Útmutató a GT KÉSZLET beszereléséhez

Kérjük olvassa el és tartsa be gondosan ezt az útmutatót. Ha a beszerelést márkakereskedő végezte, ezt a dokumentumot át kell adni a végfelhasználónak. A végfelhasználónak meg kell őriznie ezt a dokumentumot a termék élettartama alatt. Abban az esetben, ha változik annak a jármű tulajdonosa, amelybe a terméket beszerelték, ezt a dokumentumot át kell adni az új tulajdonosnak.
 
GT KÉSZLET részegységek
 
A GT készlet alkatrészlistája lentebb látható: minden dobozpár az összes, egy járműtengelyhez szükséges részegységet tartalmazza. A készlet egyes részei irányfüggőek, és a jármű megfelelő oldalán kell összeszerelni. Ezeket az alkatrészeket külön csomagolva találja a 2 dobozban, a hivatkozási oldal azonosításával.
 
A. Tartókonzol (ahol tervezett, axiálisan szerelt féknyereggel) 1+1
B. Féktárcsa 1+1
C. Féknyereg fékbetétekkel együtt (egyes modelleknél a betétek különállóak) 1+1
D. E. Csavarok/anyák és alátétek 4+4
F. Csőcsatlakozó vagy bendzsó szerelvény 1+1
G. Réz alátétek (1 csőcsatlakozó adapterhez, 2 bendzsó szerelvényhez) 1+1 / 2+2
H. Ellátócső 1+1
J. Légtelenítő cső 1+1
K. Kopásjelző (ahol tervezett) 1+1
L. Fékbetét készlet (kivéve az előszerelt fékbetétekkel rendelkező féknyereggel szállított készletek) 1+1
M. A tartókonzol rögzítési rajza 1
N. Teilegutachten jóváhagyási bizonyítvány, ha tervezett 1
O. Használati utasítás 1
GT KIT components
 
 
Szükséges felszerelés
A fékrendszer össze- és szétszereléséhez a következő eszközök szükségesek:
 • Csőkulcsok
 • Nyomatékkulcs
 • Fogó
 • Csavarhúzók
 • Távtartó
 • Kihúzó
 • Tartály
 • .01 tárcsa teszt jelző mágneses talppal
 • Emelő és tartóbakok
 • Tisztítóruha
 • Fékfolyadék
 • Légtelenítő szivattyú
 • Jármű gyártói utasítás
 • Oldószer tisztításhoz
 • Gumikalapács


A kerekek kiválasztása
 
A Brembo a következőket javasolja:
 • A kerék gördülési átmérőjének egyeznie kell a jármű gyártója által meghatározott értékkel,
 • Ha nagyméretű gumiabroncsokat használ, ügyeljen arra, hogy a jármű összes üzemi körülménye esetén akadálytalan legyen a forgás.
 
Ezen előzetes ajánlások figyelmen kívül hagyása a járműsebesség nem megfelelő észlelését, vagy legrosszabb esetben a gumiabroncsok szerkezetének súlyos károsodását eredményezheti, és ez veszélyezteti a jármű stabilitását. A féktárcsa és a féknyereg nagyobb mérete miatt különböző keréktárcsák vagy távtartók használata lehet szükséges.
 
Féktárcsa forgásirány
 
Gyakori hiba azt feltételezni, hogy a féktárcsa forgásirányát a hornyok vagy a lyukak határozzák meg. Szellőző féktárcsa esetén a forgásirányt a bordák geometriája határozza meg. Három szellőzés típus fordul elő:
 • Egyenes borda
 • Terelőoszlopok
 • Ívelt bordák
 
Az első kettő nem irányfüggő, és a jármű mindkét oldalán használható. Az ívelt bordákkal készült féktárcsák irányfüggők. Egy ívelt bordás féktárcsát úgy kell beszerelni, hogy a bordák forgásirányban hátrafelé nézzenek, a belső átmérőtől a külső átmérőig. A féktárcsának a fentiek szerint történő elhelyezése centrifugális hatást biztosít. A féktárcsa forgása légáramot hoz létre a tárcsa közepétől a szellőzőcsatornán keresztül kifelé, ami jelentősen megnöveli a tárcsa hőleadó képességét. 
Disc rotation direction
 
Az összes hornyolt Brembo féktárcsa irányfüggő, a szellőzőbordák geometriájától függetlenül. A féktárcsákat úgy kell beszerelni, hogy a tárcsa külső széléhez legközelebb eső nyílások élei először érintkezzenek a betéttel.
 
