Utasítások fékdobok cseréjéhez személygépkocsiknál és kishaszonjárműveknél

Kérjük olvassa el és tartsa be gondosan ezt az útmutatót. Ugyanezt az utasítást találja a dobfék csomagban. Ne felejtse el megőrizni őket a termék teljes életciklusa alatt. Adja át őket az új tulajdonosnak, ha eladja a járművét.
Ez a beszerelési útmutató a szabványos javítási munkákhoz ad támpontot, és nem veszi figyelembe a különböző fékrendszerekre vonatkozó különleges jellemzőket. A jármű és a fékrendszer gyártói által kiadott különleges utasításokat pontosan be kell tartani. 
A csere megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a cseréhez használt alkatrészek megfeleljenek a jármű gyártmányának és típusának.
 
 
Csereeljárás
 
A leírt eljárás az egyik kerékre vonatkozik, és meg kell ismételni a tengely másik kerekénél.
 
Fékbetét
1. Távolítsa el a kerekeket.
 
2. A kéziféket teljesen ki kell engedni.
 
3. Állítsa vissza teljesen a féktuskók automatikus vagy kézi beállítását.
Smonta il tamburo del freno
4. Szerelje szét a fékdobot.
 
FIGYELMEZTETÉS! Ne alkalmazzon semmilyen erőt, hogy elkerülje az agyak és a kerékcsapágyak, az érzékelők és a fogazott gyűrűk károsodását.
FIGYELMEZTETÉS! Mindig az előírt speciális szerszámokat használja.
Nel caso di tamburi dei freni con cuscinetti delle ruote e anelli dentati integrati, smonta queste parti per il successivo reimpiego
5. Kerékcsapágyakkal és beépített fogazott gyűrűkkel rendelkező fékdobok esetén szerelje ki ezeket az alkatrészeket a későbbi újra felhasználáshoz (csak ha sértetlen és hibátlan).
 
Mielőtt folytatná a csereeljárás többi lépését, javasoljuk, hogy tisztítsa meg és ellenőrizze a terméket a könnyebb beszerelés érdekében.
 
Tisztítás/ellenőrzés/előzetes beszerelés
 
1. Tisztítsa meg a perem/központosító alátét felületét a kerékagyban, amelynek tökéletesen tisztának, rozsdamentesnek, sorjamentesnek és simának kell lennie; polírozott peremfelület (ne használjon sarokcsiszolót!).
 
2. Beépített kerékcsapágyas fékdobok esetén az új alkatrészeket vagy a sértetlen és hibátlanul kiszerelt alkatrészeket az utasítások szerint szerelje be; vigye fel az ajánlott speciális kenőanyagot.
 
3. Szereljen be új tömítőelemeket a kerékcsapágyakhoz.
 
4. Ahol van, szerelje be a fogazott gyűrűt (új vagy sértetlen és hibátlan).
VESZÉLY! Minden dobfék részegységet, mint például a munkahengereket, féktuskókat, rugókat, karokat, kengyeleket, peremeket, stb. újra felhasználás előtt ellenőrizni kell annak biztosítására, hogy tökéletes állapotban legyenek; ellenkező esetben cserélje ki őket. 
 
5. Eltérő rendelkezés hiányában csak a peremnél és a munkafelületnél távolítsa el a rozsdamentesítő terméket az új fékdobról.
 
Ellenőrizze, hogy a perem felülete tiszta, sorjamentes és sértetlen legyen. 
Pulizia della superficie della flangia
Beszerelési eljárás
Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
1. Ha új féktuskót használ, állítsa vissza teljesen a beállításukat.
, applicare uniformemente un velo molto sottile di olio anticorrosivo
2. Különálló kerékagy esetén vigyen fel egy nagyon vékony réteg rozsdamentesítő terméket (nem pasztát) egyenletesen a peremre.

 

3. Központosítsa a fékdobot; a rögzített szerkezet típusától függően csavarral vagy biztonsági eszközzel és/vagy a kerékkel.

4. Húzza meg egyenletesen, keresztben, vagy (az óramutató járásával egyező irányban) két fázisban, az ajánlott meghúzási nyomatékkal.

5. Beépített kerékaggyal rendelkező fékdoboknál középre kell helyezni a fékdobot, beállítani/rögzíteni a kerékcsapágyat az ajánlásoknak megfelelően, új vagy sértetlen és hibátlan sapkával lezárva.

 

Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
6. Állítsa be az ajánlásnak megfelelően az üzemi/kézifék tuskó hézagot.
Montare le ruote e serrare come al punto 13.
7. Szerelje fel a kerekeket és húzza meg a 13. pontban feltüntetett értékkel.

 

8. Ha a hidraulikus rendszert kinyitották, töltse fel/légtelenítse a fékrendszert az ajánlott folyadékkal.

 
 
Végellenőrzés
 
FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a gumi alkatrészek ne legyenek sérültek. Szükség esetén cserélje ki azokat.  

1. Működtesse a pedált, hogy a fékpofák közelebb kerüljenek a dobhoz. Ismételje ezt az eljárást, amíg a pedálút olyan lesz, mint amilyennek lennie kell.​​​​​​​
2. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, szükség esetén töltse fel.​​​​​​​
3. Egyensúlyozza ki a kereket.​​​​​​​
4. Szerelje vissza a kereket és húzza meg a kerékanyákat a jármű gyártója vagy a Brembo katalógus által megadottak szerint.
 
Tesztelés és bejáratás
 
Végezzen menetpróbát a járművel, ügyelve arra, hogy ne blokkolja a kerekeket, és ne tartsa nyomva a pedált 3 másodpercnél tovább; győződjön meg arról, hogy nem észlelhető zaj vagy rezgés a fékek irányából.
A jármű használójának az új féktárcsákkal és betétekkel legalább 200 km-t kell megtennie, finoman és takarékosan fékezve, az ABS aktiválása nélkül.
 
