetés olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása esetén nagyfokú a valószínűsége annak, hogy súlyos sérülést vagy akár halált is okoznak. A ”VIGYÁZAT” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása fizikai károsodást okozhat, míg a ”FIGYELEM!” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása kárt okozhat a járműben.
 

VESZÉLY!
A csere megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a cserealkatrészek megfeleljenek a jármű márkájának és típusának. Ez a termék létfontosságú annak a járműnek a biztonságos üzemeltetéséhez, amelyre fel van szerelve, és csak olyan képzett, minősített személy szerelheti be, aki képzett és/vagy jártas a termék rendeltetésszerű beszerelésében és használatában.
 
A beszerelést végző személynek rendelkeznie kell a szakmájának megfelelő szerszámokkal és a járműjavításhoz szükséges tudással és tapasztalattal. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen beszerelés, akár a jelen útmutató pontos és teljes be nem tartása miatt, akár más okból történik, érvényteleníti a korlátozott garanciát, és személyi sérülés vagy anyagi kár esetén a beszerelést végző felelősségre vonható.
 
Alapvetően fontos, hogy mindegyik tengelynél kicserélje az ugyanabból a dobozból elővett féktárcsákat. A féktárcsák cseréjekor mindig cserélje ki az oda tartozó betéteket is.
Kerülje, hogy zsír és más kenőanyagok érintkezzenek a féktárcsa és fékbetétek fékező felületeivel, mert ez befolyásolhatja a fékrendszer hatékonyságát.
 
A Brembo nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyeket olyan személy okoz, aki nem megfelelően beszerelt cserealkatrészeket használó járművet üzemeltet.
 
FIGYELEM!
A kicserélt alkatrészeket a jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Rendkívül fontos, hogy elkerülje a termék, annak alkatrészei és részegységei éles megütését és/vagy károsítását, mivel az ronthatja a hatékonyságukat és működési rendellenességet okozhat. Ha szükséges cserélje ki a sérült alkatrészeket vagy részegységeket. A sérülések elkerülése érdekében a következőket ajánljuk:
  • Mindig viseljen kesztyűt az éles szélű alkatrészek szét- és összeszerelése során.
  • Ne engedje, hogy a bőrfelület közvetlenül érintkezzen a fékbetétek és fékpofák súrlódó anyagával, mert ez horzsolást okozhat.
Garancia
Garantáljuk, hogy ez a termék megfelel a gyártó specifikációinak, valamint hogy mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. Ha felfedez egy hibát, azt a felfedezéstől számított 60 napon belül és a vásárlástól számított két éven belül jelenteni kell. Abban az esetben, ha a hiba megerősítést nyer, és a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy új, vagy alaposan feljavított termékre. A garancia nem terjed ki a részben vagy egészben helytelen használatból, tűzből, vegyi korrózióból, illegális használatból vagy a rendeltetéstől eltérő célra, a rendeltetéstől eltérő modellen történő használat, hibás beszerelés miatt, vagy a gyártó által jelzettel ellentétesen okozott károkra, vagy a terméknek a gyártó által a mellékelt útmutatóban előírt karbantartásának elmulasztása miatt.

Is there anything else you want to ask?

Contact the Brembo technical support team. Our technicians will get back to you as soon as possible!
Return to the index
Gépkocsi felszerelés
Read the next article
Utasítások a fékbetétek cseréjéhez személygépkocsiknál és kishaszonjárműveknél
Adatvédelem">