A féknyereg elhelyezése
 
A Brembo féknyergek irányfüggőek, és a gyártás során megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a fékbetétek rendellenes kopásának elkerülése érdekében. A féknyereg egy kis nyíllal rendelkezik, amely a tárcsa forgásirányát mutatja. A járműbe való beszerelés után a légtelenítő csavar a féknyereg felső részébe kerül.
 
 
Úszó tárcsa
 
A kompozit féktárcsák összekapcsolásához a Brembo úszó hajtóelemeket használ. A féktárcsa összeszerelési rendszer bizonyos mértékű játékot tesz lehetővé úgy radiális, mint axiális irányban. A Brembo különleges rugókat fejlesztett ki, amelyeket a hajtóelemekben történő használatra terveztek, hogy kissé előtöltsék az összeszerelt részt. Ez megakadályozza, hogy a fékrendszer túlzott zajt keltsen. Ezek a rugók megtalálhatók az összes hajtóelemen, vagy váltakozó sorrendben, az adott alkalmazási igényeknek megfelelően. A rugók nélküli perselyek tengelyirányban kissé mozoghatnak; ez alapvető követelmény. A hajtóelem rögzítőcsavarjait az összeszerelés során megfelelő nyomatékkal kell meghúzni, és semmilyen okból nem szabad tovább húzni vagy meglazítani.
 
 
Fékbetétek
 
A Brembo fékbetétek kiváló minőségűek, és állandó teljesítményt biztosítanak a különböző hőmérsékleteken. A fékbetétek alacsony hőmérsékleten és az országúti versenyek során elért magas hőmérsékleten is hatékonyak. Alternatív súrlódó anyagok használata esetén javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Brembo céggel. A GT rendszer fékbetétek kopásjelző nélkül is használhatók. A betétek rendszeres ellenőrzése javasolt, hogy elkerülhető legyen a féktárcsa sérülése a betétek túlzott kopása miatt.
A fékbetétek akkor kopottak, amikor a súrlódó anyag vastagsága 2 mm lesz.
 
 
Beszerelési eljárás
 
A jármű felemelése
 
1. A jármű felemelése előtt kissé lazítsa meg a járművön a csavarokat vagy anyákat.
2. Óvatosan emelje meg a járművet a gyártó utasításában megadott emelési pontok használatával.
3. Támassza ki a járművet tartóbakokkal, a járműgyártó ajánlásait követve.
4. Távolítsa el a kereket.
 
VESZÉLY! Ellenőrizze, hogy a jármű biztonságosan és stabilan legyen felemelve; ha nem, leeshet a tartóbakokról, ami sérülést és kárt okozhat.
VESZÉLY! Nem tanácsos a hidraulikus emelőre hagyatkozni a jármű alátámasztására az össze- és szétszerelési műveletek során. A jármű gyártójának emelésre és alátámasztásra vonatkozó előírásainak figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez, halálhoz és/vagy anyagi károkhoz vezethet.
 
 
A kopásjelző áthidalása
 
FIGYELEM! Ez az eljárás csak az elektromos kopásjelzővel felszerelt járművekre vonatkozik. Ha járművében nincs elektromos kopásjelző, folytassa az „Eredeti részegységek eltávolítása” ponttal.
 
A jármű csatlakozójáról lekötött kopásjelző vezeték.
1. Kösse le a kopásjelző vezetékét (1. pont) a jármű csatlakozójáról (2. pont)
2. Ha a GT készlet nem tartalmazza a kopásjelzőt:
 • Helyezze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és forgassa el a gyújtás BE állásába a motor beindítása nélkül.
 • Ha a kopásjelző lámpa nem világít, állítsa vissza a kulcsot KI állásba, és rögzítse a jármű csatlakozóját úgy, hogy ne legyen útban, és ne húzza vagy csavarja a kormány és a felfüggesztés mozgása.
 • Műanyag bilincsek használata javasolt. Folytassa az „Eredeti részegységek eltávolítása” ponttal.
A csatlakozótól 3-4 cm-re elvágott kopásjelző vezeték.
3. Vágja le a kopásjelző vezetékét (1. pont) 3-4 cm-re a csatlakozástól (3. pont). Csatlakoztassa a vezeték két végét és gondosan szigetelje le. Csatlakoztassa újra a vezetéket a jármű csatlakozójához. 
 