VESZÉLY! Az új fékek nem megfelelő bejáratása nélkül előfordulhat, hogy a fékrendszer nem működik hatékonyan.
 
Általános és biztonsági információk
Ezt a Brembo terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági szabványnak. A termékek nem attól az adott felhasználástól eltérő használatra készültek, amelyre tervezték és gyártották azokat. Bármilyen más célra történő felhasználás, vagy a termék bármilyen módosítása vagy megváltoztatása befolyásolhatja a termék teljesítményét, és a terméket nem biztonságossá teheti.
 
Az ilyen módosítás vagy nem megfelelő használat érvényteleníti a korlátozott jótállást, és a terméket így használó személy felelősségre vonható mások testi sérüléséért vagy az anyagi károkért.
 
A jelen útmutatóban a “VESZÉLY!” figyelmeztetés olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása esetén nagyfokú a valószínűsége annak, hogy súlyos sérülést vagy akár halált is okoznak. A ”VIGYÁZAT” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása fizikai károsodást okozhat, míg a ”FIGYELEM!” olyan eljárásokat jelent, amelyek be nem tartása kárt okozhat a járműben.

VESZÉLY!
A csere megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a cserealkatrészek megfeleljenek a jármű márkájának és típusának. Ez a termék létfontosságú annak a járműnek a biztonságos üzemeltetéséhez, amelyre fel van szerelve, és csak olyan képzett, minősített személy szerelheti be, aki képzett és/vagy jártas a termék rendeltetésszerű beszerelésében és használatában.

A beszerelést végző személynek rendelkeznie kell a szakmájának megfelelő szerszámokkal és a járműjavításhoz szükséges tudással és tapasztalattal. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen beszerelés, akár a jelen útmutató pontos és teljes be nem tartása miatt, akár más okból történik, érvényteleníti a korlátozott garanciát, és személyi sérülés vagy anyagi kár esetén a beszerelést végző felelősségre vonható.
A Brembo nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyeket olyan személy okoz, aki nem megfelelően beszerelt cserealkatrészeket használó járművet üzemeltet.
 
A jelen Termék cseréjére használt terméket nem szabad más termékre felszerelni. Ez anyagi károkat és személyi sérülést, akár halált is okozhat. 
 
Mindig ellenőrizze, hogy a fékfolyadék szintje a tartályban a tartályon feltüntetett minimális és maximális szint között legyen. A nem megfelelő szint a fékfolyadék szivárgását vagy a fékrendszer hatékonyságának csökkenését okozhatja. Túl sok vagy túl kevés fékfolyadék a tartályban a fékek nem megfelelő működését válthatja ki, ami személyi sérülést, akár halált is okozhat. 
 
FIGYELEM!
A kicserélt alkatrészeket a jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Rendkívül fontos, hogy elkerülje a termék, annak alkatrészei és részegységei éles megütését és/vagy károsítását, mivel az ronthatja a hatékonyságukat és működési rendellenességet okozhat. Ha szükséges cserélje ki a sérült alkatrészeket vagy részegységeket. A sérülések elkerülése érdekében a következőket ajánljuk:
  • Mindig viseljen kesztyűt az éles szélű alkatrészek szét- és összeszerelése során.
  • Ne engedje, hogy a bőrfelület közvetlenül érintkezzen a fékbetétek és fékpofák súrlódó anyagával, mert ez horzsolást okozhat.
  • Használjon megfelelő felszerelést, hogy megakadályozza az alkatrészek tisztítása során felgyülemlett por belégzését.
  • Óvja a szétszerelt elektromos alkatrészeket a nedvességtől.
  • Kerülje a zsír és más kenőanyagok érintkezését a tárcsa és fékbetétek fékező felületeivel, mert ez befolyásolhatja a fékrendszer hatékonyságát és súlyos fizikai károsodást okozhat.
  • Mindig cserélje ki mindkét fékdobot a tengelyen, a mellékelt két fékdob használatával. Minden esetben, amikor fékdobot cserél, ki kell cserélni a fékpofákat is.
  • Ne tegye ki az elektromos alkatrészeket elektrosztatikus töltésnek vagy ütésnek, mert azok károsíthatják a műanyag részeket.
  • Győződjön meg az egyes elektromos érintkezők helyes csatlakoztatásáról, és ellenőrizze, hogy a figyelmeztető lámpák felgyulladjanak. Ha nem működnek, akkor a figyelmeztető lámpák működésének hiánya a fékrendszer hatékonyságának csökkenését vagy a fékjelzés meghibásodását okozhatja. 
Garancia
Garantáljuk, hogy ez a termék megfelel a gyártó specifikációinak, valamint hogy mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. Ha felfedez egy hibát, azt a felfedezéstől számított 60 napon belül és a vásárlástól számított két éven belül jelenteni kell. Abban az esetben, ha a hiba megerősítést nyer, és a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy új, vagy alaposan feljavított termékre. A garancia nem terjed ki a részben vagy egészben helytelen használatból, tűzből, vegyi korrózióból, illegális használatból vagy a rendeltetéstől eltérő célra, a rendeltetéstől eltérő modellen történő használat, hibás beszerelés miatt, vagy a gyártó által jelzettel ellentétesen okozott károkra, vagy a terméknek a gyártó által a mellékelt útmutatóban előírt karbantartásának elmulasztása miatt.

Is there anything else you want to ask?

Contact the Brembo technical support team. Our technicians will get back to you as soon as possible!
Return to the index
Gépkocsi felszerelés
Read the next article
Utasítások személygépkocsik és kishaszonjárművek fékpofáinak cseréjéhez
Adatvédelem">