4. Ha a GT tartalmazza a kopásjelzőt: ismételje meg a 2. pontot.
 • Csatlakoztassa a kábel végeit a szállított kopásjelző végeihez, és gondosan szigetelje le.
 • Csatlakoztassa újra a vezetéket a jármű csatlakozójához.
Minden esetben:
 • Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban BE állásba a motor beindítása nélkül.
 • Ellenőrizze, hogy a kopásjelző lámpa ne világítson. Ha világít, akkor a 2. lépéstől kezdve ellenőrizze újra az elektromos csatlakozásokat, és szükség esetén lépjen kapcsolatba a Brembo ügyfélszolgálatával.
 • Rögzítse a jármű csatlakozóját úgy, hogy ne legyen útban, és ne húzza vagy csavarja el a kormány vagy a felfüggesztés mozgása. Műanyag bilincsek használata javasolt. 
 
 
Az eredeti részegységek eltávolítása
 
FIGYELEM! Az alábbiakban leírt összes fázis során ügyeljen arra, hogy a fékfolyadék ne érintkezzen a jármű azon alkatrészeivel, amelyek megsérülhetnek, különösen a fényezett részekkel. Gyorsan itassa fel papírral és tisztítsa fel vízzel, ha a fékfolyadék véletlenül kifröccsen vagy szivárog.
 
A távtartó segítségével nyomott fékpedál.
 1. Ha a fékpumpa nem rendelkezik nem ürítő szeleppel, nyomja meg kissé a fékpedált, hogy elkerülje a folyadék szivárgását. Ez a fékpumpa dugattyúját a tartályt a fékrendszerrel összekötő furaton túlra helyezi.
 
Ehhez vegye igénybe egy másik személy segítségét, vagy helyezzen el egy távtartót (4. pont) az ülés és a pedál közé úgy, hogy a pedált 3-5 cm-rel lenyomja. Ne nyomja tovább.
A keretcsatlakozóról lekötött fék ellátó tömlő. A biztonsági kapocs is lekerült az ellátó csőről.
2. Kösse le a fék ellátó vezetékét az alváz csatlakozásáról (5. pont). Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hatlapú anya éleit a merev csőnél. Javasoljuk, hogy csőkulcsot használjon a szerelvények meghúzásához vagy meglazításához. Tartson könnyen elérhető helyen egy rongyot és egy edényt az esetleg kifolyó fékfolyadék összegyűjtésére. Ha van, távolítsa el a biztonsági kapcsot (6. pont) az ellátó csőről (7. pont).
FIGYELEM! A féknyergek ellátására egyes járműveken tömlőket (az alváztól a felfüggesztésig) és merev csöveket (a felfüggesztéstől a féknyeregig) használnak. Ebben az esetben távolítsa el a tömlőket és a merev csöveket.
A kerettartóról lekötött ellátó cső.
3. Kösse le az ellátó csövet (7. pont) az alvázon található tartókonzolról és minden más betápról. Az ellátó csőnek a féknyereghez csatlakoztatva kell maradnia. Használjon megfelelő dugókat az ellátó cső (7. pont) eltávolítása után, hogy megakadályozza a por és szennyeződés bejutását.
A féltengelyről eltávolított féknyereg rögzítő csavarok.
4. Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (8. pont), amelyek a féknyerget a tengelyen rögzítik. Távolítsa el a féknyerget.
A féktárcsáról eltávolított anyák és rögzítőcsavarok.
5. Azonosítsa és csavarja ki az összes féktárcsa rögzítő anyát és csavart. Vegye ki a féktárcsát (9. pont) a fészkéből. Ha van, szükség esetén használja a féktárcsa harangon található menetes furatot segédeszközként. Helyezzen be egy megfelelő csavart, és addig húzza meg, amíg az agy felületére kifejtett nyomás lehetővé nem teszi a féktárcsa eltávolítását. Ha nincs menetes furat, használjon gumikalapácsot, és finoman ütögesse a féktárcsa hátsó részét különböző pontokon, amíg a tárcsa el nem mozdul és eltávolítható nem lesz.
A gondosan megtisztított szorítóbilincs támasztófelület.
6. Alaposan tisztítsa meg a féknyereg felületét (10. pont) megfelelő anyagokkal és termékekkel (pl. nedves ruhával). A rozsdát drótgyapottal vagy fémkefével kell letisztítani.
A kerettartóról lekötött ellátó cső.
7. Alaposan tisztítsa meg a féktárcsának a kerékagyra fekvő felületét (11. pont) megfelelő anyagokkal és termékekkel (pl. nedves ruhával). A maradékot drótgyapottal vagy fémkefével kell letisztítani.
 
 
A GT részegységek beszerelése
 
FIGYELEM! Az új GT féktárcsa sok esetben nagyobb, mint az eredeti féktárcsa.
 
1. Átmenetileg tegye az új GT féktárcsát a helyére, biztosítva, hogy a féktárcsa és a porvédő lemez között legalább 3 mm-es hézag legyen.
2. Ha a féktárcsa és a porvédő lemez között kisebb a rés, mint 3 mm, távolítsa el a porvédő lemezt. A lemez eltávolításához tanulmányozza a jármű gyártójának útmutatóját.
3. Ha a GT készlet nem tartalmazza a tartókonzolt, folytassa a 8. ponttal.
 
FIGYELMEZTETÉS! A konzol helyes összeszereléséhez lásd a mellékelt M ábrát.
 
A csavarok segítségével a tengelyhez rögzített tartókonzol.
4. Rögzítse a tartókonzolt (12. pont) a tengelyhez az új csavarokkal (8. pont), ha a GT készlet tartalmazza; vagy használja az eredeti csavarokat.
FIGYELMEZTETÉS! Győződjön meg arról, hogy a tartókonzol és a tengely felületei teljesen érintkeznek.
Az agyra helyezett féktárcsa.
5. Helyezze a féktárcsát (13. pont) az agyra. Ha az eredeti féktárcsán vannak furatok a tengelyrögzítő csavarokhoz, ezek a GT féktárcsán is megtalálhatók. A kilengés méréséhez ideiglenesen feszítse meg az összes kerékrögzítő anyát vagy csavart. Használjon különböző alátéteket minden csavarhoz vagy tőcsavarhoz, hogy ne sértse meg a harangot, és biztosítsa, hogy a csavarok vagy anyák ne érjék el a menet végét a féktárcsa rögzítése előtt. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.
A komparátor mágneses alapja a féknyereg tartófelületére, a komparátor hegye pedig a féktárcsa belső fékfelületére kerül.
6. Helyezze rá a tárcsa teszt jelző mágneses alapját (14. pont) a féknyereg felületére, vagy egy, a járművel egybeépített, megfelelően elhelyezett fém tartóra, ügyelve arra, hogy az alap ne mozduljon el a mérés során.
 
7. •   Tegye a hegyet a féktárcsa belső fékfelületén (13. pont) lévő tárcsa teszt jelzőre, körülbelül 3-5 mm-re a külső átmérőtől. Ügyeljen arra, hogy a hegy ne érintkezzen lyukakkal vagy résekkel a féktárcsa forgása közben. Forgassa el a tárcsát egy teljes fordulattal. A teljes kilengés nem haladhatja meg a 0,07 mm-t.​​​​​
 
Ha a kilengés meghaladja ezt az értéket, akkor az a féktárcsa eltávolításával és 1/3, 1/4 vagy 1/5 fordulattal történő elforgatásával csökkenthető, a rögzítő lyukak számától függően. Szerelje vissza a féktárcsát és ismételje meg a mérést. Ha a járműve csavarokkal rendelkezik a tárcsának az agyhoz történő rögzítéséhez, előfordulhat, hogy a fenti művelet nem lehetséges. Ebben az esetben próbáljon ki egy ugyanolyan járműhöz való másik készletből vett tárcsákat, ha van ilyen. Ha a kilengési értékek továbbra is meghaladják a beállítási határértéket, akkor az agy vagy a tengely vagy a csapágy valószínűleg kívül esik a megadott határokon. A probléma megoldásához tanulmányozza a jármű gyártójának útmutatóját.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon tömítőanyagokat vagy menetrögzítő anyagokat a csavarokon vagy anyákon, amelyek a féknyerget a konzolhoz rögzítik.
 
A féktárcsára helyezett féknyereg. A mindegyik csapra helyezett alátétek és anyák.
8. •    Helyezze a féknyerget (14. pont) a tárcsára. Ha a tartó (12. pont) tőcsavarral van ellátva, ügyeljen arra, hogy a féknyereg az ábrán látható módon legyen elhelyezve. Helyezzen egy alátétet (15. pont) (ha tervezett) és egy anyát (16. pont) minden tőcsavarra. Az anyák önzáróak, a menetes furat ovális, és nem szükséges menetrögzítő anyag használata. Húzza meg mindegyik anyát 115 Nm nyomatékkal.
Ha a tartókonzol tőcsavarok nélküli, használja a csavarokat és az alátéteket (ha van) a féknyereg rögzítéséhez a konzolhoz. Húzza meg a csavarokat a táblázatban előírt nyomatékkal.
 
Csavartípus Meghúzási nyomaték
M12x1.5 115 Nm
M14x1.5 120 Nm
 
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon tömítőanyagokat vagy menetrögzítő anyagokat egyik csőszerelvényen sem.
Az adapter rövidebb végére helyezett és a befogógyűrű ellátó nyílásába csavarozott alátét.
9. Távolítsa el a menetes műanyag sapkát a féknyereg oldalán található ellátó furatról.

10. Adapterrel rendelkező GT készlet (17. pont) esetén helyezzen egy réz alátétet (21. pont) a rövid részre, és csavarja be a féknyereg ellátó furatába (18. pont). Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.
Az adapterbe csavarozott ellátó cső vég.
11. Csavarja rá meghúzás nélkül az ellátó cső végét (19. pont) az adapterre (17. pont), hogy a szerelvény a következő összeszerelési szakaszokban el tudjon fordulni, majd folytassa a 13. ponttal.
A csavarra helyezett alátét. Az egész egy másik réz alátétre helyezve és az ellátó nyíláshoz csavarozva.
12. Bendzsó szerelvénnyel szállított készleteknél helyezzen egy sapka alátétet (21. pont) a csavarra (20. pont), helyezze be a bendzsó szerelvényt és egy másik réz alátétet (21. pont). Csavarjon be mindent a féknyereg ellátó furatába (18. pont) meghúzás nélkül, hogy a szerelvény (22. pont) el tudjon forogni a következő összeszerelési szakaszokban.
A kerethez tartó konzolba illesztett ellátó tömlő csatlakozás.
13. Rögzítse az ellátó csövet az esetleges támasztékokhoz. Helyezze be az ellátó cső szerelvényét (22. pont) az alvázon található tartókonzolba, ügyelve arra, hogy ne csavarodjon meg.
FIGYELMEZTETÉS! Egyes esetekben a megfelelő formájú adaptereket az alváz tartókonzol fészekben található csövekkel együtt szállítják; ha rendelkezésre állnak, akkor azokat fel kell használni. Tanulmányozza a készlethez mellékelt egyedi összeszerelési utasításokat. Nem módosíthatja (megmunkálással) a fészket az alváz tartójában. 
Az ellátó tömlő visszacsatlakoztatása a kereten lévő folyadékellátó rendszerhez.
14. Csatlakoztassa újra az ellátó csövet (23. pont) a folyadékellátó rendszerhez (5. pont) az alvázon. Illessze be az esetleges rögzítőkapcsokat (6. pont). Húzza meg a szerelvényt (24. pont) a jármű gyártója által előírt nyomatékkal.
A befogógyűrűhöz meghúzott fűzőlyuk rögzítés.
15. Húzza meg a csőnek az adapterhez vagy a bendzsó szerelvényhez (20. pont) a féknyereghez rögzítő végét 20 Nm nyomatékkal. Ügyeljen arra, hogy az ellátó cső ne csavarodjon meg.
VESZÉLY! Ideiglenesen szerelje fel a kereket, és ellenőrizze, hogy az ellátó cső megfelelően legyen elhelyezve. Ellenőrizze, hogy az ellátó cső ne legyen húzás vagy csavarodás alatt, és ne érintkezzen a felfüggesztéssel, az alvázzal, a sebességváltóval és a keréktárcsával a kormány és a felfüggesztés teljes mozgása során. Az ellátó cső nem megfelelő elhelyezése a fékfolyadék szivárgását és a fékrendszer hibás működését válthatja ki, ami a saját és mások számára halálos, súlyos sérülést, vagy károkat okozhat.
 
16. Szükség esetén módosítsa az ellátó cső útvonalát.
 
17. Ismételje meg ezeket a műveleteket a jármű másik oldalánál.
 
Légtelenítés
 
Végezze el a légtelenítést a jármű gyártójának útmutatásában megadott utasítások szerint; alternatív megoldásként a Brembo a következőt javasolja.
VESZÉLY! A hidraulikus rendszerben rekedt levegő súlyosan befolyásolja a fékezést. A légtelenítést óvatosan és alaposan kell végezni. Használjon a jármű gyártója által javasolt típusú fékfolyadékot, hogy elkerülhető legyen a folyadékok közötti esetleges összeférhetetlenség. Fékfolyadékot csak lezárt tartályokból vegyen. Minden féknyereghez 1 vagy 2 légtelenítő csavar tartozhat. A légtelenítést a rendszer összes csavarjánál meg kell ismételni.
FIGYELMEZTETÉS! Az alábbiakban leírt összes fázis során ügyeljen arra, hogy a fékfolyadék ne érintkezzen a jármű azon alkatrészeivel, amelyek megsérülhetnek, különösen a fényezett részekkel. A véletlenül kifröccsenő fékfolyadékot vagy szivárgást gyorsan itassa fel papírral és tisztítsa meg vízzel.
FIGYELEM! A legújabb járművek fékrendszerei bonyolult, kényes biztonsági rendszerekkel (ABS, EBD,…) is felszerelhetők. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a fékrendszer légtelenítését a jármű gyártója által meghatározott berendezéssel és az alábbiakban leírtaktól eltérő eljárással kell végrehajtani. Tanulmányozza a jármű gyártójának útmutatását és járjon el a megadott utasítások szerint.
 
A fékpedáltól eltávolított távtartó.
1. Távolítsa el az utastérben korábban elhelyezett távtartót (4. pont), így felszabadítja a fékpedált, és lehetővé teszi a fékrendszer újranyitását.
Az eltávolított védősapka és a kilépő folyadékot összegyűjtő edényhez csatlakoztatott csőhöz csatlakoztatott féknyereg légtelenítő dugó.
2. Távolítsa el a védősapkát (26. pont), és csatlakoztassa az átlátszó csövet (28. pont) a féknyereg légtelenítő csavarjához (27. pont); helyezzen egy tárolóedényt a cső végéhez a kilépő folyadék összegyűjtésére.
A kinyitott féknyereg légtelenítő dugó és a tartályban összegyűlni kezdő folyadék.
3. Nyissa meg a légtelenítő csavart. Nyomja meg többször a fékpedált a járműben, amíg fékfolyadék nem kezd jönni a légtelenítő csavarból.
Bezárt féknyereg légtelenítő dugó.
4. Nyomva tartva a pedált zárja el a légtelenítő csavart. Engedje el a pedált, várjon néhány másodpercet, majd ismételje meg a műveletet, amíg a fékfolyadék levegő buborékok nélkül folyik ki, és a fékpedál szokásos ellenállása és lökete vissza nem áll. Ismételje meg a légtelenítési eljárást minden más légtelenítő csavarnál.
A távtartó által lenyomott fékpedál.
5. Tartsa nyomva a fékpedált úgy, hogy egy távtartót (4. pont) helyez az ülés és a pedál közé, vagy kérje más személy segítségét. 
Kilazított féknyereg légtelenítő dugó.
6. Lazítsa meg a légtelenítő csavart (27. pont) 1/2-3/4 fordulattal.
A féknyeregbe egy feszítő segítségével benyomott dugattyúk.
7. Használjon megfelelő szerszámot (pl. visszahúzót (29. pont)), hogy a dugattyúkat a féknyeregbe tolja. Ez elősegíti a rendszerben található folyadék és levegő eltávolítását. Zárja el a légtelenítő csavart. Engedje el a dugattyúkat, és távolítsa el az utastérben korábban elhelyezett távtartót.
A féknyereg légtelenítő dugóját egy tartállyal összekötő cső eltávolítva.
8. Távolítsa el az átlátszó csövet és helyezze vissza a védősapkát a légtelenítő csavarra. Húzza meg a légtelenítő csavart 14 Nm nyomatékkal. Zárja el a fékfolyadék tárolótartály dugóját. Álló járműnél többször nyomja le a fékpedált, amíg a pedál szokásos ellenállása vissza nem áll. Járó motor mellett nyomja meg erősen a fékpedált a járműben, és ellenőrizze, hogy ne legyen folyadékszivárgás a féknyeregnél, vagy nincs szokatlan nyomásesés a fékrendszerben, és hogy a hátsó féklámpák felgyulladnak. Szerelje vissza a kereket.
VESZÉLY! Ha a féknyeregből folyadék szivárog, ismételje meg az ebben a dokumentumban leírt összes műveletet az ok megállapítása és a probléma megoldása érdekében.
 
 
A fékbetétek és féktárcsák bejáratása
 
FIGYELEM! Gondosan kövesse az alábbiakban leírt eljárást. Ne fékezzen élesen.
VESZÉLY! Az új betétek felszerelése után ne feledje, hogy a fékteljesítmény csökken, ezért: 
 • Lassítson;
 • Kerülje az éles, hosszantartó fékezést. 
Vezessen óvatosan, és hajtson végre legalább 30 fékezési műveletet közepes/alacsony lassulás mellett, körülbelül 3 másodpercig, és tegyen meg legalább 1 km-t az egyik fékezési művelet és a másik között. 
Ellenőrizze, hogy a fékezés egyenletes és rezgésmentes legyen.
Vezessen a járművel néhány km-t fékezés nélkül, hogy lehűtse a fékrendszert. Ellenőrizze újra a fékezést; ha sima és rezgésmentes, a fékrendszer készen áll a normál használatra.
Ha a járművet a fékezési folyamat befejezése után azonnal leállítják, a féktárcsákból származó hő hatására a fékfolyadék hőmérséklete a forráspont fölé emelkedhet. Ebben az esetben a fékfolyadékban buborékok keletkeznek, amelyek a jármű újraindulásakor befolyásolják a rendszer fékezőképességét, ami életveszélyt, sérülést és károsodást okoz.
 
 
Karbantartás
 
Hacsak nincs kifejezett jelzés rá, a rendszer nem igényel különösebb karbantartást. Figyelni kell a féktárcsa kopását, és ellenőrizni kell, hogy a vastagság ne csökkenjen a megadott minimum alá.

 
Általános és biztonsági információk
 
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági szabványnak. A termékek nem attól az adott felhasználástól eltérő használatra készültek, amelyre tervezték és gyártották azokat. Bármilyen más célra történő felhasználás, a termék bármilyen módosítása vagy meghamisítása befolyásolhatja annak teljesítményét, és a termék nem biztonságossá válhat. Az ilyen módosítás vagy nem megfelelő használat érvényteleníti a korlátozott jótállást, és a terméket így használó személy felelősségre vonható mások testi sérüléséért vagy az anyagi károkért.
A jelen útmutatóban használt ”VESZÉLY!” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása esetén nagyfokú a valószínűsége annak, hogy súlyos sérülést vagy akár halált is okoznak. A "FIGYELEM!" olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása sérülést okozhat. A "VIGYÁZAT!" olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása a jármű károsodásához vezethet. 
 
VESZÉLY!
 • Ez a termék létfontosságú annak a járműnek a biztonságos üzemeltetéséhez, amelyre fel van szerelve, és csak olyan képzett, minősített személy szerelheti be, aki képzett és/vagy jártas a termék rendeltetésszerű beszerelésében és használatában. A beszerelést végző személynek rendelkeznie kell a szakmájának megfelelő szerszámokkal és a járműjavításhoz szükséges tudással és tapasztalattal. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen beszerelés, akár a jelen útmutató pontos és teljes be nem tartása miatt, akár más okból történik, érvényteleníti a korlátozott garanciát, és személyi sérülés vagy anyagi kár esetén a beszerelést végző felelősségre vonható.
  A Brembo nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyeket olyan személy okoz, aki nem megfelelően beszerelt cserealkatrészeket használó járművet üzemeltet. Kerülje a zsír és más kenőanyagok érintkezését a tárcsa és fékbetétek fékező felületeivel, mert ez befolyásolhatja a fékrendszer hatékonyságát és súlyos fizikai károsodást okozhat. Szerelje be a GT készlet fékrendszert mindkét oldalon.
 • A csereeljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a cseréhez használt anyagok megfelelnek a jármű gyártmányának és típusának.
 • Ezt a Brembo terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági szabványnak. A termékek nem attól az adott felhasználástól eltérő használatra készültek, amelyre tervezték és gyártották azokat.
 • Bármilyen más célra történő felhasználás, a termék bármilyen módosítása vagy meghamisítása befolyásolhatja annak teljesítményét, és a termék nem biztonságossá válhat.
 • A jelen Termék cseréjére használt terméket nem szabad más termékre felszerelni. Anyagi kár és személyi sérülés következhet be, beleértve a halált is.
 • Mindig ellenőrizze, hogy a fékfolyadék szintje a tartályban a tartályon feltüntetett minimális és maximális szint között legyen. A nem megfelelő szint a fékfolyadék szivárgását vagy a fékrendszer hatékonyságának csökkenését okozhatja. Túl sok vagy túl kevés fékfolyadék a tartályban a fékek nem megfelelő működését válthatja ki, ami személyi sérülést, akár halált is okozhat.
 • Ne próbálja meglazítani vagy meghúzni a csavarokat, amelyek a félnyergeket összetartják, vagy alátéteket vagy rögzítőrudakat rögzítenek a féknyereg testhez, kivéve, ha ez az utasítás kifejezetten előírja, és ha igen, akkor csak a jelzett műveletekhez.
 • Ne távolítsa el a tőcsavarokat.
 
FIGYELMEZTETÉS!
 • A termék és a kapcsolódó tételek, például fékfolyadék, fékbetétek, fékpofák és hasonlók cseréje során a beszerelést végző olyan folyadékoknak és alkatrészeknek van kitéve, amelyek a vonatkozó törvények, szabályok és előírások szerint „veszélyes hulladéknak” minősülhetnek. Minden ilyen hulladékot az összes vonatkozó törvénynek, szabálynak és előírásnak megfelelően kell kezelni, újrahasznosítani és/vagy ártalmatlanítani. Ennek elmulasztása a veszélyes hulladék létrehozójára a környezetvédelmi törvények értelmében büntetést vonhat maga után, és testi sérülést vagy anyagi kárt okozhat a létrehozó vagy mások számára.
 • A hibás beszerelés elkerülése érdekében kerülje a termék, annak alkatrészei és részegységei éles megütését és/vagy károsítását, mivel ez ronthatja hatékonyságukat és hibás működést okozhat. Ha szükséges cserélje ki a sérült alkatrészeket vagy részegységeket.
 • A GT készletek szállítása két csomagban történik, hogy a jobb oldali elemek megkülönböztethetők legyenek a bal oldali elemektől. Bizonyosodjon meg arról, hogy az egyes részegységek beszerelése megfelelő legyen, és ne keverje össze a két különböző csomag részegységeit.
 • A sérülések elkerülése érdekében:
  • Használjon megfelelő felszerelést, hogy megakadályozza az alkatrészek tisztítása során felgyülemlett por belégzését.
  • Mindig viseljen kesztyűt az éles szélű alkatrészek szét- és összeszerelése során.
  • Ne engedje, hogy a bőr felületek közvetlenül érintkezzenek a fékbetét és a fékpofa között, mert ez horzsolást okozhat.
  • Kerülje a fékfolyadékkal való közvetlen érintkezést, mert irritációt okozhat a bőrnél és a szemnél. Érintkezés esetén alaposan tisztítsa meg a jármű vagy a fékfolyadék gyártójának utasításai szerint.
  • Győződjön meg az egyes elektromos érintkezők helyes csatlakoztatásáról, és ellenőrizze, hogy a figyelmeztető lámpák felgyulladjanak. Ellenkező esetben a figyelmeztető lámpák működésének hiánya a fékrendszer hatékonyságának csökkenését vagy a fékjelzés meghibásodását okozhatja.
 
FIGYELEM!
 • Ne távolítsa el a fékgyűrűt a harangról. Kompozit féktárcsáknál a harangok is kopásnak vannak kitéve, ezért az elhasználódott úszó féktárcsa cseréje nem csak a gyűrű, hanem a szerelvény teljes cseréjével jár.
 • A Brembo azt tanácsolja, hogy a szerelés során mérje meg a tárcsa rezgését, hogy az agy, a tengely és a csapágy tökéletes rendben és egy vonalban legyen. Ha az eljárást nem hajtják végre, és rezgési probléma lép fel, a Brembo nem vállal felelősséget a garancia elismeréséért.
 • A rögzítőnyergek, mint amilyenek a készletben találhatók, minden típusnál több rezgést továbbítanak a fékpedálra (kivéve az elektronikus fékrendszerrel szerelt rendszert) és/vagy a kormányra.
 • Még ha a csapágyak, a felfüggesztés minden alkatrésze, perselyek, fejek, tengelycsapok, keréktárcsák, gumiabroncsok stb.… korlátozott használat után nem koptak is túlzottan el, ezeket a jármű gyártójának útmutatása szerint ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni a GT készlet beszerelése előtt.
Garancia
Garantáljuk, hogy ez a termék megfelel a gyártó specifikációinak, valamint hogy mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. Ha felfedez egy hibát, azt a felfedezéstől számított 60 napon belül és a vásárlástól számított két éven belül jelenteni kell. Abban az esetben, ha a hiba megerősítést nyer, és a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy új, vagy alaposan feljavított termékre. A garancia nem terjed ki a részben vagy egészben helytelen használatból, tűzből, vegyi korrózióból, illegális használatból vagy a rendeltetéstől eltérő célra, a rendeltetéstől eltérő modellen történő használat, hibás beszerelés miatt, vagy a gyártó által jelzettel ellentétesen okozott károkra, vagy a terméknek a gyártó által a mellékelt útmutatóban előírt karbantartásának elmulasztása miatt.

Is there anything else you want to ask?

Contact the Brembo technical support team. Our technicians will get back to you as soon as possible!
Return to the index
Gépkocsi felszerelés
Read the next article
Útmutató a féktárcsa cseréjéhez
Adatvédelem">